Kameraet kan vise blitzinfo for SB-5000- og SB-500-flashenheder, der er monteret på kameraets tilbehørssko og konfigureret som en masterflash for optisk AWL, såvel som for fjernflashenheder, der styres via radio-AWL ved hjælp af en WR-R10. For at se flashinfo under søgerfotografering skal du trykke på R knappen for at aktivere informationsdisplayet ( R knappen ), og tryk derefter på R knappen igen.

Blitzkontroltilstand vises

Gruppe Flash

1

Flash-klar-indikator 1

2

Fjernbetjening af blitz ( fjernbetjening af blitz )

FP-indikator ( e1: Flash-synkroniseringshastighed )

3

Fjernbetjening af blitzstyringstilstand 2 ( fjernbetjening af blitz )

4

Gruppeblitzkontroltilstand 3

Gruppeflashtilstand ( gruppeblitz , gruppeblitz )

Flashkompensation/flashniveau (output; gruppeblitz , gruppeblitz )

5

Kanal 2 ( etablering af en trådløs forbindelse , gruppeflash )

6

Linktilstand 4 ( Linktilstand )

Hurtig trådløs kontrol

1

Flash-klar-indikator 1

2

Fjernbetjening af blitz ( fjernbetjening af blitz )

FP-indikator ( e1: Flash-synkroniseringshastighed )

3

Fjernbetjening af blitzstyringstilstand 2 ( fjernbetjening af blitz )

4

A:B-forhold ( hurtig trådløs kontrol , hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000) )

5

Blitzkompensation ( hurtig trådløs kontrol , hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000) )

6

Gruppe C flashkontroltilstand og flashniveau (output; hurtig trådløs kontrol , hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000) )

7

Kanal 2 ( etablering af en trådløs forbindelse , hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000) )

8

Linktilstand 4 ( Linktilstand )

Gentagelse af fjernbetjening

1

Flash-klar-indikator 1

2

Fjernbetjening af blitz ( fjernbetjening af blitz )

3

Flash-niveau (output; Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) )

4

Fjernbetjening af blitzstyringstilstand 2 ( fjernbetjening af blitz )

5

Antal udsendt (gange; Fjerngentaget , Fjerngentaget (kun SB-5000) )

Frekvens ( Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) )

6

Gruppestatus (aktiveret/deaktiveret; Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) )

7

Kanal 2 ( etablering af en trådløs forbindelse , fjerngentagelse (kun SB-5000) )

8

Linktilstand 4 ( Linktilstand )

  1. Vises i radio AWL, når alle flashenheder er klar.

  2. Optisk AWL er angivet med Y , radio AWL med Z , fælles optisk og radio AWL med Y og Z Optisk AWL-kanal for fælles optisk og radio-AWL vises kun, når SB-500 bruges som masterblitz.

  3. Ikoner vises for hver gruppe, når der bruges fælles optisk og radio-AWL.

  4. Vises kun, når der bruges radio AWL eller fælles optisk og radio AWL.

Flashinfo og kameraindstillinger

Flashinformationsdisplayet viser udvalgte kameraindstillinger, herunder optagetilstand, lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed.

Ændring af Flash-indstillinger

Blitzindstillinger kan ændres ved at trykke på i knappen i flashinfo-displayet. De tilgængelige muligheder varierer med flashenheden og de valgte indstillinger. Du kan også teste flashen.