Tryk på knappen O ( Q ) for at slette det aktuelle billede, eller brug punktet [Slet ] i afspilningsmenuen til at slette flere valgte billeder, alle billeder taget på en valgt dato eller alle billeder i den aktuelle afspilningsmappe (beskyttede billeder kan ikke slettet). Vær forsigtig, når du sletter billeder, da billeder ikke kan gendannes, når de først er slettet.

Under afspilning

Tryk på knappen O ( Q ) for at slette det aktuelle billede.

 1. Tryk på knappen O ( Q ).

  En bekræftelsesdialog vil blive vist.

 2. Tryk på O ( Q )-knappen igen.

  Tryk på knappen O ( Q ) igen for at slette billedet. K at afslutte uden at slette billedet.

Kalenderafspilning

Under kalenderafspilning kan du slette alle billeder taget på en valgt dato ved at fremhæve datoen på datolisten og trykke på knappen O ( Q ).

Sletning af kopier

Hvis det billede, der blev valgt i afspilningsdisplayet, når der O ( Q )-knappen, blev optaget med to hukommelseskort isat og [ Sikkerhedskopiering ] eller [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Role spillet af kort i Slot 2 ], du bliver bedt om at vælge, om du vil slette begge kopier eller kun kopien på kortet i den aktuelle plads ( Sletning af kopier ).

Afspilningsmenuen

Elementet [ Slet ] i afspilningsmenuen indeholder følgende muligheder. Bemærk, at afhængigt af antallet af billeder kan det tage noget tid at slette.

Mulighed

Beskrivelse

Q

[ valgt ]

Slet valgte billeder.

i

[ Vælg dato ]

Slet alle billeder taget på en valgt dato ( Vælg dato ).

R

[ Alle ]

Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til afspilning. Hvis der er indsat to kort, kan du vælge det kort, som billederne skal slettes fra.

Valgte

 1. Vælg billeder.

  • Brug multivælgeren til at fremhæve et billede, og tryk på knappen W ( Y ) for at vælge eller fravælge. Valgte billeder er markeret med et O ikon (for at se det fremhævede billede i fuld skærm, tryk og hold X / T knappen nede).

  • Gentag som ønsket for at vælge yderligere billeder.

 2. Tryk på J at fuldføre handlingen.

  En bekræftelsesdialog vil blive vist; fremhæv [ Ja ], og tryk på J

Vælg dato

 1. Vælg datoer.

  Fremhæv en dato, og tryk på 2 at vælge alle billeder taget på den fremhævede dato. Udvalgte datoer er markeret med et M ikon. Gentag som ønsket for at vælge yderligere datoer; for at fravælge en dato, marker den og tryk på 2 .

 2. Slet billeder taget på de valgte datoer.

  Tryk på J En bekræftelsesdialog vil blive vist; fremhæv [ Ja ], og tryk på J

Alle

 1. Vælg en slot.

  Tryk på 1 eller 3 at fremhæve det slot, der indeholder hukommelseskortet, hvorfra billederne vil blive slettet, og tryk på J .

 2. Slet billederne.
  • Fremhæv [ Ja ], og tryk på J at slette alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

  • Bemærk, at afhængigt af antallet af billeder kan det tage noget tid at slette.