Brug knappen S ( Q ) til at justere kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed). Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys skal der til for at foretage en eksponering, hvilket muliggør hurtigere lukkerhastigheder eller mindre blændeåbninger. Du har også mulighed for at aktivere automatisk ISO-følsomhedskontrol, som automatisk justerer følsomheden, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den indstilling, som brugeren har valgt.

Justering af ISO-følsomhed

Hold knappen S ( Q ) nede, og drej hovedkommandohjulet.

  • Vælg mellem værdier fra ISO 100 til 51200. Indstillinger fra ca. 0,3 til 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 2 EV over ISO 51200 er også tilgængelige.

  • Ud over indstillinger fra ISO 100 til 51200 tilbyder b og alle andre EFCT- tilstande end j også en X ([ Auto ]) mulighed. Når X er valgt, justerer kameraet automatisk ISO-følsomheden.

Høj ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys er der brug for til at foretage en eksponering, hvilket gør det muligt at tage billeder, når lyset er dårligt, og hjælper med at forhindre sløring, når motivet er i bevægelse. Bemærk dog, at jo højere følsomhed, jo mere sandsynligt er billedet påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

Aktiverer automatisk ISO-følsomhedskontrol

I tilstandene P , S , A og M kan du holde S ( Q )-knappen nede og dreje underkommandohjulet for at vælge, om kameraet automatisk skal justere ISO-følsomheden, hvis den ønskede eksponering ikke kan opnås ved den værdi, der er valgt af bruger.

  • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, vises ISO AUTO- indikatorer i kontrolpanelet og søgeren. Når disse indikatorer lyser (ikke blinker), tages billeder med den følsomhed, der er valgt for [ ISO-følsomhed ]. Når følsomheden ændres fra den værdi, brugeren har valgt, blinker ISO AUTO- indikatorerne, og den ændrede værdi vil blive vist i displayet.

Maksimal følsomhed

I tilstandene P , S , A og M kan du vælge en øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol for at forhindre, at ISO-følsomheden hæves for højt. Den maksimale ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af punktet [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhedskontrol ] > [ Maksimal følsomhed ] i fotooptagelsesmenuen.