Punktet [ Frame size/frame rate ] i filmoptagelsesmenuen bruges til at vælge filmens billedstørrelse (i pixels) og billedhastighed. Du kan også vælge mellem to [ Filmkvalitet ] muligheder: [ Høj kvalitet ] og [ Normal ]. Tilsammen bestemmer disse muligheder den maksimale bithastighed og optagetid, som vist i følgende tabel.

Billedstørrelse/billedhastighed 1

Maks. bithastighed (Mbps)

Maks. optagelsestid

Høj kvalitet

Normal

r

[ 3840 × 2160; 30p ] 2

144

3

29 min. 59 s 6

s

[ 3840 × 2160; 25p ] 2

t

[ 3840 × 2160; 24p ] 2

w

[ 1920 × 1080; 120p ] 4, 5

x

[ 1920 × 1080; 100p ] 4, 5

y / y

[ 1920 × 1080; 60p ]

56

28

z / z

[ 1920 × 1080; 50p ]

1 1

[ 1920 × 1080; 30p ]

28

14

2 _ 2

[ 1920 × 1080; 25p ]

3 _ 3

[ 1920 × 1080; 24p ]

A

[ 1920 × 1080; 30p × 4 (slowmotion) ] 4, 5, 7

36

3

3 min.

B

[ 1920 × 1080; 25p × 4 (slowmotion) ] 4, 5, 7

C

[ 1920 × 1080; 24p × 5 (slowmotion) ] 4, 5, 7

29

 1. Faktiske billedhastigheder for værdier angivet som 120p, 60p, 30p og 24p er henholdsvis 119,88 fps, 59,94 fps, 29,97 fps og 23,976 fps.

 2. Optag film i 4K UHD.

 3. [ Filmkvalitet ] fastsat til [ Høj kvalitet ].

 4. Billedområde fastsat til [ FX ]; ansigtsgenkendelse er ikke aktiveret i [ Auto-område AF ] AF-områdetilstand.

 5. Film, der er optaget i l eller e -tilstand med 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p eller 1920 × 1080 valgt slowmotion, vil blive optaget med følgende billedstørrelser og -hastigheder:

  • [ 1920 × 1080; 120p ] eller [ 1920 × 1080; 30p ×4 (slowmotion) ] valgt: optaget ved [ 1920 × 1080; 30p ]

  • [ 1920 × 1080; 100p ] eller [ 1920 × 1080; 25p ×4 (slowmotion) ] valgt: optaget ved [ 1920 × 1080; 25p ]

  • [ 1920 × 1080; 24p ×5 (slowmotion) ] valgt: optaget ved [ 1920 × 1080; 24p ]

 6. Hver film kan optages i op til 8 filer på op til 4 GB hver. Antallet af filer og længden af hver fil varierer med den indstilling, der er valgt for [ Filmkvalitet ] i filmoptagelsesmenuen. Film optaget på hukommelseskort formateret i kameraet vil dog blive optaget som en enkelt fil uanset størrelse, hvis kortet har en kapacitet på over 32 GB.

 7. Se "Slowmotion-film" ( Slow-motion-film ).