Brug punktet [ Multiple exposure ] i fotooptagelsesmenuen til at optage to til ti NEF (RAW)-eksponeringer som et enkelt billede.

Flere eksponeringsmuligheder

Mulighed

Beskrivelse

[ Multieksponeringstilstand ]

 • [ On (series) ]: Tag en række flere eksponeringer. Vælg [ Fra ] for at genoptage normal optagelse.

 • [ Til (enkelt billede) ]: Tag én multieksponering.

 • [ Fra ]: Afslut uden at oprette flere flere eksponeringer.

[ Antal skud ]

Vælg antallet af eksponeringer, der skal kombineres til et enkelt fotografi.

[ Overlejringstilstand ]

 • [ Tilføj ]: Eksponeringerne overlejres uden ændringer; gain justeres ikke.

 • [Average]: Før eksponeringerne er overlejret, er forstærkningen for hver divideret med det samlede antal optagne eksponeringer (forstærkning for hver eksponering er indstillet til 1/2 for 2 eksponeringer, 1/3 til 3 eksponeringer osv).

 • [ Lysere ]: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og bruger kun de lyseste.

 • [ Darken ]: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og bruger kun de mørkeste.

[ Gem individuelle billeder (NEF) ]

 • [ Til ]: Gem både multieksponeringen og de billeder, der udgør den; billederne gemmes i NEF (RAW)-format.

 • [ Fra ]: Kassér de individuelle billeder, og gem kun multieksponeringen.

[ Overlay-optagelse ]

 • [ Til ]: Tidligere eksponeringer lægges oven på visningen gennem objektivet under live view-fotografering. De tidligere eksponeringer hjælper sammensætningen af det næste billede.

 • [ Fra ]: Tidligere eksponeringer vises ikke, mens optagelsen er i gang.

[ Vælg første eksponering (NEF) ]

Vælg den første eksponering blandt NEF (RAW)-billederne på hukommelseskortet.

Oprettelse af en multipel eksponering

 1. Vælg [ Multieksponering ].

  Fremhæv [ Multiple exposure ] i fotooptagelsesmenuen , og tryk på 2 .

 2. Vælg en tilstand.
  • Fremhæv [ Multieksponeringstilstand ] og tryk på 2 , tryk derefter på 1 eller 3 at vælge den ønskede tilstand og tryk på J at vælge.

  • Hvis [ Til (serie) ] eller [ Til (enkelt foto) ] er valgt, vil et n ikon blive vist i kontrolpanelet.

 3. Vælg antallet af skud.
  • Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 2 .

  • Tryk på 1 eller 3 at vælge antallet af eksponeringer, der skal kombineres til et enkelt fotografi, og tryk på J .

 4. Vælg overlejringstilstand.

  Fremhæv [ Overlay mode ] og tryk på 2 , tryk derefter på 1 eller 3 at vælge den ønskede tilstand og tryk på J at vælge.

 5. Vælg, om du vil beholde individuelle eksponeringer.
  • Fremhæv [ Gem individuelle billeder (NEF) ], og tryk på 2 .

  • Fremhæv en indstilling med 1 eller 3 og tryk på J .

  • For at gemme både multieksponeringen og de billeder, der udgør den, skal du vælge [ Til ]; de individuelle billeder gemmes i NEF (RAW)-format. For kun at gemme multieksponeringen skal du vælge [ Fra ].

 6. Vælg, om du vil se fremskridt i displayet.

  For at vælge, om tidligere eksponeringer skal overlejres over visningen gennem objektivet, efterhånden som optagelsen skrider frem (kun live view), skal du markere [ Overlay-optagelse ] og trykke på 2 , derefter trykke på 1 eller 3 at vælge den ønskede indstilling og trykke på J at vælge.

 7. Vælg den første eksponering.
  • For at vælge den første eksponering blandt eksisterende NEF (RAW)-billeder skal du fremhæve [ Vælg første eksponering (NEF) ] og trykke på 2 .

  • Brug multivælgeren til at fremhæve det ønskede billede.

  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på og holde X ( T )-knappen nede.

  • Efter at have valgt det ønskede billede, tryk på J .

  • Hvis det valgte NEF (RAW)-billede til den første eksponering blev optaget med en ISO-følsomhed på Hi 0,3 til Hi 2, vil den elektroniske frontgardinudløser ikke blive brugt under multieksponeringen, selvom [ Enable ] er valgt for brugerdefineret indstilling d5 [ Elektronisk lukker for gardin foran ].

 8. Indram et billede, fokuser og skyd.
  • n ikonet begynder at blinke, når det første billede tages.

  • Tag det valgte antal billeder. Hvis du valgte et eksisterende NEF (RAW)-billede som den første eksponering ved hjælp af [ Vælg første eksponering (NEF) ] i trin 7, starter optagelsen fra den anden eksponering.

  • Antallet af resterende eksponeringer i den aktuelle multieksponering kan vises ved at trykke udløserknappen halvt ned mellem optagelserne.

  • I tilstanden [Til (enkelt billede) n ikonet fra displayet, og multieksponeringsoptagelse afsluttes automatisk, når multieksponeringen er fuldført.

  • I tilstanden [Til (serier) ] fortsætter multieksponeringsoptagelse, indtil du vælger [ Fra ] for [Multieksponeringstilstand].

NEF (RAW)

Flere eksponeringer, der er optaget med en NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG-indstilling valgt for billedkvalitet, vil blive optaget i JPEG-format.

Multieksponering
 • Hvis skærmen slukker under afspilning eller menuhandlinger, og der ikke udføres nogen handlinger i ca. 30 sek., afsluttes optagelsen, og der oprettes en multieksponering ud fra de eksponeringer, der er blevet optaget til det tidspunkt. Den tid, der er til rådighed til at optage den næste eksponering, kan forlænges ved at vælge længere tid for brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ].

 • Flere eksponeringer kan blive påvirket af støj (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer).

 • I kontinuerlige optagelsestilstande optager kameraet alle eksponeringer i en enkelt serie. Hvis [ Til (enkelt foto) ] er valgt, afsluttes multieksponeringsoptagelse, efter den første multieksponering er optaget. Hvis [ Til (serie) ] er valgt, vil der blive optaget en ekstra multieksponering, hver gang der trykkes på udløserknappen.

 • I selvudløsertilstand ( Selvudløsertilstand ( E ) ), vil kameraet automatisk optage antallet af eksponeringer valgt i trin 3, uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling c3 [ Selvudløser ] > [ Antal billeder ]; intervallet mellem billeder styres dog af brugerindstilling c3 [ Selvudløser ] > [ Interval mellem billeder ].

 • Optageindstillingerne og billedoplysningerne for fotografier med flere eksponeringer er dem for den første eksponering.

 • Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet, mens du optager en multieksponering.

 • Mens der optages en multieksponering, kan hukommelseskort ikke formateres, og nogle menupunkter er nedtonede og kan ikke ændres.

BKT-knappen

Hvis [ Flereksponering ] er valgt for brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ BKT-knap ], kan du vælge en indstilling for [ Multieksponeringstilstand ] ved at trykke på BKT- knappen og dreje hovedkommandohjulet og en værdi for [ Antal af eksponeringer] shots ] ved at trykke på BKT- knappen og dreje det underordnede kommandohjul.

 • Tryk på BKT- knappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge mellem a ([ Fra ]), 1 ([ Til (enkelt billede) ]) og b ([ Til (serie) ]).

 • Tryk på BKT- knappen, og drej underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.

Multipel eksponering: Begrænsninger

Multieksponering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • Andre tilstande end P , S , A og M

 • Filmoptagelse

 • Bracketing

 • HDR (højt dynamisk område)

 • Interval-timer fotografering

 • Time-lapse film

 • Fokusskift

 • Den negative digitizer

Brug af i knappen

Billeder kan ses ved at trykke på K knappen, mens en multieksponering er i gang. Det seneste billede i den aktuelle multieksponering er angivet med et o ikon; ved at trykke på i knappen, når dette ikon er til stede, vises multieksponeringsmenuen i .

 • Brug berøringsskærmen, eller naviger i menuen ved hjælp af multivælgeren, tryk på 1 eller 3 at fremhæve elementer og tryk på J at vælge.

Mulighed

Beskrivelse

[ Se fremskridt ]

Se en forhåndsvisning, der er oprettet ud fra de eksponeringer, der er optaget til det aktuelle punkt.

[ Gentag sidste eksponering ]

Gentag den seneste eksponering.

[ Gem og afslut ]

Opret en multipel eksponering fra eksponeringerne taget til det aktuelle punkt.

[ Kassér og afslut ]

Afslut uden at optage en multieksponering. Hvis [ Til ] er valgt for [ Gem individuelle billeder (NEF) ], bevares de individuelle eksponeringer.

Afslutning af flere eksponeringer

For at afslutte en multieksponering, før det angivne antal eksponeringer er blevet taget, skal du vælge [ Fra ] for multieksponeringstilstand eller trykke på K knappen efterfulgt af i knappen og vælge enten [ Gem og afslut ] eller [ Kassér og afslut ]. Hvis optagelsen slutter, eller du vælger [ Gem og afslut ], før det angivne antal eksponeringer er blevet taget, oprettes en multieksponering fra de eksponeringer, der er blevet optaget til det tidspunkt. Hvis [ Gennemsnit ] er valgt for [ Overlay mode ], vil forstærkningen blive justeret for at afspejle antallet af eksponeringer, der faktisk er optaget. Bemærk, at optagelsen afsluttes automatisk, hvis:

 • En nulstilling med to knapper udføres

 • Kameraet er slukket

 • Batteriet er opbrugt