Kamerahus

1

Tilbehørssko (til valgfri flashenhed)

2

Udløserfunktionsvælger ( Udløserfunktionsvælgeren )

3

Udløserfunktionsvælger låseudløser ( Valg af en udløserfunktion)

4

Låseudløser for tilstandsvælger ( brug af funktionsvælgeren )

5

Øje til kamerarem ( montering af remmen )

6

Funktionsvælger ( Funktionsvælgeren )

7

Knap til filmoptagelse ( Optagelse af film ( b tilstand) )

8

S ( Q ) knap ( S ( Q ) knappen )

9

Underkommandoskive

10

Strømafbryder ( afbryderen )

11

Udløserknap ( Tage billeder ( b tilstand) )

12

E knap ( E knappen )

13

E (brændplansmærke)

14

Hovedkommandohjul

15

Kontrolpanel ( Kontrolpanelet , Kontrolpanelet )

1

Selvudløserlampe

2

Stereomikrofon ( Optagelse af film ( b tilstand) )

3

c ( Y ) knap ( N ( Y ) knappen )

4

BKT knap ( BKT-knappen )

5

Lydtilslutningsdæksel

6

Tilbehørsterminaltilslutningsdæksel

7

Cover til USB- og HDMI-stik

8

Lens udløserknap ( Afmontering af linser )

9

AF-tilstand knap ( AF-tilstandsknappen )

10

Fokusfunktionsvælger ( Fokusfunktionsvælgeren )

11

Objektiv monteringsmærke ( Montering af en linse )

12

Spejl ( rengøring )

13

Måler koblingshåndtag

14

Strømstikdæksel ( Tilslutning af et strømstik og lysnetadapter )

15

Stik til eksterne mikrofoner ( Andet kompatibelt tilbehør )

16

Hovedtelefonstik

17

Tilbehørsterminal ( Andet kompatibelt tilbehør )

18

USB-stik

19

HDMI stik

1

CPU kontakter

2

Objektiv montering ( Montering af en linse )

3

Stativ stik

4

AF kobling

5

Fn knap ( Fn-knappen )

6

Batterikammerdæksel

7

Lås til batterikammerdæksel

8

Dæksel til hukommelseskortslot ( Indsættelse af hukommelseskort )

9

Pv knap ( Pv-knappen )

10

Kropshætte ( Montering af en linse )

1

Søger okular ( Dioptrijusteringskontrol )

2

Gummi øjenkop

3

Dioptrijusteringskontrol ( Dioptrijusteringskontrol )

4

Live view-vælger ( Indramning af fotografier i monitoren (Live View) , Optagelse af film ( b tilstand) )

5

a knap ( Indramning af fotografier på skærmen (Live View) , Optagelse af film ( b tilstand) )

6

AF-ON knap ( AF-ON- knappen )

7

A knap ( A knappen )

8

Multivælger ( Brug af menuerne )

9

J knap ( Brug af menuerne )

10

Fokusvælgerlås

11

Højttaler

12

Adgangslampe til hukommelseskort ( Indsættelse af hukommelseskort , Tage billeder ( b tilstand) )

13

i knap ( i knappen ( i menuen) )

14

Vippeskærm ( The Monitor , Berøringsknapper )

15

R knap ( R knappen )

16

W ( Y ) knap ( W ( Y ) knappen )

17

X ( T ) knap ( X ( T ) knappen )

18

Q / g ( U ) knap ( Q / g ( U ) knappen )

19

G knap ( G knappen )

20

Opladningslampe ( AC-adaptere til opladning )

21

K knap ( afspilning )

22

O ( Q ) knap ( Sletning af uønskede billeder )

Tilslutningsdækslerne

Sørg for at lukke dækslerne, når stikkene ikke er i brug. Fremmedlegemer i stikkene kan forårsage fejlfunktion.

Taleren

Tæt på højttaleren kan ødelægge data, der er gemt på magnetstribekort eller andre sådanne magnetiske lagerenheder. Hold magnetiske lagerenheder væk fra højttaleren.

Monitoren

Vinklen på skærmen kan justeres som vist.

Serienummeret

Produktets serienummer er placeret bag skærmen.

Vipning af skærmen
 • Drej skærmen forsigtigt inden for grænserne af hængslerne. Brug ikke magt; manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige kameraet eller skærmen.

 • Rør ikke ved området bag på skærmen. Vær særlig forsigtig med ikke at røre det viste område. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan forårsage produktfejl.

 • Lad ikke væske komme i kontakt med skærmens indre overflade. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan forårsage produktfejl.

 • Vi anbefaler, at du holder skærmen i opbevaringspositionen, når du ikke bruger den til at indramme billeder.

 • Løft eller bær ikke kameraet i monitoren. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige kameraet.

 • Når kameraet er monteret på et stativ, skal du sørge for, at skærmen ikke kommer i kontakt med stativet.

Strømafbryderen

Drej afbryderen til "ON"-positionen som vist for at tænde kameraet. Sæt kontakten tilbage til "OFF"-positionen slukker kameraet.

LCD Illuminator

Drejning af afbryderen til D aktiverer kontrolpanelets baggrundsbelysning (LCD-lys). Baggrundslyset forbliver tændt i et par sekunder, efter at strømafbryderen er sluppet. Baggrundslyset slukker, når kontakten drejes til D en anden gang, eller lukkeren udløses.

Kontrolpanelet

Følgende indikatorer vises i kontrolpanelet ved standardindstillinger. For en komplet liste over de indikatorer, der kan blive vist, se "Kameraskærme" ( kameraskærme ) i "Tekniske bemærkninger".

1

Lukketid

2

Blænde

3

Hukommelseskortikon (Slot 1; Hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

4

Hukommelseskortikon (Slot 2; Hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

5

"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer; Hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

6

Antal resterende eksponeringer ( hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer , Hukommelseskortkapacitet )

7

ISO-følsomhed ( S ( Q ) knappen )

8

ISO-følsomhedsindikator ( S ( Q ) knappen )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Aktivering af automatisk ISO-følsomhedskontrol )

9

Batteriindikator ( batteriniveau )

10

Måling ( W ( Y ) knappen )

Kamera slukket skærm

Hvis kameraet er slukket med et batteri isat, vil kontrolpanelet vise et hukommelseskortikon og antallet af resterende eksponeringer. I sjældne tilfælde viser nogle hukommelseskort muligvis ikke hukommelseskortikonet og antallet af resterende eksponeringer, når kameraet er slukket, selvom et batteri er isat. Disse oplysninger vil blive vist, når kameraet tændes.

Søgeren

Følgende indikatorer vises i søgeren ved standardindstillinger. For en komplet liste over de indikatorer, der kan blive vist, se "Kameraskærme" ( kameraskærme ) i "Tekniske bemærkninger".

1

AF-område parentes ( Tage billeder ( b tilstand)

2

Måling ( W ( Y ) knappen )

3

Lukketid

4

Blænde

5

ISO-følsomhedsindikator ( S ( Q ) knappen )

6

ISO følsomhed ( S ( Q ) knappen )

7

Antal resterende eksponeringer ( hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer , Hukommelseskortkapacitet )

8

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Aktivering af automatisk ISO-følsomhedskontrol )

9

"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer; hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

Søgeren

Når batteriet er opbrugt, eller der ikke er isat et batteri, vil displayet i søgeren dæmpes. Displayet vender tilbage til det normale, når et opladet batteri er isat.

Ekstreme temperaturer

Lysstyrken på kontrolpanelet og søgerens display varierer med temperaturen, og responstiden kan falde, når temperaturen er lav; displayet vender tilbage til normal ved stuetemperatur.

Dæk søgeren
 • Når du tager billeder uden dit øje til søgeren, skal du sætte den medfølgende okularhætte på for at forhindre, at lys kommer ind via søgeren, der vises på billeder eller forstyrrer eksponeringen.

 • Fjern gummiøjekoppen ( q ) og indsæt den medfølgende okularhætte som vist ( w ). Hold godt fast i kameraet, når du fjerner okularkoppen af gummi.

Dioptrijusteringskontrol

Med øjet mod søgeren, drej dioptrikontrollen, indtil visningen i søgeren er i skarpt fokus.

Søger ikke i fokus

Søger i fokus

Live View viser (billeder/film)

Tryk på a knappen for at få vist visningen gennem objektivet på skærmen. Drej live view-vælgeren til C at tage billeder eller til 1 at optage film.

Live View fotografering

Følgende indikatorer vises på skærmen ved standardindstillinger. For en komplet liste over de indikatorer, der kan blive vist, se "Kameraskærme" i "Tekniske bemærkninger" ( kameraskærme ).

1

Optagetilstand ( Funktionsvælgeren )

2

AF-område parentes ( Indramning af fotografier på skærmen (Live View) )

3

Autofokustilstand ( AF-tilstandsknappen )

4

AF-områdetilstand ( Valg af AF-områdetilstand )

5

Aktiv D-Lighting

6

Indstil billedkontrol

7

Hvidbalance ( Q / g ( U ) knappen )

8

Billedområde

9

Billedestørrelse ( Valg af billedstørrelse )

10

Billede kvalitet ( Justering af billedkvalitet )

11

i ikon ( i knappen ( i menuen) )

12

Motivsporing AF

13

"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer; Hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

14

Antal resterende eksponeringer ( hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer , Hukommelseskortkapacitet )

15

ISO følsomhed ( S ( Q ) knappen )

16

ISO-følsomhedsindikator ( S ( Q ) knappen )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Aktivering af automatisk ISO-følsomhedskontrol )

17

Blænde

18

Lukketid

19

Måling ( W ( Y ) knappen )

20

Batteriindikator ( batteriniveau )

21

Touch-optagelse ( Berøringsknapper , stillfotografering i menuen )

Film

1

Optagelsesindikator ( Optagelse af film ( b tilstand) )

"Ingen film"-indikator

2

Resterende tid ( Optagelse af film ( b tilstand) )

3

Rammestørrelse og rate/billedkvalitet

4

Udløsertilstand (stillfotografering; Valg af udløsertilstand )

5

Motivsporing AF

6

lydniveau ( Optagelse af film ( b tilstand) )

7

Mikrofonfølsomhed

8

Frekvensrespons

9

AF-område parentes ( Optagelse af film ( b tilstand) )

Tryk på kontrolelementer

Fokusering og udløsning af lukkeren

 • Tryk på skærmen under live view for at fokusere på det valgte punkt (berør AF).

 • Under stillfotografering udløses lukkeren, når du løfter fingeren fra skærmen (touch shutter).

 • Touch AF-indstillinger kan justeres ved at trykke på W ikonet.

Justering af indstillinger

 • Tryk på fremhævede indstillinger på displayet.

 • Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Tryk på Z eller tryk på J at vælge den valgte mulighed og vende tilbage til det forrige display.

Afspilning

 • Svirp til venstre eller højre for at se andre billeder under fuldskærmsvisning.

 • I fuldskærms-afspilning vil en berøring af bunden af skærmen få vist en bjælke til fremrykning af billeder. Skub fingeren til venstre eller højre over bjælken for at rulle hurtigt til andre billeder.

 • For at zoome ind på et billede, der vises i fuldskærmsvisning, skal du bruge en strækbevægelse eller give skærmen to hurtige tryk. Efter at have zoomet ind kan du justere zoomforholdet ved at bruge strækbevægelser til at zoome ind og knibe bevægelser for at zoome ud.

 • Brug slidebevægelser til at se andre dele af billedet under zoom.

 • Hvis du giver displayet to hurtige tryk, mens zoom er aktiveret, annulleres zoom.

 • For at "zoome ud" til en miniaturevisning skal du bruge en knibebevægelse i fuldskærms-afspilning. Brug knib og stræk til at vælge antallet af billeder, der skal vises fra 4, 9 og 72 billeder.

 • Ved at bruge en knibbevægelse, når der vises 72 billeder, vælges kalenderafspilning. Brug en strækbevægelse for at vende tilbage til displayet med 72 billeder.

Se film

 • Film er angivet med et ikon 1 for at starte afspilning skal du trykke på guiden på skærmen.

 • Tryk på displayet for at holde pause. Tryk igen for at genoptage.

 • Tryk på Z at afslutte til fuldskærms-afspilning.

i menuen

 • Ved at trykke på i ikonet under livevisning vises i menuen ( i knappen ( i menuen) ).

 • Tryk på elementer for at se muligheder.

Tekstindtastning

 • Når et tastatur vises, kan du indtaste tekst ved at trykke på tasterne.

  1

  Tekstvisningsområde

  2

  Tastatur område

  3

  Valg af tastatur

 • For at placere markøren skal du trykke på e eller f eller trykke direkte i tekstvisningsområdet.

 • For at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler skal du trykke på knappen til valg af tastatur.

Navigering i menuerne

 • Efter at have trykket på G knappen for at få vist menuerne, kan du glide op eller ned for at rulle.

 • Tryk på et menuikon for at vælge en menu.

 • Tryk på menupunkter for at få vist muligheder. Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Z at afslutte uden at ændre indstillinger.

Berøringsskærmen
 • Touchskærmen reagerer på statisk elektricitet. Den reagerer muligvis ikke, når den berøres med fingernegle eller behandskede hænder.

 • Rør ikke ved skærmen med skarpe genstande.

 • Brug ikke overdreven kraft.

 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den er dækket af tredjeparts beskyttelsesfilm.

 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den berøres samtidigt flere steder.

Aktivering eller deaktivering af berøringskontroller

Berøringskontroller kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af punktet [Berøringskontroller ] i opsætningsmenuen.