Brug funktionsvælgeren til at vælge en optagetilstand. Vælg, om du vil justere lukkerhastighed og/eller blænde manuelt eller lade kameraet styre.

Brug af funktionsvælgeren

Tryk på funktionsvælgerens låseudløser, og drej funktionsvælgeren for at vælge mellem følgende tilstande:

Mode

Beskrivelse

b

Auto

En simpel "peg-og-skyd"-tilstand, der lader kameraet styre indstillingerne ( Tage billeder ( b -tilstand) , Optagelse af film ( b -tilstand) ).

P

Programmeret auto

Kameraet indstiller lukkertid og blænde for optimal eksponering.

S

Lukkerprioriteret auto

Du vælger lukkertiden; kameraet vælger blænden for de bedste resultater.

EN

Blændeprioriteret auto

Du vælger blænde; kameraet vælger lukkerhastigheden for de bedste resultater.

M

brugervejledning

Du styrer både lukkertid og blænde. Indstil lukkerhastigheden til "bulb" eller "tid" for lange tidseksponeringer.

U1/U2

Brugerindstillinger

Tildel ofte brugte indstillinger til disse positioner. Indstillingerne kan genkaldes ved blot at dreje funktionsvælgeren.

EFCT

Specialeffekttilstand

Tag billeder med tilføjede specialeffekter.