ISO-følsomhed

Kameraets lysfølsomhed kan justeres efter mængden af tilgængeligt lys. Vælg mellem indstillinger, der spænder fra ISO 100 og ISO 51200. Indstillinger på fra ca. 0,3 til 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 2 EV over ISO 51200 er også tilgængelige til specielle situationer. Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys skal der til for at foretage en eksponering, hvilket tillader højere lukkertider eller mindre blændeåbninger.

Justering af ISO-følsomhed

Hold knappen S ( Q ) nede, og drej hovedkommandohjulet.

 • Den valgte indstilling vises i kontrolpanelet og i søgeren.

 • b og alle andre EFCT- tilstande end j tilbyder også en ISO-følsomhed på X ([ Auto ]). Når X er valgt, justerer kameraet automatisk ISO-følsomheden.

 • Som standard er ændringer foretaget i trin på 1/3 EV. Størrelsen af trinene kan ændres ved hjælp af brugerdefineret indstilling b1 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

Fotooptagelsesmenuen [ ISO-følsomhedsindstillinger ] Mulighed

ISO-følsomheden kan også justeres ved hjælp af punktet [ ISO-følsomhedsindstillinger ] i fotooptagelsesmenuen.

Høj ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys er der brug for til at foretage en eksponering, hvilket gør det muligt at tage billeder, når lyset er dårligt, og hjælper med at forhindre sløring, når motivet er i bevægelse. Bemærk dog, at jo højere følsomhed, jo mere sandsynligt er billedet påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

 • "Støj" kan reduceres ved at aktivere høj ISO-støjreduktion. Høj ISO-støjreduktion kan aktiveres ved at bruge [ Høj ISO NR ]-punkterne i foto- og filmoptagelsesmenuerne.

Hej 0,3–Hej 2

En indstilling på [ Hi 0,3 ] svarer til en ISO-følsomhed ca. 0,3 EV højere end ISO 51200 (ISO 64000) og [ Hi 2,0 ] til en ISO-følsomhed ca. 2 EV højere (ISO 204800). Bemærk, at billeder taget med disse indstillinger er særligt udsatte for "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

Lo 0,3-Lo 1

Indstillingerne [ Lo 0.3 ] til [ Lo 1.0 ] svarer til ISO-følsomheder 0,3–1 EV under ISO 100 (ækvivalent med ISO 80–50). Bruges til større blænde eller langsommere lukkertider, når lyset er skarpt. Højdepunkter kan være overeksponerede. I de fleste tilfælde anbefales ISO-følsomheder på ISO [ 100 ] eller derover.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

Automatisk ISO-følsomhedskontrol justerer automatisk ISO-følsomheden, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den værdi, brugeren har valgt i tilstandene P , S , A og M.

Aktiverer automatisk ISO-følsomhedskontrol

 1. Vælg [ ISO sensitivity settings ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv [ Auto ISO sensitivity control ] og tryk på 2 .
 2. Vælg [ Til ].
  • Fremhæv [ Til ] og tryk på J at aktivere automatisk ISO-følsomhedskontrol. Hvis der bruges blitz, vil ISO-følsomheden blive justeret korrekt.

  • Hvis [ Fra ] er valgt, forbliver følsomheden fast på den værdi, som brugeren har valgt.

 3. Juster indstillinger.

  • Juster indstillinger for automatisk ISO-følsomhed.

   Mulighed

   Beskrivelse

   [ Maksimal følsomhed ]

   For at forhindre, at ISO-følsomheden hæves for højt, kan du vælge en øvre grænse for ISO-følsomhedskontrol; vælg mellem værdier fra ISO 200 til Hi 2. Minimumsværdien, der vil blive valgt ved hjælp af automatisk ISO-følsomhedskontrol, er ISO 100.

   [ Maksimal følsomhed med c ]

   Vælg den maksimale ISO-følsomhed til flashfotografering; indstillingerne spænder fra ISO 200 til Hi 2. Valg af [ Samme som uden blitz ] indstiller den maksimale ISO-følsomhed for flashfotografering til den aktuelt valgte værdi for [ Maksimal følsomhed ].

   [ Minimum lukkerhastighed ]

   I tilstandene P og A træder den automatiske ISO-følsomhedskontrol kun i kraft, hvis den lukkerhastighed, der er nødvendig for optimal eksponering, falder under denne værdi; vælg mellem indstillinger på 1 / 4000 s til 30 s. Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet vælge den mindste lukkerhastighed baseret på objektivets brændvidde (kun CPU-objektiver). For eksempel vil kameraet automatisk vælge hurtigere minimumslukkerhastigheder for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser, når et langt objektiv er monteret.

   • For at se valg af automatisk lukkerhastighed skal du fremhæve [ Auto ] og trykke på 2 . Automatisk lukkerhastighedsvalg kan finjusteres ved at vælge hurtigere eller langsommere minimumsværdier. Hurtigere indstillinger kan bruges til at reducere sløring ved fotografering af motiver i hurtig bevægelse.

   • Lukkerhastigheder kan falde til under det valgte minimum, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den ISO-følsomhed, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ].

  • Tryk på J at gemme ændringer.

Når [ Til ] er valgt for [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ], vises ISO AUTO- indikatorer i kontrolpanelet og i søgeren. Når disse indikatorer lyser (ikke blinker), tages billeder med den følsomhed, der er valgt for [ ISO-følsomhed ]. Når følsomheden ændres fra den værdi, brugeren har valgt, blinker ISO AUTO- indikatorerne, og den ændrede værdi vil blive vist i displayet.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol
 • Hvis den aktuelt valgte værdi for [ ISO-følsomhed ] er højere end den, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ], vil den valgte værdi for [ ISO-følsomhed ] tjene som den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol.

 • Under flashfotografering er lukkerhastigheden begrænset til det område, der er defineret af de værdier, der er valgt for brugerdefinerede indstillinger e1 [ Flash sync speed ] og e2 [ Flash shutter speed ]. Hvis den valgte værdi for [ Minimum lukkerhastighed ] ikke er inden for dette område, bliver den valgte værdi for brugerdefineret indstilling e2 [ Flash-lukkerhastighed ] den effektive mindste lukkerhastighed.

 • Hvis der anvendes et ikke-CPU-objektiv uden linse data, vil den mindste lukkertid fastsættes til 1/30 sek.

 • Hvis en valgfri flashenhed er monteret, kan ISO-følsomheden hæves automatisk, når automatisk ISO-følsomhedskontrol bruges i kombination med langsom synkroniseringsflashtilstande, hvilket muligvis forhindrer kameraet i at vælge langsomme lukkerhastigheder ( Brug af en blitz på kameraet , Flash-tilstande ).

Slå automatisk ISO-følsomhedskontrol til eller fra

Du kan slå [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] til eller fra ved at trykke på S ( Q )-knappen og dreje underkommandohjulet ( Aktivering af automatisk ISO-følsomhedskontrol ).