For at se [ MIN MENU ] skal du vælge fanen O i kameramenuerne.

O Min menu: Oprettelse af en brugerdefineret menu

Min menu kan bruges til at oprette og redigere en tilpasset liste med op til 20 elementer fra menuerne afspilning, fotooptagelse, filmoptagelse, brugerdefinerede indstillinger, opsætning og retouchering. Elementer kan tilføjes, slettes og omarrangeres som beskrevet nedenfor.

Tilføjelse af elementer til min menu

 1. Vælg [ Tilføj elementer ] i [ O MIN MENU ].

  Fremhæv [ Tilføj elementer ], og tryk på 2 .

 2. Vælg en menu.

  Fremhæv navnet på menuen, der indeholder det punkt, du ønsker at tilføje, og tryk på 2 .

 3. Vælg et element.

  Fremhæv det ønskede menupunkt og tryk på J .

 4. Placer det nye emne.

  Tryk på 1 eller 3 at placere det nye element, og tryk på J at tilføje det til Min menu.

 5. Tilføj flere varer.
  • De punkter, der aktuelt vises i Min menu, er markeret med et flueben ( L ).

  • Elementer angivet med et V ikon kan ikke vælges.

  • Gentag trin 1-4 for at vælge yderligere elementer.

Fjernelse af elementer fra min menu

 1. Vælg [ Fjern elementer ] i [ O MIN MENU ].

  Fremhæv [ Fjern elementer ] og tryk på 2 .

 2. Vælg elementer.
  • Fremhæv elementer, og tryk på 2 at vælge ( M ) eller fravælge.

  • Fortsæt, indtil alle de elementer, du ønsker at fjerne, er valgt ( L ).

 3. Fjern de valgte elementer.

  Tryk på J ; en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på J igen for at fjerne de valgte elementer.

Fjernelse af elementer i Min menu

Elementer kan også fjernes ved at fremhæve dem i [ O MY MENU ] og trykke på O ( Q )-knappen; en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på O ( Q ) igen for at fjerne det valgte element.

Omarrangering af varer i min menu

 1. Vælg [ Ranger elementer ] i [ O MIN MENU ].

  Fremhæv [ Ranger elementer ] og tryk på 2 .

 2. Vælg et element.

  Fremhæv det emne, du ønsker at flytte, og tryk på J .

 3. Placer emnet.
  • Tryk på 1 eller 3 at flytte punktet op eller ned i Min menu, og tryk på J .

  • Gentag trin 2-3 for at flytte yderligere elementer.

 4. Afslut til [ O MY MENU ].

  Tryk på G knappen for at vende tilbage til [ O MY MENU ].

Viser seneste indstillinger

 1. Vælg [ Vælg fane ] i [ O MIN MENU ].

  Fremhæv [ Vælg faneblad ], og tryk på 2 .

 2. Vælg [ m SENESTE INDSTILLINGER ].
  • Fremhæv [ m SENESTE INDSTILLINGER ] i menuen [ Vælg fane ] og tryk på J .

  • Navnet på menuen ændres fra [ MIN MENU ] til [ SENESTE INDSTILLINGER ].

m Seneste indstillinger: Adgang til nyligt brugte indstillinger

Hvordan elementer føjes til seneste indstillinger

Menupunkter føjes til toppen af den seneste indstillingsmenu, efterhånden som de bruges. De tyve seneste indstillinger er angivet.

Fjernelse af elementer fra menuen Seneste indstillinger

For at fjerne et punkt fra menuen [ SENESTE INDSTILLINGER ] skal du fremhæve det og trykke på knappen O ( Q ); en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på O ( Q ) igen for at fjerne det valgte element.

Viser Min menu

Hvis du vælger [ Vælg fane ] i menuen for seneste indstillinger, vises elementerne vist i trin 2 i "Visning af seneste indstillinger" ( Visning af seneste indstillinger ). Fremhæv [ O MY MENU ] og tryk på J at se Min menu.