Til illustrative formål vises displayene med alle indikatorer tændt.

Søgeren

1

Indramningsgitter 1 ( d10: Framing Grid Display )

2

Fokuspunkter ( Indramning af fotografier i søgeren (Viewfinder Photography) , AF-områdetilstand )

3

Billedområde ( Justering af billedområdeindstillinger )

4

Pitch-indikator 2, 3 ( f3: Brugerdefinerede kontroller )

5

Rulleindikator 2, 4 ( f3: Brugerdefinerede kontroller )

6

Flimmerregistrering ( Flimmerreduktion )

7

"Intet hukommelseskort"-indikator ( intet hukommelseskort isat )

8

AF-område parentes ( Indramning af fotografier i søgeren (Søgerfotografering) )

9

Monokrom indikator 5 ( brug af specialeffekttilstande , billedbehandling (billedkontroller) )

10

Indikator for specialeffekttilstand ( brug af specialeffekttilstande )

11

Fokusindikator ( Indramning af fotografier i søgeren (Søgerfotografering) )

12

Måling ( Sådan vælger du hvordan kameraet indstiller eksponering )

13

Autoeksponering (AE) lås ( Autoeksponeringslås )

14

Fleksibel programindikator ( Fleksibelt program )

15

Lukketid ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )

Autofokustilstand ( Autofokustilstand )

16

Blænde (f-tal; A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

Blænde (antal stop; ikke-CPU-objektiver , Kompatible ikke-CPU-objektiver )

17

HDR-indikator ( High Dynamic Range (HDR) )

18

Eksponerings-/blitzbracketing-indikator ( Eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing indikator ( Hvidbalance bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL-bracketing )

19

Advarsel om lavt batteri ( batteriniveau )

20

ISO-følsomhedsindikator ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

21

"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer; hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

22

Flash-klar indikator 6 ( Brug af blitz på kameraet )

23

FV lås indikator ( FV-lås )

24

Flashsynkroniseringsindikator ( fastsættelse af lukkerhastighed ved flashsynkroniseringshastighedsgrænsen )

25

Blændestopindikator ( Non-CPU-linser , Kompatible ikke-CPU-objektiver )

26

Eksponeringsindikator

Eksponering ( Eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Eksponering/flash bracketing ( Eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing ( Hvidbalance bracketing )

ADL bracketing ( ADL-bracketing )

27

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

28

Indikator for eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

29

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Automatisk ISO-følsomhedskontrol )

30

ISO-følsomhed ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

Forudindstillet hvidbalance-optagelsesindikator ( Søgerfotografering )

Aktiv D-Lighting mængde ( Aktiv D-Lighting )

31

Antal resterende eksponeringer ( hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer , Hukommelseskortkapacitet )

Antal resterende billeder, før hukommelsesbufferen fyldes ( Hukommelsesbufferen , Hukommelseskortkapacitet )

Eksponeringskompensationsværdi ( Eksponeringskompensation )

Flashkompensationsværdi ( Flashkompensation )

PC-tilstandsindikator ( software )

  1. Vises, når [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d10 [ Visning af rammegitter ].

  2. Kan vises ved at trykke på en knap, som [ Søger virtuel horisont ] er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller ].

  3. Fungerer som en rulleindikator, når kameraet drejes for at tage billeder i "høj" (portræt) retning.

  4. Fungerer som en pitch-indikator, når kameraet drejes for at tage billeder i "høj" (portræt) retning.

  5. Vises i j -tilstand, eller når [ Monokrom ] Picture Control eller en Picture Control baseret på [ Monokrom ] er valgt.

  6. Vises, når en valgfri flashenhed er monteret. Flash-klar-indikatoren lyser, når blitzen er opladet.

Informationsdisplayet

1

Optagetilstand ( Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( Fleksibelt program )

3

Brugerindstillingstilstand ( Brugerindstillinger: U1 og U2 tilstande )

4

Flashsynkroniseringsindikator ( fastsættelse af lukkerhastighed ved flashsynkroniseringshastighedsgrænsen )

5

Lukketid ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )

6

Blændestopindikator ( Non-CPU-linser , Kompatible ikke-CPU-objektiver )

7

Blænde (f-tal; A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

Blænde (antal stop; ikke-CPU-objektiver , Kompatible ikke-CPU-objektiver )

8

Eksponerings-/blitzbracketing-indikator ( Eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing indikator ( Hvidbalance bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL-bracketing )

HDR-indikator ( High Dynamic Range (HDR) )

Multieksponeringsindikator ( Kombinering af flere eksponeringer i et enkelt billede (flereksponering) )

9

"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer; hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

10

Antal resterende eksponeringer ( hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer , Hukommelseskortkapacitet )

PC-tilstandsindikator ( software )

11

Eksponeringsindikator

Eksponering ( Eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Eksponering/flash bracketing ( Eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing ( Hvidbalance bracketing )

ADL bracketing ( ADL-bracketing )

12

ISO-følsomhed ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

13

ISO-følsomhedsindikator ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Automatisk ISO-følsomhedskontrol )

14

FV lås indikator ( FV-lås )

15

Autoeksponering (AE) lås ( Autoeksponeringslås )

16

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

17

Indikator for eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Eksponeringskompensationsværdi ( Eksponeringskompensation )

1

Bluetooth forbindelsesindikator ( Opret forbindelse til smartenhed )

Flytilstand ( Flytilstand )

2

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslut til pc )

3

Indikator for støjreduktion for lang eksponering ( Lang eksponering NR )

4

Vignettekontrolindikator ( Vignettekontrol )

5

Elektronisk frontgardinlukker ( d5: Elektronisk frontgardinudløser )

6

Eksponeringsforsinkelse ( d4: Eksponeringsforsinkelse )

7

Indikator for intervaltimer ( Optagelse af billeder med et indstillet interval (intervaltimeroptagelse) )

t ("ur ikke indstillet") indikator ( t ikonet )

8

Flash kontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

9

"Bip" indikator ( Bip-indstillinger )

10

Batteriindikator ( batteriniveau )

11

i menuvisningsområde ( i knappen ( i menuen) )

12

Guide

t ikonet

Et blinkende t -ikon angiver, at kameraets ur er blevet nulstillet. Datoen og klokkeslættet optaget med nye fotografier vil ikke være korrekte; brug valgmuligheden [ Tidszone og dato ] > [ Dato og klokkeslæt ] i opsætningsmenuen for at indstille uret til det korrekte klokkeslæt og dato.

Brug af i menuen

For at få adgang til i menuen skal du trykke på knappen i eller trykke på guiden i informationsdisplayet. Tryk på knappen i igen, eller tryk på knappen R for at vende tilbage til informationsdisplayet, når indstillingerne er færdige.

Live view (stillbillede/film)

Still fotografi

1

Optagetilstand ( Valg af en optagetilstand )

2

Fleksibel programindikator ( Fleksibelt program )

3

Brugerindstillingstilstand ( Brugerindstillinger: U1 og U2 tilstande )

4

AF-område parentes ( indramning af fotografier på skærmen (Live View) )

5

Flash-tilstand ( N ( Y ) knappen , Flash-tilstande )

6

Indikator for intervaltimer ( Optagelse af billeder med et indstillet interval (intervaltimeroptagelse) )

t ("ur ikke indstillet") indikator ( t ikonet )

"Intet hukommelseskort"-indikator ( intet hukommelseskort isat )

7

Motivsporing AF ( Motivsporing AF )

8

Autofokustilstand ( Live View-fotografering )

9

AF-områdetilstand ( Live View-fotografering )

10

Aktiv D-Lighting ( Aktiv D-Lighting )

11

Picture Control ( Billedbehandling (Picture Controls) )

12

Lokationsdataindikator ( Placeringsdata )

13

Hvidbalance ( Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance) )

14

Billede kvalitet ( Justering af billedkvalitet )

15

Billedområde ( Justering af billedområdeindstillinger )

16

Billedestørrelse ( Valg af billedstørrelse )

17

Negativ film digitizer eksponeringsjustering ( Fotografering af filmnegativer (Negative Digitizer) )

18

i ikon ( i knappen ( i menuen) )

19

Eksponerings- og blitzbracketing-indikator ( Eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing indikator ( Hvidbalance bracketing )

ADL bracketing indikator ( ADL-bracketing )

HDR-indikator ( High Dynamic Range (HDR) )

Multieksponeringsindikator ( Kombinering af flere eksponeringer i et enkelt billede (flereksponering) )

20

Placering af det aktuelle billede i eksponerings-/flash-bracketingsekvens ( Eksponering og flash-bracketing )

Placering af det aktuelle billede i hvidbalance-bracketingsekvens ( Hvidbalance bracketing )

Placering af den aktuelle ramme i ADL-bracketing-sekvens ( ADL-bracketing )

Antal eksponeringer (flereksponering; Kombination af flere eksponeringer i et enkelt billede (flereksponering) )

21

Eksponeringsindikator

Eksponering ( Eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( Varierende eksponering eller hvidbalance over en serie fotografier (bracketing) )

22

Bluetooth forbindelsesindikator ( Opret forbindelse til smartenhed )

Flytilstand ( Flytilstand )

23

Flash-klar indikator * ( Brug af blitz på kameraet )

24

"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer; hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer )

25

Antal resterende eksponeringer ( hukommelseskortindikatorer og antal resterende eksponeringer , Hukommelseskortkapacitet )

26

Wi-Fi-forbindelsesindikator ( Tilslut til pc )

27

ISO-følsomhed ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

28

ISO-følsomhedsindikator ( Justering af kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) )

Auto ISO-følsomhedsindikator ( Auto ISO-følsomhedskontrol )

29

Indikator for eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

30

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

31

Blænde (f-tal; A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

Blænde (antal stop; ikke-CPU-objektiver , Kompatible ikke-CPU-objektiver )

32

Blændestopindikator ( Non-CPU-linser , Kompatible ikke-CPU-objektiver )

33

Lukketid ( S (Lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )

34

Flashsynkroniseringsindikator ( fastsættelse af lukkerhastighed ved flashsynkroniseringshastighedsgrænsen )

35

Fokusindikator ( Den elektroniske afstandsmåler )

36

FV lås indikator ( FV-lås )

37

Måling ( Sådan vælger du hvordan kameraet indstiller eksponering )

38

Autoeksponering (AE) lås ( Autoeksponeringslås )

39

Batteriindikator ( batteriniveau )

40

Maksimal blænde indikator ( f3: Brugerdefinerede kontroller )

41

Flimmerregistrering ( Flimmerreduktion )

42

Stille fotografering ( Den elektroniske lukker (Silent Live View Photography) )

Elektronisk frontgardinlukker ( d5: Elektronisk frontgardinudløser )

43

Eksponeringsforsinkelse ( d4: Eksponeringsforsinkelse )

44

Touch-optagelse ( Berøringsknapper )

45

Fremhæv displayindikator ( g5: Fremhæv Display )

46

Temperaturadvarsel ( nedtællingsdisplayet )

Live view resterende tid ( nedtællingsdisplayet )

  • Vises, når en valgfri flashenhed er monteret. Flash-klar-indikatoren lyser, når blitzen er opladet.

Temperaturadvarsler
  • Hvis kameraets temperatur bliver forhøjet, vises en temperaturadvarsel og en nedtællingstimer. Når timeren når nul, slukkes skærmen.

  • Timeren bliver rød, når 30 sekunders mærket er nået. I nogle tilfælde kan timeren blive vist umiddelbart efter, at kameraet er tændt.

Optagelser

1

Optagelsesindikator ( Optagelse af film ( b tilstand) )

"Ingen film"-indikator ( peger at bemærke ved optagelse af film )

2

Ekstern optagekontrol ( tilslutning til HDMI optagere )

N-Log-indikator ( tilslutning til HDMI optagere )

3

Rammestørrelse og hastighed/billedkvalitet ( Billedstørrelse/billedhastighed og filmkvalitet )

4

Resterende tid ( Optagelse af film ( b tilstand) )

5

Tidskode ( Tidskode )

6

Filnavn ( Filnavngivning )

7

Reduktion af vindstøj ( Vindstøjsreduktion )

8

Lydstyrke i hovedtelefoner ( Lydstyrke for hovedtelefoner )

9

Udløsertilstand (stillfotografering; at tage billeder under optagelse )

10

lydniveau ( Optagelse af film ( b tilstand) )

11

Mikrofonfølsomhed ( Mikrofonfølsomhed )

12

Frekvensrespons ( Frekvensrespons )

13

Elektronisk VR-indikator ( elektronisk VR )

Kontrolpanelet

1

Bluetooth forbindelsesindikator ( Opret forbindelse til smartenhed )

2

Wi-Fi -forbindelsesindikator ( Tilslut til pc )

3

Farvetemperatur ( Valg af farvetemperatur )

4

Multieksponeringsindikator ( Kombinering af flere eksponeringer i et enkelt billede (flereksponering) )

5

Blitzkompensationsindikator ( Flashkompensation )

6

Indikator for eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

7

B (“ur ikke indstillet”)-indikator ( B ikonet (“Ur ikke indstillet”) )

8

Bracketing indikator ( Varierende eksponering eller hvidbalance over en serie fotografier (bracketing) )

9

Eksponeringsindikator

Eksponering ( Eksponeringsindikatorer )

Eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation )

Eksponering/flash bracketing ( Eksponering og flash-bracketing )

WB bracketing ( Hvidbalance bracketing )

ADL bracketing ( ADL-bracketing )

10

Flashsynkroniseringsindikator ( fastsættelse af lukkerhastighed ved flashsynkroniseringshastighedsgrænsen )