Optisk og radio AWL kan bruges sammen. Radioflashstyring leveres af en WR-R10 tilsluttet kameraet, optisk styring af en SU-800 trådløs Speedlight Commander eller en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko.

  • Før du fortsætter, skal du oprette en trådløs forbindelse mellem de radiostyrede flashenheder og WR-R10 ( Etablering af en trådløs forbindelse ).

  • Hvis en SB-500 er monteret på kameraets tilbehørssko, skal du vælge [ Optisk/radio AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen; med andre flashenheder eller SU-800 vælges denne mulighed automatisk.

  • Den eneste tilgængelige mulighed for [ Fjernflashstyring ] vil være [ Gruppeflash ].

  • Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder. Placer optisk styrede flashenheder i gruppe A til C og radiostyrede enheder i gruppe D til F (for at få vist muligheder for gruppe D til F skal du trykke på 1 eller 3 i [ Group flash options ]-displayet).