AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR-objektivmanual

Dette afsnit er inkluderet som en objektivmanual for købere af AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR objektivsættet.

 • Bemærk, at objektivsæt muligvis ikke er tilgængelige i nogle lande eller områder.

Dele af objektivet

Delene til AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR er angivet nedenfor.

1

Modlysblænde ( The Lens hood )

2

Mærke til justering af modlysblænde ( The Lens Hood )

3

Låsemærke for modlysblænde ( The Lens Hood )

4

Mærke til montering af modlysblænde ( The Lens Hood )

5

Zoomring

6

Brændvidde skala

7

Brændviddemærke

8

Fokusafstandsindikator

9

Fokusafstandsmærke

10

Fokusring ( Manuel fokus )

11

Objektiv monteringsmærke ( Montering af en linse )

12

Gummi linsemonteret pakning

13

CPU kontakter ( Genkender CPU- og Type G-, E- og D-objektiver )

14

Fokus-mode-omskifter ( Manuel fokus )

15

Vibrationsreduktionskontakt ( Vibrationsreduktion (VR) )

16

Omskifter til vibrationsreduktion

Fokus

Understøttede fokustilstande er vist i følgende tabel.

Kameraets fokustilstand

Objektivfokustilstand

M/A

M

AF (A/S/C)

Autofokus med manuel tilsidesættelse (manuel prioritet)

Manuel fokusering med elektronisk afstandsmåler

MF

Manuel fokusering med elektronisk afstandsmåler

Se kameramanualen for oplysninger om kameraets fokustilstande.

M/A (autofokus med manuel tilsidesættelse)

 1. Skub objektivets fokustilstandskontakt til M/A.

 2. Hvis det ønskes, kan autofokus tilsidesættes ved at dreje objektivets fokusring, mens udløserknappen trykkes halvt ned, eller AF-ON-knappen trykkes ned.

 3. For at genfokusere med autofokus skal du trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på AF-ON-knappen igen.

Zoom og dybdeskarphed

Før du fokuserer, skal du dreje zoomringen for at justere brændvidden og indramme billedet. Hvis kameraet tilbyder forhåndsvisning af dybdeskarphed (stop ned), kan dybdeskarphed vises i søgeren.

 • Objektivet bruger Nikons interne fokuseringssystem (IF). Brændvidden falder, når fokusafstanden forkortes.

 • Fokusafstandsindikatoren er kun beregnet som en vejledning og viser muligvis ikke afstanden til motivet nøjagtigt. Derudover kan fokusafstandsindikatoren, på grund af dybdeskarphed eller andre faktorer, ikke vise ∞ når kameraet er fokuseret på et fjerntliggende objekt.

Blænde

Blænden justeres ved hjælp af kamerakontroller.

Brug af objektivet på kameraer med en indbygget blitz

Når du bruger kameraets indbyggede blitz:

 • Sørg for, at motivet er inden for en afstand på mindst 0,6 m (2 fod).

 • Fjern modlysblænder for at forhindre, at de kaster skygger på billeder taget med blitz.

 • Hvis blitzen er delvist skjult af modlysblænden eller spidsen af objektivet, vil der opstå skygger på motiver tæt på kameraet.

1

Skygge

2

Skygge

 • Når objektivet er monteret på følgende kameraer, er den indbyggede blitz muligvis ikke i stand til at belyse hele motivet i områder, der er mindre end dem, der er angivet nedenfor:

  Digital SLR kamera

  Zoomposition/minimumsafstand uden skygger

  D750 (FX-format)/D610 (FX-format)/D600 (FX-format)

  • 24 mm/2,0 m (6 ft 7 in.)

  • 28 mm/1,0 m (3 ft 4 in.)

  • 50 mm og op/ingen skygger

  D810-serien (FX-format)/D800-serien (FX-format)

  • 28 mm/1,0 m (3 ft 4 in.)

  • 35 mm og op/ingen skygger

  D700 (FX-format)

  • 24 mm/3,0 m (9 ft 11 in.)

  • 35 mm og op/ingen skygger

  D300-serien/D200/D100

  • 24 mm/1,0 m (3 ft 4 in.)

  • 35 mm og op/ingen skygger

  D90/D80/D70-serien/D50

  • 24 mm/1,5 m (5 fod)

  • 35 mm og op/ingen skygger

  D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D3300/D3200

  • 24 mm/1,5 m (5 fod)

  • 28 mm og op/ingen skygger

  D5000/D3100/D3000/D60/D40 serien

  • 24 mm/2,5 m (8 ft 3 in.)

  • 35 mm og op/ingen skygger

  D3400

  • 24 mm/1,5 m (5 fod)

  • 28 mm/1,0 m (3 ft 4 in.)

  • 35 mm og op/ingen skygger

Vibrationsreduktion (VR)

Brug af vibrationsreduktionskontakten

ON : Aktiver vibrationsreduktion. Vibrationsreduktion aktiveres, når udløserknappen trykkes halvt ned, hvilket reducerer effekten af kamerarystelser for forbedret indramning og fokus.

OFF : Vibrationsreduktion slået fra.

Brug af vibrationsreduktionstilstandskontakten

Den valgmulighed, der er valgt med vibrationsreduktionstilstandskontakten, træder i kraft, når vibrationsreduktionskontakten er i positionen ON.

NORMAL : Kompenserer primært for normale former for vibrationer. Vibrationsreduktion gælder også, når kameraet panoreres.

AKTIV : Reducer virkningerne af vibrationer, når du optager fra et køretøj i bevægelse og i andre situationer med aktiv kamerabevægelse. Kameraet registrerer ikke panoreringsbevægelse.

Brug af vibrationsreduktion: Bemærkninger
 • Når du bruger vibrationsreduktion, skal du trykke udløserknappen halvt ned og vente på, at billedet i søgeren stabiliserer sig, før du trykker udløserknappen helt ned.

 • Når vibrationsreduktion er aktiv, kan billedet i søgeren rykke, efter at lukkeren er udløst, men dette indikerer ikke en funktionsfejl.

 • Skub vibrationsreduktionstilstandskontakten til NORMAL for panorering af billeder. I tilstanden NORMAL gælder vibrationsreduktion kun for bevægelser, der ikke er en del af en pande. Hvis kameraet f.eks. panoreres vandret, vil vibrationsreduktion kun blive anvendt ved lodrette rystelser.

 • Sluk ikke kameraet eller fjern objektivet, mens vibrationsreduktion er aktiveret. Hvis strømmen til objektivet afbrydes, mens vibrationsreduktion er aktiveret, kan objektivet rasle, når det rystes, men dette indikerer ikke en funktionsfejl. Raslen ophører, når objektivet sættes på igen, og kameraet tændes.

 • Hvis kameraet er udstyret med en indbygget blitz, vil vibrationsreduktion blive deaktiveret, mens flashen oplades.

 • I tilfælde af kameraer udstyret med en AF-ON-knap, udføres vibrationsreduktion ikke, når der trykkes på knappen.

 • Vælg FRA, når kameraet er monteret på et stativ. Bemærk dog, at ON anbefales, hvis stativhovedet er usikret, eller kameraet er monteret på en monopod.

Modlysblænden

Modlysblænden beskytter objektivet og blokerer vildfarent lys, der ellers ville forårsage flare eller spøgelser.

Montering af hætten

 • Bekræft, at monteringsmærket til modlysblænden ( I ) er på linje med låsemærket for modlysblænden (— K ) som vist på illustrationen ( e ).

 • Undgå at gribe for hårdt fat i hætten, når du påsætter eller fjerner hætten. Når du sætter hætten på eller fjerner den, skal du holde den i nærheden af hættens justeringsmærke ( ).

 • Vignettering kan forekomme, hvis emhætten ikke er korrekt fastgjort.

 • Emhætten kan vendes og monteres på objektivet, når det ikke er i brug.

Medfølgende tilbehør

 • LC-77 objektivdæksel (frontdæksel)

 • LF-4 objektivdæksel (bagdæksel) *

 • HB-53 Modlysblænde

 • CL-1218 fleksibel linsepose

 • En anden hætte kan leveres med objektivsæt.

Kompatibelt tilbehør

 • 77 mm påskruede filtre

specifikationer

Type

Type G AF‑S-objektiv med indbygget CPU og F-fatning

Brændvidde

24–120 mm

Maksimal blænde

f/4

Linsekonstruktion

17 elementer i 13 grupper (inklusive 2 ED-linseelementer, 3 asfæriske linseelementer og linseelementer med Nano Crystal Coat)

Synsvinkel

84° – 20° 20´ (Nikon FX-format D-SLR-kameraer)
61° – 13° 20´ (Nikon DX-format D-SLR-kameraer)

Brændvidde skala

Gradueret i millimeter (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)

Afstandsoplysninger

Udgang til kamera

Zoom

Manuel zoom ved hjælp af uafhængig zoomring

Fokusering

Nikon internt fokuseringssystem (IF) med autofokus styret af Silent Wave Motor og separat fokusring til manuel fokus

Vibrationsreduktion

Linseskift ved hjælp af stemmespolemotorer (VCM'er)

Fokusafstandsindikator

0,45 m til uendelig (∞)

Minimum fokusafstand

0,45 m (1,48 fod) fra fokusplan ved alle zoompositioner

Membranblade

9 (afrundet membranåbning)

Mellemgulv

Fuldautomatisk

Blændeområde

f/4–22

Målesystem

Fuld blænde

Filter-vedhæftningsstørrelse

77 mm (P = 0,75 mm)

Dimensioner

Ca. 84 mm maksimal diameter × 103,5 mm (afstand fra kameralinsemonteringsflange)

Vægt

Ca. 710 g (1 lb 9,1 oz)

 • Nikon forbeholder sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre udseendet og specifikationerne af hardwaren og softwaren, der er beskrevet i denne vejledning.

 • Nikon vil ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af fejl, som denne vejledning måtte indeholde.

Linsepleje
 • Hold CPU-kontakterne rene.

 • Hvis gummipakningen til objektivmontering skulle blive beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge objektivet og tage objektivet med til et Nikon-autoriseret servicecenter til reparation.

 • Brug en blæser til at fjerne støv og fnug fra linsens overflader. For at fjerne pletter og fingeraftryk skal du påføre en lille mængde ethanol eller linserenser på en blød, ren bomuldsklud eller linserenseserviet og rengøre fra midten og udad med en cirkulær bevægelse, og pas på ikke at efterlade udtværinger eller røre ved glasset med din fingre.

 • Brug aldrig organiske opløsningsmidler såsom fortynder eller rensebenzin til at rense linsen.

 • Neutral Color (NC) filtre kan bruges til at beskytte det forreste linseelement. Modlysblænden kan også bruges.

 • Sæt objektivhætterne på, før du placerer objektivet i etuiet.

 • Når en modlysblænde er monteret, må du ikke løfte eller holde objektivet eller kameraet kun ved hjælp af modlysblænden.

 • Hvis linsen ikke skal bruges i en længere periode, skal den opbevares på et køligt, tørt sted for at forhindre mug og rust. Må ikke opbevares i direkte sollys eller sammen med nafta- eller kamfermølkugler.

 • Hold linsen tør; rust på den indvendige mekanisme kan beskadige linsen.

 • Efterlad ikke objektivet i nærheden af varmeapparater eller andre varme steder. Ekstrem varme kan beskadige eller vride dele lavet af forstærket plastik.