Blitzkompensation bruges til bevidst at ændre flashudladningen for for eksempel at ændre motivets lysstyrke i forhold til baggrunden. Flasheffekten kan øges for at få hovedmotivet til at fremstå lysere, reduceret for at forhindre blænding eller på anden måde finjusteres for at give det ønskede resultat.

Justering af flashkompensation

Hold knappen N ( Y ) nede, og drej underkommandohjulet. Den valgte indstilling vil blive vist på skærmen, kontrolpanelet og søgeren.

  • Flashoutput kan indstilles til værdier fra -3 til +1 EV.

  • Ved standardindstillingerne foretages ændringer af blitzeffekten i trin på 1/3 EV . Størrelsen af stigningen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling b1 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

  • Generelt skal du vælge positive værdier for lysere belysning, negative værdier for at sikre, at motivet ikke er for stærkt oplyst.

  • Normal flasheffekt kan genoprettes ved at indstille flashkompensation til ±0,0. Blitzkompensation nulstilles ikke, når kameraet slukkes.