Dette afsnit viser de advarsler og fejlmeddelelser, der vises i søgeren, kontrolpanelet og skærmen.

Advarsler

Følgende advarsler vises i kontrolpanelet og søgeren:

Alert

Problem/løsning

Kontrolpanel

Søger

B (blinker)

B
(blinker)

Objektivets blændering er ikke indstillet til minimum blænde.

Indstil objektivets blændering til minimum blænde (højeste f-tal).

H

d

Lavt batteri.

Klar reservebatteri.

H
(blinker)

d
(blinker)

Batteriet er opbrugt.

 • Udskift med ekstra batteri.

 • Oplad batteriet.

Batterioplysninger er ikke tilgængelige.

 • Batteriet kan ikke bruges. Kontakt Nikon -autoriseret servicerepræsentant.

 • Batteriniveauet er ekstremt lavt; oplade batteriet.

Batteriet kan ikke levere data til kameraet.

Udskift tredjeparts batterier med originale Nikon batterier.

Høj batteritemperatur.

Fjern batteriet og vent til det er afkølet.

F

F

Blænde vist i stop fra maksimal blænde. Intet objektiv monteret, eller ikke-CPU objektiv monteret uden at angive maksimal blænde.

Blændeværdi vil blive vist, hvis maksimal blænde er angivet.

F H
(blinker)

Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus.

Skift sammensætning eller fokus manuelt.

A
(blinker)

A
(blinker)

A (Pære) valgt i tilstand S .

 • Skift lukkerhastighed.

 • Vælg tilstand M .

%
(blinker)

%
(blinker)

% (Tid) valgt i tilstand S .

 • Skift lukkerhastighed.

 • Vælg tilstand M .

1
(blinker)

k
(blinker)

Behandling i gang.

Vent på, at behandlingen er fuldført.

c
(blinker)

Flashen er udløst med fuld styrke.

Billedet kan være undereksponeret. Kontroller afstanden til motivet og indstillinger som blænde, flashområde og ISO-følsomhed.

(Eksponeringsindikatorer og lukkerhastighed eller blændevisning blinker)

Motivet er for lyst; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Lavere ISO-følsomhed.

 • Mode P : Brug tredjeparts ND-filter (neutral tæthed) (filter kan også bruges, hvis alarmen stadig vises efter følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).

 • Mode S : Vælg hurtigere lukkerhastighed.

 • Mode A : Vælg mindre blænde (højere f-tal).

Motivet er for mørkt; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.

 • Øg ISO-følsomheden.

 • Mode P : Brug valgfri flashenhed (blitz kan også bruges, hvis alarmen stadig vises, efter at følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).

 • Mode S : Vælg langsommere lukkerhastighed.

 • Mode A : Vælg bredere blænde (lavere f-tal).

Y
(blinker)

Flashenhed, der ikke understøtter rød-øje-reduktion, er monteret og flash-tilstand indstillet til rød-øje-reduktion eller rød-øje-reduktion med langsom synkronisering.

 • Brug en flashenhed, der understøtter reduktion af røde øjne.

 • Skift blitztilstand.

n
(blinker)

j
(blinker)

Hukommelsen er utilstrækkelig til at optage yderligere billeder.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.

 • Indsæt nyt hukommelseskort.

Kameraet er løbet tør for filnumre.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.

 • Indsæt nyt hukommelseskort.

O
(blinker)

O
(blinker)

Kamerafejl.

Tryk på udløserknappen igen. Kontakt Nikon -autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen fortsætter eller opstår ofte.

Fejlmeddelelser

Følgende advarsler kan vises på monitoren og kontrolpanelet:

Alert

Problem/løsning

Overvåge

Kontrolpanel

Intet hukommelseskort.

S

Hukommelseskortet er ikke isat eller sat forkert i.

Kontroller, at kortet er isat korrekt.

Kan ikke få adgang til dette hukommelseskort.
Indsæt et andet kort.

W ,
R
(blinker)

Fejl ved adgang til hukommelseskortet.

 • Kontroller, at kameraet understøtter hukommelseskort.

 • Hvis fejlen fortsætter, efter at kortet gentagne gange er blevet skubbet ud og indsat igen, kan kortet blive beskadiget. Kontakt forhandleren eller Nikon -autoriseret servicerepræsentant.

Kan ikke oprette ny mappe.

 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.

 • Indsæt nyt hukommelseskort.

Hukommelseskortet er låst. Skub låsen til "skrive"-position.

W ,
X
(blinker)

Hukommelseskortet er låst (skrivebeskyttet).

Skub kortets skrivebeskyttelseskontakt til "skrive"-position.

Dette kort er ikke formateret. Formater kortet.

T
(blinker)

Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.

 • Formater hukommelseskort.

 • Udskift med korrekt formateret hukommelseskort.

Kan ikke starte livevisning. Vent venligst.

Kameraets interne temperatur er forhøjet.

Afbryd optagelsen, indtil kameraet er afkølet.

Kameraet er for varmt. Det kan ikke bruges, før det er afkølet. Vent venligst.

Mappe indeholder ingen billeder.

Mappen indeholder ingen billeder.

Indsæt et hukommelseskort, der indeholder billeder.

Ingen billeder i mappen er valgt til afspilning.

Brug punktet [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen til at vælge mappe, der indeholder billeder.

Kan ikke vise denne fil.

Filen er blevet ændret ved hjælp af computerapplikation eller er ikke i overensstemmelse med DCF-filstandarden.

Overskriv ikke billeder ved hjælp af computerprogrammer.

Filen er korrupt.

Overskriv ikke billeder ved hjælp af computerprogrammer.

Kan ikke vælge denne fil.

Det valgte billede kan ikke retoucheres.

Retoucheringsmuligheder er kun tilgængelige med billeder taget med eller tidligere retoucheret på kamera.

Denne film kan ikke redigeres.

Den valgte film kan ikke redigeres.

 • Film oprettet med andre enheder kan ikke redigeres.

 • Film under to sekunder kan ikke redigeres.

Denne fil kan ikke gemmes på destinationshukommelseskortet. Se kameraets brugermanual for detaljer.

Filer på 4 GB eller større kan kun gemmes på hukommelseskort, der er formateret til exFAT . De kan ikke gemmes på kort, der er formateret til andre filsystemer, såsom FAT32 .

Brug et hukommelseskort med en kapacitet på over 32 GB formateret i kameraet, eller hold filstørrelsen på under 4 GB.