Brug knappen N ( Y ) til at justere blitztilstand og kompensation, når du bruger ekstra flashenheder. Flashtilstand bestemmer den effekt, der frembringes af blitzen, blitzkompensation flashniveauet.

N ( Y ) knappen

N ( Y )-knappen kan være deaktiveret i nogle optagetilstande, eller når visse forhold gør sig gældende.

Valg af flash-tilstand

Hold knappen N ( Y ) nede, og drej hovedkommandohjulet.

Mulighed

Beskrivelse

Optagetilstand

I

[ Fyld flash ] (synkronisering med frontgardin)

Denne tilstand anbefales til de fleste situationer.

b , P , S , A , M , EFCT ( j og m ekskluderet)

J

[ Reduktion af røde øjne ] (reduktion af røde øjne)

Flashen udløses, før billedet tages, hvilket reducerer "røde øjne".

b , P , S , A , M , EFCT ( j og m ekskluderet)

L

[ Langsom synkronisering ] (langsom synkronisering)

Med hensyn til "fill flash", bortset fra at langsomme lukkerhastigheder bruges til at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys.

P , A

K

[ Langsom synkronisering + røde øjne ] (reduktion af røde øjne med langsom synkronisering)

Hvad angår "røde-øje-reduktion", bortset fra at langsomme lukkerhastigheder bruges til at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys.

P , A

M

[ Synkronisering med baggardin ] (synkronisering med baggardin)

Blitzen udløses lige før lukkeren lukker.

P , S , A , M

s

[ Blink slukket ]

Blitzen udløses ikke.

b , P , S , A , M , EFCT

Justering af flashkompensation

Hold knappen N ( Y ) nede, og drej underkommandohjulet.

  • Vælg positive værdier for lysere belysning, negative værdier for at sikre, at motivet ikke er for stærkt oplyst.

  • Normal flasheffekt kan genoprettes ved at indstille flashkompensation til ±0,0. Blitzkompensation nulstilles ikke, når kameraet slukkes.