For at oprette forbindelse til kameraet fra en smartphone eller tablet (nedenfor "smart-enhed") skal du downloade SnapBridge appen.

SnapBridge appen

Brug SnapBridge appen til trådløse forbindelser mellem kameraet og smartenheder.

SnapBridge appen er tilgængelig gratis fra Apple App Store og på Google Play . Besøg Nikon websted for at få de seneste SnapBridge nyheder.

Hvad SnapBridge kan gøre for dig

Ved at bruge SnapBridge appen kan du:

 • Download billeder fra kameraet

  Download eksisterende billeder eller download nye billeder, efterhånden som de tages.

 • Fjernstyr kameraet (fjernfotografering)

  Styr kameraet og tag billeder fra smartenheden.

For detaljer, se onlinehjælpen til SnapBridge appen:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/da/index.html

Trådløse forbindelser

Ved at bruge SnapBridge appen kan du oprette forbindelse via Wi-Fi ( Opretter forbindelse via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) eller Bluetooth ( Opretter forbindelse via Bluetooth ). Tilslutning ved hjælp af SnapBridge appen giver dig mulighed for at indstille kameraets ur og opdatere placeringsdata ved hjælp af oplysninger fra smartenheden. Tilslutning via Bluetooth gør det muligt at uploade billeder automatisk, efterhånden som de tages.

Trådløst internet

Bluetooth

Opretter forbindelse via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand)

Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse til kameraet via Wi-Fi.

Før tilslutning

Før du opretter forbindelse, skal du aktivere Wi-Fi på smartenheden (se dokumentationen, der fulgte med enheden for at få flere oplysninger), kontrollere, at der er ledig plads på kameraets hukommelseskort, og sikre, at batterierne i kameraet og smartenheden er fuldt opladet for at forhindre, at enhederne slukker uventet.

 1. Smartenhed: Start SnapBridge appen.

  Hvis det er første gang, du starter appen , skal du trykke på [ Spring over ]. Hvis du har startet appen før , kan du i stedet fortsætte til trin 2.

 2. Åbn tabulator og tryk > [ Wi-Fi -tilstand ].

 3. Smartenhed: Tryk på [ Wi-Fi -forbindelse ], når du bliver bedt om det.
 4. Kamera/smart enhed: Tænd kameraet.

  Smart-enheden vil instruere dig i at klargøre kameraet. Tænd kameraet. Tryk ikke på [ Næste ], før du har fuldført det næste trin.

 5. Kamera: Aktiver Wi-Fi.

  Vælg [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Wi-Fi-forbindelse ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Opret Wi-Fi-forbindelse ] og tryk på J .

  Kameraets SSID og adgangskode vil blive vist.

  Aktiverer Wi-Fi

  Du kan også aktivere Wi‑Fi ved at vælge [ Wi‑Fi-forbindelse ] > [ Opret Wi‑Fi-forbindelse. med smartenhed ] i i menuen for optagetilstand.

 6. Smartenhed: Tryk på [ Næste ].

  Tryk på [ Næste ], når du har aktiveret Wi-Fi på kameraet som beskrevet i det foregående trin.

 7. Smartenhed: Når du har læst instruktionerne, skal du trykke på [ Åbn appen enhedsindstillinger ].
  • Android enheder : Wi-Fi-indstillinger vil blive vist.

  • iOS -enheder : Appen "Indstillinger" starter. Tryk på [ < Indstillinger ] for at åbne appen "Indstillinger". Rul derefter op og tryk på [ Wi-Fi ], som du finder øverst på indstillingslisten.

 8. Smartenhed: Indtast kameraets SSID og adgangskode.

  • Indtast SSID og adgangskode, der vises af kameraet i trin 5.

   • Android enhed (faktiske skærme kan variere)

   • iOS -enhed (faktiske skærme kan variere)

  • Du skal ikke indtaste adgangskoden, næste gang du opretter forbindelse til kameraet.

 9. Smartenhed: Vend tilbage til SnapBridge -appen.

  Når en Wi-Fi-forbindelse er etableret, vises mulighederne for Wi-Fi-tilstand. Se onlinehjælpen for at få oplysninger om brug af SnapBridge -appen.

  Afslutning af Wi-Fi -tilstand

  Tryk på for at afslutte Wi-Fi-forbindelsen . Når ikonet ændres til , tryk og vælg [ Afslut Wi-Fi-tilstand. ].

Tilslutning via Bluetooth

Før du opretter forbindelse via Bluetooth for første gang, skal du parre kameraet og smartenheden som beskrevet nedenfor. Parringsinstruktionerne til Android og iOS afviger en smule.

Før parring

Inden parringen påbegyndes, skal du aktivere Bluetooth på smartenheden (for detaljer, se dokumentationen, der fulgte med enheden), kontrollere, at der er ledig plads på kameraets hukommelseskort, og sikre, at batterierne i kameraet og smartenheden er fuldt opladet til forhindre, at enhederne slukker uventet.

Android : Opretter forbindelse for første gang (parring)

For information om parring af kameraet med iOS -enheder, se " iOS : Tilslutning for første gang (parring)" ( iOS : Tilslutning for første gang (parring) ).

 1. Kamera: Klargør kameraet.

  Vælg [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Parring ( Bluetooth ) ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Start parring ] og tryk på J

  …for at vise kameranavnet.

 2. Android -enhed: Start SnapBridge appen.
  • Hvis det er første gang, du har startet appen , skal du trykke på [ Opret forbindelse til kamera ] og fortsætte til trin 3.

  • Hvis du har startet appen før , skal du åbne fanen og tryk på [ Opret forbindelse til kamera ].

 3. Android -enhed: Vælg kameraet.

  Tryk på kameraets navn.

 4. Kamera/ Android -enhed: Tjek godkendelseskoden.

  Bekræft, at kameraet og Android -enheden viser den samme godkendelseskode (omkranset i illustrationen).

 5. Kamera/ Android -enhed: Start parring.

  • Kamera : Tryk på J

  • Android -enhed : Tryk på knappen angivet i illustrationen (etiketten kan variere afhængigt af den version af Android , du bruger).

  Parringsfejl

  Hvis du venter for længe mellem at trykke på knappen på kameraet og trykke på knappen på Android enheden, mislykkes parringen, og der vises en fejl.

  Kamera : Tryk på J og vend tilbage til trin 1.

  Android -enhed : Tryk på [ OK ] og vend tilbage til trin 2.

 6. Kamera/ Android enhed: Følg instruktionerne på skærmen.

  • Kamera : Tryk på J Kameraet viser en meddelelse om, at enhederne er tilsluttet.

  • Android -enhed : Parringen er fuldført. Tryk på [ OK ] for at afslutte fanen.

   Parring for første gang

   Første gang du parrer Android enheden med et kamera efter at have installeret SnapBridge appen, bliver du bedt om at vælge muligheder for automatisk link (automatisk upload og automatisk ur- og placeringssynkronisering). Denne prompt vises ikke igen, men indstillinger for automatisk link kan tilgås til enhver tid ved at bruge [ Auto link ] i fanen.

Parringen er nu fuldført. Næste gang du bruger SnapBridge appen, kan du oprette forbindelse som beskrevet i "Tilslutning til en parret enhed" ( Tilslutning til en parret enhed ).

Deaktiverer Bluetooth

For at deaktivere Bluetooth skal du vælge [ Deaktiver ] for [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Parring ( Bluetooth ) ] > [ Bluetooth forbindelse ] i kameraets opsætningsmenu.

iOS : Opretter forbindelse for første gang (parring)

For oplysninger om parring af kameraet med Android -enheder, se " Android : Opretter forbindelse for første gang (Parring)" ( Android : Opretter forbindelse for første gang (Parring) ).

 1. Kamera: Klargør kameraet.

  Vælg [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Parring ( Bluetooth ) ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Start parring ] og tryk på J

  …for at vise kameranavnet.

 2. iOS -enhed: Start SnapBridge appen.
  • Hvis det er første gang, du har startet appen , skal du trykke på [ Opret forbindelse til kamera ] og fortsætte til trin 3.

  • Hvis du har startet appen før , skal du åbne fanen og tryk på [ Opret forbindelse til kamera ].

 3. iOS -enhed: Vælg kameraet.

  Tryk på kameraets navn.

 4. iOS -enhed: Læs instruktionerne.

  Læs parringsvejledningen omhyggeligt, og tryk på [ Forstået ].

 5. iOS -enhed: Vælg et tilbehør.

  Når du bliver bedt om at vælge et tilbehør, skal du trykke på kameraets navn igen.

 6. Kamera/ iOS -enhed: Start parring.

  • Kamera : Tryk på J

  • iOS -enhed : Tryk på knappen angivet i illustrationen (etiketten kan variere afhængigt af den version af iOS , du bruger).

   Parringsfejl

   Hvis du venter for længe mellem at trykke på knappen på kameraet og trykke på knappen på iOS enheden, mislykkes parringen, og der vises en fejl.

   Kamera : Tryk på J og vend tilbage til trin 1.

   iOS -enhed : Luk SnapBridge appen og kontroller, at den ikke kører i baggrunden, åbn derefter iOS -appen "Indstillinger", og bed iOS om at "glemme" kameraet som vist på illustrationen, før du vender tilbage til trin 2.

 7. Kamera/ iOS enhed: Følg instruktionerne på skærmen.

  • Kamera : Tryk på J Kameraet viser en meddelelse om, at enhederne er tilsluttet.

  • iOS -enhed : Parringen er fuldført. Tryk på [ OK ] for at afslutte fanen.

   Parring for første gang

   Første gang du parrer iOS enheden med et kamera efter at have installeret SnapBridge appen, bliver du bedt om at vælge muligheder for automatisk link (automatisk upload og automatisk synkronisering af ur og placering). Denne prompt vises ikke igen, men indstillinger for automatisk link kan tilgås til enhver tid ved at bruge [ Auto link ] i fanen.

Parringen er nu fuldført. Næste gang du bruger SnapBridge appen, kan du oprette forbindelse som beskrevet i "Tilslutning til en parret enhed" ( Tilslutning til en parret enhed ).

Deaktiverer Bluetooth

For at deaktivere Bluetooth skal du vælge [ Deaktiver ] for [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Parring ( Bluetooth ) ] > [ Bluetooth forbindelse ] i kameraets opsætningsmenu.

Tilslutning til en parret enhed

Det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse til en smartenhed, der allerede er parret med kameraet.

 1. Kamera: Aktiver Bluetooth .

  I opsætningsmenuen skal du vælge [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Parring ( Bluetooth ) ] > [ Bluetooth forbindelse ], og fremhæv derefter [ Aktiver ] og tryk på J

 2. Smartenhed: Start SnapBridge appen.

  En Bluetooth forbindelse oprettes automatisk.