I fuldskærms-, zoom- og miniatureafspilning kan Q / g ( U )-knappen bruges til at beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Beskyttede filer kan ikke slettes ved at bruge knappen O ( Q ) eller punktet [ Slet ] i afspilningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder vil blive slettet, når hukommelseskortet formateres ( Formater hukommelseskort ).

Sådan beskytter du et fotografi:

  1. Vælg et billede.

    Vis billedet i fuldskærmsvisning eller afspilningszoom, eller fremhæv det i miniaturelisten.

  2. Tryk på Q / g ( U ) knappen.

    Billedet vil blive markeret med et P -ikon. For at fjerne beskyttelsen fra fotografiet, så det kan slettes, skal du vise fotografiet eller fremhæve det i miniaturelisten og derefter trykke på knappen Q / g ( U ).

Fjernelse af beskyttelse fra alle billeder

For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i den eller de mapper, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen, skal du trykke på knapperne Q / g ( U ) og O ( Q ) samtidig i ca. to sekunder under afspilning.