Hold funktionsvælgerlåsen nede, og drej funktionsvælgeren for at vælge mellem følgende tilstande:

Mode

Beskrivelse

b

Auto ( Tage billeder ( b tilstand) , Optagelse af film ( b tilstand) )

En enkel "peg-og-skyd"-tilstand, der lader kameraet styre indstillingerne.

P

Programmeret auto ( P (Programmeret Auto) )

Kameraet indstiller lukkertid og blænde for optimal eksponering. Anbefales til snapshots og i andre situationer, hvor der er lidt tid til at justere kameraindstillingerne.

S

Lukkerprioriteret auto ( S (Lukkerprioriteret auto) )

Brugeren vælger lukkertid; kameraet vælger blænde for de bedste resultater. Bruges til at fryse eller sløre bevægelser.

EN

Blændeprioriteret auto ( A (blændeprioriteret auto) )

Brugeren vælger blænde; kameraet vælger lukkertid for de bedste resultater. Bruges til at sløre baggrunden eller bringe både forgrund og baggrund i fokus.

M

Manual ( M (manuel) )

Brugeren styrer både lukkertid og blænde. Indstil lukkerhastigheden til Bulb eller Time for lange tidseksponeringer.

U1 / U2

Brugerindstillingstilstande ( Brugerindstillinger: U1 og U2 tilstande )

Tildel ofte brugte indstillinger til disse positioner for hurtig genkaldelse.

EFCT

Specialeffekttilstand ( Brug af specialeffekttilstande )

Tag billeder med tilføjede specialeffekter.

Linsetyper
 • Når du bruger et CPU-objektiv af en anden type end G eller E, skal du låse blænderingen ved den mindste blænde (højeste f-tal).

 • Mode A vælges automatisk, hvis et ikke-CPU objektiv er monteret i tilstand P eller S . " A " vises i informationsdisplayet.

Optagelse i tilstandene P, S, A og M

P (programmeret auto)

I denne tilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastighed og blænde i henhold til et indbygget program for at sikre optimal eksponering i de fleste situationer. Du har også mulighed for at vælge forskellige kombinationer af lukkertid og blænde uden at ændre eksponeringen ("fleksibelt program").

Fleksibelt program

Mode P tilbyder "fleksibelt program", hvor kameraet selv vælger den indledende lukkerhastighed og blænde, mens standby-timeren er på hovedkommandohjulet, kan drejes for at vælge forskellige kombinationer uden at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet har valgt. Mens fleksibelt program er aktivt, vises en fleksibel programindikator (" A ") i søgeren.

 • For at gendanne standardindstillingerne for lukkerhastighed og blænde, drej drejeknappen, indtil indikatoren for fleksible program ikke længere vises, vælg en anden tilstand, eller sluk kameraet.

S (Lukkerprioriteret auto)

I lukkerprioriteret auto vælger du lukkerhastigheden, mens kameraet automatisk vælger den blænde, der giver den optimale eksponering. For at vælge en lukkerhastighed skal du dreje hovedkommandohjulet, mens eksponeringsmålerne er tændt.

 • Lukkerhastigheden kan indstilles til " s " eller til værdier mellem 30 s ( q ) og 1 / 8000 s ( o ).

A (blændeprioriteret auto)

I blændeprioriteret auto vælger du blænden, mens kameraet automatisk vælger den lukkerhastighed, der giver den optimale eksponering. For at justere blænde, drej underkommandohjulet, mens eksponeringsmålerne er tændt.

 • Blænden kan indstilles til værdier mellem minimums- og maksimumværdierne for objektivet.

Ikke-CPU linser

Brug objektivets blændering til at justere blænden. Hvis objektivets maksimale blænde er blevet angivet ved hjælp af punktet [Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen, når et ikke-CPU objektiv er monteret, vil det aktuelle f-nummer blive vist i søgeren og kontrolpanelet, afrundet til nærmeste punktum.

 • Ellers vil blændevisningerne kun vise antallet af stop ( F , med maksimal blænde vist som F 0 ), og f-tallet skal aflæses fra objektivets blændering.

Forhåndsvisning af dybdeskarphed

Blænden kan stoppes ved at trykke på og holde Pv- knappen nede. Dybdeskarpheden (det område af afstande, der ser ud til at være i fokus) kan derefter forhåndsvises i søgeren.

M (manuel)

Du styrer både lukkertid og blænde. Vælg denne tilstand til lange tidseksponeringer af motiver som fyrværkeri eller nattehimlen (Pære- eller Tidsfotografering, Langtidseksponeringer (kun M-tilstand) ). Lukkerhastighed og blænde kan justeres med reference til eksponeringsindikatorerne ved at dreje kommandohjulene som følger, mens standby-timeren er tændt:

 • Drej hovedkommandohjulet for at vælge lukkerhastigheden. Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 1 / 8000 s ( o ) og 30 s ( q ), til A (bulb) eller % (tid) eller til s .

 • Blænden kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.

 • Minimums- og maksimumværdierne for blænde varierer med objektivet.

Lukketid:

Blænde:

AF Micro NIKKOR-objektiver

Forudsat at der anvendes en ekstern eksponeringsmåler , skal eksponeringsforholdet kun tages i betragtning, når objektivets blændering bruges til at indstille blænden.

Udvidede lukkertider

For lukkerhastigheder så langsomme som 900 s (15 minutter), skal du vælge [ Til ] for brugerdefineret indstilling d6 [ Udvidede lukkertider (M) ].

Eksponeringsindikatorer

Eksponeringsindikatorerne i søgeren og kontrolpanelet viser, om billedet ville være under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger. Afhængigt af den valgte for brugerindstilling b1 [EV-trin for eksponering cntrl], mængden af under- eller overeksponering valgmulighed vises i trin på 1/3 EV eller 1/2 EV.

Brugerindstilling b1 sæt til 1/3-trins

Optimal eksponering

Undereksponeret med 1/3 EV

Overeksponeret med over 3 EV

Kontrolpanel

Søger

 • Retningen af eksponeringsindikatorerne kan vendes ved hjælp af brugerdefineret indstilling f7 [ Reverse indikatorer ].

Eksponeringsadvarsel

Hvis grænserne for eksponeringsmålersystemet overskrides, blinker displayet.

Brugerindstillinger: U1 og U2 tilstande

Tildel ofte brugte indstillinger til U1- og U2- positionerne på funktionsvælgeren.

Gemmer brugerindstillinger

Følg nedenstående trin for at gemme indstillinger:

 1. Juster indstillinger.

  Foretag de ønskede justeringer af kameraindstillinger, herunder:

  • menuindstillinger for fotooptagelse (nogle indstillinger undtaget),

  • menuindstillinger for filmoptagelse (nogle indstillinger undtaget),

  • Brugerdefinerede indstillinger og

  • optagetilstand, lukkertid (tilstand S og M ), blænde (tilstand A og M ), fleksibelt program (tilstand P ), eksponering og blitzkompensation.

 2. Vælg [ Gem brugerindstillinger ].

  Tryk på G knappen for at få vist menuerne. Fremhæv [ Gem brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

 3. Vælg en position.

  Fremhæv [ Gem til U1 ] eller [ Gem til U2 ], og tryk på 2 .

 4. Gem brugerindstillinger.

  Fremhæv [ Gem indstillinger ] med 1 og 3 og tryk på J at tildele aktuelle indstillinger til den valgte brugerindstillingstilstand.

 5. Tag billeder ved hjælp af gemte indstillinger.

  Drej funktionsvælgeren til U1 eller U2 for at hente de senest gemte indstillinger til den valgte position.

Brugerindstillinger

Følgende kan ikke gemmes til U1 eller U2 .

 • Fotooptagelsesmenu:

  • [ Opbevaringsmappe ]

  • [ Billedområde ]

  • [ Administrer billedkontrol ]

  • [ Multieksponering ]

  • [ Intervaltimer-optagelse ]

  • [ Time-lapse film ]

  • [ Fokusskift-optagelse ]

 • Filmoptagelsesmenu:

  • [ Billedområde ]

  • [ Administrer billedkontrol ]

Nulstilling af brugerindstillinger

Sådan nulstilles indstillinger for U1 eller U2 til standardværdier:

 1. Vælg [ Nulstil brugerindstillinger ].

  Tryk på G knappen for at få vist menuerne. Fremhæv [ Nulstil brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

 2. Vælg en position.

  Fremhæv [ Nulstil U1 ] eller [ Nulstil U2 ], og tryk på 2 .

 3. Nulstil brugerindstillinger.

  Fremhæv [ Nulstil ] og tryk på J at gendanne standardindstillingerne for den valgte position. Kameraet fungerer i tilstanden P .

Brug af specialeffekttilstande

Valg af effekt

For at vælge en effekt skal du dreje funktionsvælgeren til EFCT og derefter dreje hovedkommandohjulet for at vælge den ønskede indstilling.

Specielle effekter

Mulighed

Beskrivelse

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]j

[ Nattesyn ]

Brug under mørke forhold til at optage monokrome billeder ved høj ISO-følsomhed.

 • Manuel fokus kan bruges, hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]f

[ Super levende ]

Samlet mætning og kontrast øges for et mere levende billede.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]d

[ Pop ]

Den samlede mætning øges for et mere livligt billede.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[2]e

[ Foto illustration ]

Skarp konturerne og forenkle farvelægningen for en plakateffekt.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker[2]k

[ Legetøjskameraeffekt ]

Skab fotos og film med mætning og perifer belysning svarende til billeder taget med et legetøjskamera.

TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/indexmarker[2]l

[ Miniature effekt ]

Lav billeder, der ser ud til at være billeder af dioramaer. Fungerer bedst, når du optager fra et højt udsigtspunkt.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[2]m

[ Selektiv farve ]

Alle andre farver end de valgte farver optages i sort/hvid.

TODO: table/tgroup/tbody/row[8]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[8]/entry[1]/p/indexmarker[2]8

[ Silhuet ]

Silhuetmotiver mod lyse baggrunde.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[9]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[9]/entry[1]/p/indexmarker[2]9

[ Høj tast ]

Brug med lyse scener til at skabe lyse billeder, der virker fyldt med lys.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[10]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[10]/entry[1]/p/indexmarker[2]!

[ Lav tast ]

Brug med mørke scener til at skabe mørke, afdæmpede billeder med fremtrædende højlys.

Forebyggelse af sløring

Brug et stativ for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

Specialeffekttilstande
 • Billeder taget i j , f , d , e , k , l eller m tilstand med [ NEF (RAW) ] valgt til billedkvalitet vil blive optaget med en billedkvalitet på [ JPEG fine m ], mens det i tilfælde af billeder taget ved en indstilling på NEF (RAW) + JPEG vil kun JPEG-kopien blive optaget.

 • Hvis [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d8 [ Gem original (EFFECTS) ], gemmer kameraet to kopier af hvert billede, der er optaget i f , d , e , k , l og m : en ubehandlet NEF(RAW)-kopi og en JPEG-kopi, hvorpå effekten er blevet anvendt. Hvis [ Fra ] er valgt, vil kun JPEG-kopien blive gemt.

 • Effekter kan ikke justeres under filmoptagelse.

 • Rammefremrykningssatserne for

  Cl
  (Kontinuerlig lav hastighed) og
  Ch
  (Kontinuerlig høj hastighed) langsom, når e eller l er valgt.

 • I e og l falder opdateringshastigheden for livevisningsvisningen.

Justering af e (Fotoillustration) indstillinger

Når e er valgt, kan effekten justeres i live view:

 1. Tryk på a knappen.

  Udsigten gennem objektivet vil blive vist på skærmen.

 2. Tryk på J

  Valgmuligheder for fotoillustration vil blive vist.

 3. Juster konturtykkelsen.

  Tryk på 4 at tynde omrids eller 2 at gøre dem tykkere.

 4. Tryk på J

  Tryk på J at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Justering af k (Legetøjskameraeffekt) indstillinger

Når k er valgt, kan effekten justeres i live view:

 1. Tryk på a knappen.

  Udsigten gennem objektivet vil blive vist på skærmen.

 2. Tryk på J

  Indstillinger for legetøjskameraeffekter vises.

 3. Juster muligheder.
  • Tryk på 1 eller 3 at fremhæve den ønskede indstilling.

  • [ Vividness ]: Tryk på 2 for mere mætning, 4 for mindre.

  • [ Vignettering ]: Tryk på 2 for mere vignettering, 4 for mindre.

 4. Tryk på J

  Tryk på J at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Justering af l (miniatureeffekt)-indstillinger

Når l er valgt, kan effekten justeres i live view:

 1. Tryk på a knappen.

  Udsigten gennem objektivet vil blive vist på skærmen.

 2. Placer fokuspunktet.
  • Brug multivælgeren til at placere fokuspunktet i det område, hvor du ønsker at være i fokus.

  • For at kontrollere fokus skal du trykke udløserknappen halvt ned.

  • X ( T ) for midlertidigt at slette indstillingerne for miniatureeffekter fra skærmen og forstørre visningen på skærmen for præcis fokus. Tryk på W ( Y ) for at gendanne miniatureeffektvisningen.

 3. Visningsmuligheder.

  Tryk på J at få vist muligheder for miniatureeffekter.

 4. Vælg retningen og størrelsen på det område, der skal være i fokus.
  • Tryk på 4 eller 2 at vælge retningen for det område, der vil være i fokus.

  • Tryk på 1 eller 3 at vælge bredden af det område, der skal være i fokus.

 5. Tryk på J

  Tryk på J at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Film

Miniatureeffektfilm afspilles ved høj hastighed. For eksempel afspilles ca. 15 minutters optagelser, der er optaget med 1920 × 1080/30p valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] i filmoptagemenuen om ca. et minut.

Justering af m (selektiv farve)-indstillinger

Når m er valgt, kan effekten justeres i live view:

 1. Tryk på a knappen.

  Udsigten gennem objektivet vil blive vist på skærmen.

 2. Tryk på J

  Selektive farveindstillinger vil blive vist.

 3. Vælg farver.

  • Indram et objekt i den ønskede farve i den hvide firkant i midten af skærmen.

  • For at zoome ind for mere præcist farvevalg, tryk på X ( T ). Tryk på W ( Y ) for at zoome ud.

  • Tryk på 1 at vælge farven på objektet i den hvide firkant som en farve, der vil blive optaget i farver, når der tages billeder; den valgte farve vises i det første af de nummererede farvefelter.

  • Alle andre farver end dem, der er valgt i farveboksene, vises i sort og hvid.

 4. Vælg farveområdet.

  Tryk på 1 eller 3 at øge eller formindske rækken af lignende nuancer, der vil blive inkluderet i fotografier; vælg mellem værdier mellem [ 1 ] og [ 7 ]. Jo højere værdien er, desto bredere skal farverne inkluderes; jo lavere værdien er, jo lavere rækkevidde af farver vil blive inkluderet.

 5. Vælg yderligere farver.

  • For at vælge yderligere farver skal du dreje hovedkommandohjulet for at fremhæve en anden af de nummererede farvefelter og gentage trin 3 og 4.

  • Der kan vælges op til 3 farver.

  • O ( Q ) for at fravælge den fremhævede farve.

  • For at fjerne alle farver, tryk og hold O ( Q ). En bekræftelsesdialog vil blive vist; vælg [ Ja ].

 6. Tryk på J

  Tryk på J at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Bemærk: Selektiv farve
 • Kameraet kan have svært ved at registrere nogle farver. Mættede farver anbefales.

 • Højere værdier for farveområde kan omfatte nuancer fra andre farver.