Vælg de elementer, der vises i i menuerne under optagelse. Brug Custom Setting f1 [ Customize i menu ] til at vælge de elementer, der skal vises under søgerfotografering, Custom Setting f2 [ Customize i menu (Lv) ] til at vælge de elementer, der vises under live view-fotografering, og Custom Setting g1 [ Customize i menu ] for at vælge elementerne, der vises under filmoptagelse. Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor.

 1. Fremhæv den position, du vil ændre, og tryk på J .

  En liste over de emner, der er tilgængelige for den valgte position, vil blive vist.

 2. Fremhæv det ønskede punkt, og tryk på J .
  • Elementet vil blive tildelt den valgte position, og mulighederne vist i trin 1 vil blive vist.

  • Gentag trin 1 og 2 som ønsket.

 3. Tryk på G knappen.

  Ændringer vil blive gemt, og menuen Brugerdefinerede indstillinger vil blive vist.