Du kan muligvis løse eventuelle problemer med kameraet ved at følge nedenstående trin. Tjek denne liste, før du kontakter din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

TRIN 1

Tjek de almindelige problemer, der er angivet i følgende afsnit:

TRIN 2

Sluk kameraet og fjern batteriet, vent derefter cirka et minut, indsæt batteriet igen og tænd for kameraet.

Kameraet fortsætter muligvis med at skrive data til hukommelseskortet efter optagelsen. Vent mindst et minut, før du fjerner batteriet.

TRIN 3

Søg på Nikons websteder.

TRIN 4

Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Gendannelse af standardindstillinger
  • Afhængigt af de aktuelle indstillinger kan nogle menupunkter og andre funktioner være utilgængelige. For at få adgang til menupunkter, der er nedtonet, eller funktioner, der på anden måde er utilgængelige, skal du prøve at gendanne standardindstillingerne ved at bruge punktet [Nulstil alle indstillinger ] i opsætningsmenuen.

  • Bemærk dog, at trådløse netværksprofiler, copyright-oplysninger og andre brugergenererede poster også nulstilles. Når de er nulstillet, kan indstillingerne ikke gendannes.