Brug Fn- knappen for hurtig adgang til valgte indstillinger.

  • Den tildelte indstilling kan justeres ved at holde Fn- knappen nede og dreje kommandohjulene. I nogle tilfælde kan justeringer foretages ved hjælp af både hoved- og underkommandohjul.

  • Brug brugerdefinerede indstillinger f3 [ Brugerdefinerede kontroller ] og g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] i menuen Brugerdefinerede indstillinger til at vælge de roller, som Fn- knappen skal spille under henholdsvis fotografering og filmoptagelse.

  • Standardtildelingen for Fn -knappen er [ Vælg billedområde ].

Fn- knappen

Fn- knappen kan være deaktiveret i nogle optagetilstande, eller når visse forhold gør sig gældende.