Tryk på G -knappen for at se menuerne.

1

D AFSPILNINGSMENU

2

C PHOTO SHOOTING MENU

3

1 FILMOPTAGELSESMENU

4

A BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU

5

B SETUP MENU

6

N RETOUCH MENU

7

O MIN MENU/
m
SENESTE INDSTILLINGER *

8

d Hjælp-ikon

9

Nuværende indstillinger

 • Du kan vælge den viste menu. Standarden er [ MIN MENU ].

Brug af menuerne

Du kan navigere i menuerne ved hjælp af multivælgeren og J knappen.

1

Flyt markøren op

2

Vælg fremhævet element

3

Vis undermenu, vælg fremhævet element, eller flyt markøren til højre

4

Flyt markøren ned

5

Annuller og vend tilbage til forrige menu, eller flyt markøren til venstre

 1. Fremhæv ikonet for den aktuelle menu.

  Tryk på 4 for at fremhæve ikonet for den aktuelle menu.

 2. Vælg en menu.

  Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.

 3. Placer markøren i den valgte menu.

  Tryk på 2 for at placere markøren i den valgte menu.

 4. Fremhæv et menupunkt.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve et menupunkt.

 5. Visningsmuligheder.

  Tryk på 2 for at få vist indstillinger for det valgte menupunkt.

 6. Fremhæv en mulighed.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en indstilling.

 7. Vælg den fremhævede indstilling.
  • Tryk på J

  • Tryk på G knappen for at afslutte uden at foretage et valg.

  • For at afslutte menuerne og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Nedtonede genstande

Nogle punkter og menuindstillinger kan være utilgængelige afhængigt af tilstanden og kameraets tilstand. Utilgængelige elementer vises i gråt og kan ikke vælges.

Tekstindtastning

Et tastatur vises, når tekstindtastning er påkrævet.

1

Tekstvisningsområde

2

Tastatur område

3

Valg af tastatur

 • Indtast tegn ved den aktuelle markørposition ved at fremhæve dem med multivælgeren og trykke på J .

 • For at flytte markøren til venstre eller højre i tekstvisningsområdet skal du dreje hovedkommandohjulet.

 • For at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler skal du fremhæve ikonet for valg af tastatur og trykke på J . Tastaturvalgsikonet er muligvis ikke tilgængeligt i nogle tilfælde.

 • Hvis et tegn indtastes, når tekstvisningsområdet er fuldt, slettes tegnet længst til højre.

 • Tryk på knappen O ( Q ) for at slette tegnet under markøren.

 • Tryk på X ( T ) for at afslutte indtastningen.

 • Tryk på G for at afslutte uden at fuldføre tekstindtastning.

Ikonet d (Hjælp).
 • Hvor det er tilgængeligt, kan en beskrivelse af det aktuelt valgte element ses ved at trykke på knappen Q / g ( U ).

 • Tryk på 1 eller 3 for at rulle.

 • Tryk på Q / g ( U ) igen for at vende tilbage til menuerne.

Tryk på kontrolelementer

Du kan også navigere i menuerne ved hjælp af berøringsknapper ( Tryk på kontrolknapper ).