Radio AWL er tilgængelig med SB‑5000 flashenheder. Tilslut en WR-R10 trådløs fjernbetjening til kameraet og opret en trådløs forbindelse mellem flashenhederne og WR-R10.

Etablering af en trådløs forbindelse

Før du bruger radio AWL, skal du oprette en trådløs forbindelse mellem WR-R10 og de fjernbetjente flashenheder.

 1. C : Tilslut WR-R10.

  For mere information, se dokumentationen, der fulgte med WR-R10.

 2. C : Vælg [ Radio AWL ].

  Vælg [ Radio AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen.

  WR-R10 trådløs fjernbetjening

  Sørg for at opdatere WR-R10-firmwaren til version 3.0 eller nyere; for oplysninger om firmwareopdateringer, se Nikons websted for dit område.

 3. C : Vælg en kanal.

  Indstil WR-R10 kanalvælgeren til den ønskede kanal.

 4. C : Vælg en linktilstand.

  Vælg [ Wireless remote (WR) options ] > [ Link mode ] i opsætningsmenuen, og vælg mellem følgende muligheder:

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Parring ]

  Kameraet forbinder kun til enheder, som det tidligere er blevet parret med, hvilket forhindrer signalinterferens fra andre enheder i nærheden. Da hver enhed skal parres separat, anbefales [ PIN ] ved tilslutning til et stort antal enheder.

  [ PIN ]

  Kommunikation deles mellem alle enheder med den samme firecifrede PIN-kode, hvilket gør dette til et godt valg til fotografering med et stort antal eksterne enheder. Hvis der er flere kameraer til stede, som deler den samme PIN-kode, vil flashenhederne være udelukkende under kontrol af det kamera, der forbinder først, hvilket forhindrer alle andre kameraer i at oprette forbindelse (LED'erne på WR-R10-enhederne, der er tilsluttet de berørte kameraer, vil blinke ).

 5. f : Opret en trådløs forbindelse.

  Indstil fjernflashenhederne til radio AWL fjernbetjeningstilstand og indstil enhederne til den kanal, du valgte i trin 3, og par derefter hver af fjernbetjeningsenhederne med WR-R10 i henhold til den indstilling, der blev valgt i trin 4:

  • [ Parring ]: Start parring på fjernbetjeningen og tryk på WR-R10-parringsknappen. Parringen er fuldført, når LINK- lamperne på WR-R10 og flashenheden blinker orange og grønt; når en forbindelse er etableret, lyser LINK- lampen på fjernflashenheden grønt.

  • [ PIN ]: Brug kontrollerne på den eksterne flashenhed til at indtaste den PIN-kode, du valgte i trin 4. LINK- lampen på fjernbetjeningen lyser grønt, når der er oprettet forbindelse.

 6. f : Bekræft, at de blitzklare lys for alle flashenheder lyser.

  I radio AWL lyser flash-klar-indikatoren i kameraets søger eller flashinformationsdisplay, når alle flashenheder er klar.

Liste over eksterne flash-enheder

For at se de flashenheder, der i øjeblikket styres ved hjælp af radio AWL, skal du vælge [ Flash control ] > [ Radio remote flash info ] i fotooptagelsesmenuen. Identifikationen (navnet på fjernflashenheden) for hver enhed kan ændres ved hjælp af flashenhedens kontroller.

1

Tilsluttet flashenhed

2

Gruppe

3

Flash-klar indikator

Genopretter forbindelse

Så længe kanalen, linktilstanden og andre indstillinger forbliver de samme, vil WR-R10 automatisk oprette forbindelse til tidligere parrede flashenheder, når du vælger fjerntilstand, og trin 3-5 kan udelades. Flashenhedens LINK- lampe lyser grønt, når der er oprettet forbindelse.

Justering af flashindstillinger

Når du har valgt [ Radio AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen, skal du vælge [ Group flash ], [ Quick wireless control ] eller [ Remote repeating ] for [ Remote flash control ] og justere indstillingerne som beskrevet nedenfor.

Gruppe Flash

Vælg dette punkt for at justere indstillingerne separat for hver gruppe.

 1. C : Vælg [ Gruppeblitz ].

  Vælg [ Gruppeflash ] for [ Blitzkontrol ] > [ Fjernbetjening af blitz ] i fotooptagelsesmenuen.

 2. C : Vælg [ Group flash options ].

  Fremhæv [ Group flash options ] i flashkontroldisplayet , og tryk på 2 .

 3. C : Vælg flashkontroltilstand.

  Vælg flashkontroltilstand og flashniveau for masterflashen og flashenhederne i hver gruppe:

  Mulighed

  Beskrivelse

  TTL

  i-TTL flash kontrol.

  qEN

  Automatisk blænde (kun tilgængelig med kompatible flashenheder).

  M

  Vælg blitzniveauet manuelt.

  -- (af)

  Enhederne udløses ikke, og flashniveauet kan ikke justeres.

 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.

  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.

 5. C / f : Komponer billedet.

  • Komponer billedet og arranger flashenhederne. Se dokumentationen, der følger med flashenhederne, for yderligere information.

  • Når du har arrangeret enhederne, skal du trykke på i knappen i flashinfo-displayet ( Ændring af blitzindstillinger ) og vælge [ c Testflash ] for at testudfyre enhederne og bekræfte, at de fungerer normalt.

 6. C : Tag billedet.

Hurtig trådløs kontrol

Vælg dette punkt for at kontrollere den overordnede blitzkompensation for og den relative balance mellem gruppe A og B, mens du indstiller output for gruppe C manuelt.

 1. C : Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ].

  Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ] for [ Blitzkontrol ] > [ Fjernbetjening af blitz ] i fotooptagelsesmenuen.

 2. C : Vælg [ Hurtige trådløse kontrolindstillinger ].

  Fremhæv [ Hurtige trådløse kontrolmuligheder ] i flashkontroldisplayet , og tryk på 2 .

 3. C : Juster blitzindstillinger.

  • Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  • Juster blitzkompensation for gruppe A og B.

  • Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau for enhederne i gruppe C:

   • [ M ]: Vælg flashniveauet manuelt.

   • [ –– ]: Enhederne i gruppe C udløses ikke.

 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).

  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.

 5. C / f : Komponer billedet.

  • Komponer billedet og arranger flashenhederne. Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne for yderligere information.

  • Når du har arrangeret enhederne, skal du trykke på i knappen i flashinfo-displayet ( Ændring af blitzindstillinger ) og vælge [ c Test flash ] for at affyre enhederne og bekræfte, at de fungerer normalt.

 6. C : Tag billedet.

Gentagelse af fjernbetjening

Når "fjerngentagelse" er aktiveret, udløses flashenhederne gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

 1. C : Vælg [ Remote repeating ].

  Vælg [ Remote repeating ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ] i fotooptagelsesmenuen.

 2. C : Vælg [ Remote repeating options ].

  Fremhæv [ Remote repeating options ] på flashkontroldisplayet, og tryk på 2 .

 3. C : Juster blitzindstillinger.

  • Vælg flashniveauet ([ Output ]), det maksimale antal gange flashenhederne udløses ([ Times ]) og antallet af gange flashenhederne udløses pr. sekund ([ Frequency ]).

  • Aktiver eller deaktiver valgte grupper. Vælg [ ON ] for at aktivere den valgte gruppe, [ –– ] for at deaktivere den valgte gruppe.

 4. f : Gruppér de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.

  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.

 5. C / f : Komponer billedet.

  • Komponer billedet og arranger flashenhederne. Se dokumentationen, der følger med flashenhederne, for yderligere information.

  • Når du har arrangeret enhederne, skal du trykke på i knappen i flashinfo-displayet ( Ændring af blitzindstillinger ) og vælge [ c Testflash ] for at testudfyre enhederne og bekræfte, at de fungerer normalt.

 6. C : Tag billedet.

Tilføjelse af en skomonteret flashenhed

Radiostyrede flashenheder ( Radio AWL ) kan kombineres med en hvilken som helst af følgende flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko:

 • SB-5000 : Inden du sætter flashenheden på, skal du indstille den til radiostyret masterflash-tilstand (et d ikon vises i øverste venstre hjørne af displayet) og vælge gruppe- eller fjernstyring af gentagende flash. Når enheden er tilsluttet, kan indstillingerne justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden eller de valgmuligheder, der er angivet i kameramenuerne under [ Group flash options ] > [ Master flash ] eller under "M" i [ Remote repeating options ] displayet.

 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 : Konfigurer blitzen til selvstændig brug, og brug kontrollerne på flashenheden til at justere blitzindstillingerne.

 • SB-500, SB-400, SB-300 : Monter enheden på kameraet og juster indstillingerne ved hjælp af punktet [ Group flash options ] > [ Master flash ] i kameramenuerne.