Denne funktion bruges til at låse flashudladningen for CLS -kompatible flashenheder, hvilket gør det muligt at omkomponere billeder uden at ændre flashniveauet og sikre, at flashudladningen passer til motivet, selv når motivet ikke er placeret i midten af billedet. Flashoutput justeres automatisk for ændringer i ISO-følsomhed og blænde. FV-lås er ikke tilgængelig i b og EFCT -tilstande.

Sådan bruger du FV-lås:

 1. Tildel [ FV-lås ] til en kamerakontrol.

  Tildel [ FV-lås ] til en kontrol ved hjælp af brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller ].

 2. Tilslut en CLS -kompatibel flashenhed.

  Monter en CLS -kompatibel flashenhed på kameraets tilbehørssko.

 3. Indstil flashenheden til den passende tilstand.

  Tænd for flashenheden, og vælg [ TTL ] eller [ Auto ekstern flash ] for [ Flash control ] > [ Flash control mode ] (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) eller indstil blitzkontrollen tilstand til TTL, monitor forflash q A eller monitor pre-flash A (andre flashenheder; se dokumentationen, der fulgte med flashenheden for detaljer).

 4. Fokus.

  Placer motivet i midten af billedet, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 5. Lås blitzniveauet.

  Efter at have bekræftet, at flash-klar-indikatoren ( c ) vises i søgeren, skal du trykke på den kontrol, der blev valgt i trin 1. Flashenheden udsender en monitor-forflash for at bestemme det passende flashniveau. Flashudgang vil blive låst på dette niveau, og FV-låsikonet ( r ) vises i søgeren.

 6. Komponer billedet igen.
 7. Tag billedet.

  Tryk udløserknappen helt ned for at optage. Hvis det ønskes, kan der tages yderligere billeder uden at udløse FV-låsen.

 8. Frigør FV-låsen.

  Tryk på knappen valgt i trin 1 for at udløse FV-låsen. Bekræft, at FV-låseikonet ( r ) ikke længere vises i søgeren.