Følg trinene nedenfor for at vælge det aktuelle billede til upload til en smartenhed, computer eller ftp-server.

 • De i menupunkter, der bruges til at vælge billeder til upload, varierer med typen af tilsluttet enhed:

  • [ Vælg for at sende/fravælge (smart-enhed) ]: Vises, når kameraet er forbundet til en smartenhed via indbygget Bluetooth ved hjælp af punktet [ Connect to smart device ] i opsætningsmenuen ( Opret forbindelse til smartenhed ).

  • [ Vælg for at sende/fravælge (PC) ]: Vises, når kameraet er tilsluttet en computer via indbygget Wi-Fi ved hjælp af punktet [ Connect to PC ] i opsætningsmenuen ( Tilslut til pc ).

  • [ Vælg for at sende/fravælge (WT) ]: Vises, når kameraet er tilsluttet en computer eller ftp-server via en WT-7 trådløs sender (tilgængelig separat) ved hjælp af punktet [ Trådløs sender (WT-7) ] i opsætningsmenuen ( Trådløs sender (WT-7) ).

 • Film kan ikke vælges til upload, når kameraet er tilsluttet en smartenhed via SnapBridge-appen.

 • Den maksimale filstørrelse for film, der uploades på anden måde, er 4 GB.

 1. Vælg et billede.

  Vis et billede i fuldskærmsvisning eller afspilningszoom, eller vælg det på miniaturelisten.

 2. Vælg [ Vælg for at sende/fravælg ].

  Tryk på i knappen for at få vist i menuen, fremhæv derefter [ Vælg for at sende/fravælg ], og tryk på J . Billeder valgt til upload er angivet med et W ikon; gentag trin 1 og 2 for at fravælge.