Valg af billedkontrol

Juster billedbehandlingsindstillingerne (Picture Control) i henhold til dit motiv eller kreative hensigt. Picture Control-indstillinger kan tilgås via [ Set Picture Control ]-punkterne i foto- og filmoptagelsesmenuerne ( Set Picture Control , Set Picture Control ).

 • I andre tilstande end P , S , A og M , vælger kameraet automatisk en Picture Control i henhold til scenen.

Mulighed

Beskrivelse

n

[ Auto ]

Kameraet justerer automatisk nuancer og toner baseret på [ Standard ] Picture Control. Teint på portrætmotiver vil se blødere ud, og elementer som løvet og himlen i udendørsbilleder er mere levende end i billeder taget med [ Standard ] Picture Control.

Q

[ Standard ]

Standardbehandling for afbalancerede resultater. Anbefales til de fleste situationer.

R

[ Neutral ]

Minimal forarbejdning for naturlige resultater. Vælg for fotografier, der senere vil blive behandlet eller retoucheret.

S

[ Vivid ]

Billeder er forbedret for en levende fotoprint-effekt. Vælg til fotografier, der fremhæver primærfarver.

T

[ Monokrom ]

Tag monokrome billeder.

o

[ Portræt ]

Glat teint til naturligt udseende portrætter.

p

[ Landskab ]

Optag pulserende landskaber og bybilleder.

q

[ Flad ]

Detaljer er bevaret over et bredt toneområde, fra højlys til skygger. Vælg for fotografier, der senere vil blive omfattende bearbejdet eller retoucheret.

k01k20

[ Kreativ billedkontrol ]

Creative Picture Controls tilbyder unikke kombinationer af nuance, tone, mætning og andre indstillinger, der er indstillet til bestemte effekter. Vælg mellem i alt 20 muligheder, inklusive [ Drøm ] og [ Morgen ].

Indstil billedkontrol

Elementet [ Set Picture Control ] i filmoptagelsesmenuen tilbyder også en [ Samme som fotoindstillinger ]-indstilling, der indstiller Picture Control for film til det samme, som bruges til fotografier.

Ændring af billedkontroller

Picture Controls kan ændres, så de passer til scenen eller fotografens kreative hensigt.

 1. Vælg en billedkontrol.

  Fremhæv den ønskede Picture Control i Picture Control-listen, og tryk på 2 .

 2. Juster indstillinger.

  Tryk på 1 eller 3 at fremhæve den ønskede indstilling ( Picture Control Settings ), og tryk på 4 eller 2 at vælge en værdi i trin på 1, eller drej underkommandohjulet for at vælge en værdi i intervaller på 0,25 (de tilgængelige muligheder varierer med Billedkontrol valgt). For hurtigt at justere niveauer for afbalanceret [ Sharpening ], [ Mid-range skarphed ] og [ Clarity ], skal du markere [ Hurtig skarp ] og trykke på 4 eller 2 . Gentag dette trin, indtil alle indstillinger er blevet justeret. Standardindstillingerne kan gendannes ved at trykke på knappen O ( Q ).

 3. Gem ændringer og afslut.

  Tryk på J at gemme ændringerne og vende tilbage til billedkontrollisten. Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, er angivet med en stjerne (" U ").

Indstillinger for billedkontrol

Mulighed

Beskrivelse

[ Effektniveau ]

Slå lyden fra eller forstærk effekten af Creative Picture Controls.

[ Hurtig skarp ]

Juster hurtigt niveauerne for afbalanceret [ Sharpening ], [ Mid-range skarphed ] og [ Clarity ]. Disse parametre kan også justeres individuelt.

[ Skærpning ]

[ Sharpening ]: Styr skarpheden af detaljer og konturer.

[ Skærpning i mellemområdet ]

[ Skærpning i mellemområdet ]: Juster skarpheden af mønstre og linjer i området mellem [ Skærpning ] og [ Klarhed ].

[ Klarhed ]

[ Klarhed ]: Juster den overordnede skarphed og skarpheden af tykkere konturer uden at påvirke lysstyrken eller det dynamiske område.

[ Kontrast ]

Juster kontrasten.

[ Lysstyrke ]

Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i højlys eller skygger.

[ Mætning ]

Styr farvernes livlighed.

[ Hue ]

Juster nuance.

[ Filter effekter ]

Simuler effekten af farvefiltre på monokrome billeder.

[ Toning ]

Vælg den farvetone, der bruges i monokrome billeder. Hvis du trykker på 2 når en anden indstilling end [ B&W ] (sort-hvid) er valgt, vises mætningsindstillingerne.

[ Toning ] (Kreativ billedkontrol)

Vælg den farvenuance, der bruges til Creative Picture Controls.

[ Filtereffekter ]

Vælg mellem følgende [ Filtereffekter ]:

Mulighed

Beskrivelse

[ Y ] (gul) *

Disse muligheder forbedrer kontrasten og kan bruges til at nedtone himlens lysstyrke i landskabsbilleder. Orange ([ O ]) giver mere kontrast end gul ([ Y ]), rød ([ R ]) mere kontrast end orange.

[ O ] (orange) *

[ R ] (rød) *

[ G ] (grøn) *

Grøn blødgør hudtoner. Bruges til portrætter og lignende.

 • Udtrykket i parentes er navnet på det tilsvarende tredjeparts farvefilter til sort/hvid fotografering.

i menuen

Fremhævning [Set Picture Control] i i menuen og trykke på J viser en Picture Control listen. Fremhæv en Picture Control, og tryk på 3 at justere indstillingerne.

 • Tryk på 1 eller 3 at fremhæve indstillinger. Tryk på 4 eller 2 at vælge en værdi i trin på 1, eller drej det underordnede kommandohjul for at vælge en værdi i trin på 0,25.

 • De tilgængelige muligheder varierer med den valgte Picture Control.

 • Standardindstillingerne kan gendannes ved at trykke på knappen O ( Q ).

 • Tryk på J at gemme ændringerne og vende tilbage til i menuen.

 • Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, er angivet med en stjerne (" U ").

j indikatoren

j indikatoren under værdivisningen i billedkontrolindstillingsmenuen angiver den forrige værdi for indstillingen.

[ A ] (Auto)
 • Hvis du vælger [ A ] (auto), tilgængelig for nogle indstillinger, kan kameraet justere indstillingen automatisk.

 • Resultaterne varierer med eksponeringen og motivets position i billedet.

[ Auto ] billedkontrol

Indstillinger kan justeres i området [ A−2 ] til [ A+2 ].

Oprettelse af brugerdefinerede billedkontroller

Gem ændrede Picture Controls som brugerdefinerede Picture Controls.

Mulighed

Beskrivelse

[ Gem/rediger ]

Opret en ny brugerdefineret Picture Control baseret på en eksisterende forudindstillet eller brugerdefineret Picture Control, eller rediger eksisterende brugerdefinerede Picture Controls.

[ Omdøb ]

Omdøb brugerdefinerede billedkontroller.

[ Slet ]

Slet brugerdefinerede billedkontroller.

[ Indlæs/gem ]

Kopier brugerdefinerede Picture Controls til og fra hukommelseskortet.

Oprettelse af brugerdefinerede billedkontroller

Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.

 1. Fremhæv [ Manage Picture Control ] i foto- eller filmoptagelsesmenuen, og tryk på 2 .
 2. Vælg [ Gem/rediger ].

  Fremhæv [ Gem/rediger ], og tryk på 2 at se [ Vælg billedkontrol ]-indstillinger.

 3. Vælg en billedkontrol.

  Fremhæv en eksisterende Picture Control og tryk på 2 , eller tryk på J at fortsætte til trin 5 for at gemme en kopi af den fremhævede Picture Control uden yderligere ændringer.

 4. Rediger den valgte billedkontrol.

  O ( Q ) for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne. Tryk på J når indstillingerne er færdige.

 5. Vælg en destination.

  Vælg en destination for den brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9), og tryk på 2 .

 6. Navngiv Picture Control.

  • En tekstindtastningsdialog vil blive vist.

  • Som standard navngives nye Picture Controls ved at tilføje et tocifret nummer (tildelt automatisk) til navnet på den eksisterende Picture Control. Spring til trin 7 for at fortsætte uden at omdøbe billedstyringen, eller omdøb billedstyringen som beskrevet i "Tekstindtastning" ( tekstindtastning ). Custom Picture Control-navne kan være op til nitten tegn lange. Eventuelle tegn efter det nittende vil blive slettet.

 7. Tryk på X ( T )-knappen.
  • Tekstindtastning afsluttes.

  • Den nye Picture Control vil blive tilføjet til Picture Control-listen.

Det originale billedkontrolikon

Den originale forudindstillede Picture Control, som den brugerdefinerede Picture Control er baseret på, er angivet med et ikon i øverste højre hjørne af redigeringsdisplayet.

Brugerdefinerede billedkontrolindstillinger

De tilgængelige muligheder med brugerdefinerede billedkontrol er de samme som dem, som brugerdefinerede billedkontrol var baseret på.

Deling af brugerdefinerede billedkontroller

Elementet [ Indlæs/gem ] i menuen [ Administrer billedkontrol ] tilbyder de muligheder, der er angivet nedenfor. Brug disse muligheder til at kopiere brugerdefinerede Picture Controls til og fra hukommelseskort (disse muligheder er kun tilgængelige med hukommelseskortet i slot 1 og kan ikke bruges med kortet i slot 2). Når først de er kopieret til hukommelseskort, kan Picture Controls bruges sammen med andre kameraer eller kompatibel software.

 • [ Kopier til kamera ]: Kopier brugerdefinerede billedkontroller fra hukommelseskortet til brugerdefinerede billedkontroller C-1 til C-9 på kameraet, og navngiv dem som ønsket.

 • [ Delete from card ]: Slet valgte brugerdefinerede Picture Controls fra hukommelseskortet.

 • [ Kopier til kort ]: Kopier en brugerdefineret billedkontrol (C-1 til C-9) fra kameraet til en valgt destination (1 til 99) på hukommelseskortet.