Q / g ( U )-knappen kan bruges under optagelse til at justere hvidbalancen. Hvidbalance giver naturlige farver med lyskilder i forskellige nuancer.

Q / g ( U ) knappen

Q / g ( U )-knappen kan være deaktiveret i nogle optagetilstande, eller når visse forhold gør sig gældende.

Justering af hvidbalance

Hold Q / g ( U )-knappen nede, og drej hovedkommandohjulet.

Muligheder for den valgte indstilling, hvis nogen, kan vælges ved at holde Q / g ( U )-knappen nede og dreje underkommandohjulet.

Hvis koordinaterne vises som vist, kan du holde Q / g ( U )-knappen nede og finjustere hvidbalancen ved hjælp af multivælgeren.

  • Tryk på 4 eller 2 at finjustere hvidbalancen på den rav-blå akse og 1 eller 3 at finjustere hvidbalancen på den grøn-magenta akse.

  • Når [ Vælg farvetemperatur ] er valgt, kan du trykke på 4 eller 2 at fremhæve et ciffer. Tryk på 1 eller 3 at ændre.

  • Slip Q / g ( U )-knappen for at vende tilbage til optagetilstand.

Mulighed

Beskrivelse

4 [ Auto ]

Hvidbalancen justeres automatisk for optimale resultater med de fleste lyskilder.

i [ Hold hvid (reducer varme farver) ]

Eliminer det varme farvespil, der produceres af glødelamper.

j [ Behold den overordnede atmosfære ]

Bevar delvist det varme farvestøb, der produceres af glødelamper.

k [ Hold varme belysningsfarver ]

Bevar det varme farvespil, der produceres af glødelamper.

D [ Naturligt lys auto ]

Når den bruges under naturligt lys i stedet for 4 ([ Auto ]), producerer denne indstilling farver, der er tættere på dem, der ses med det blotte øje.

H [ Direkte sollys ]

Brug med motiver oplyst af direkte sollys.

G [ Overskyet ]

Bruges i dagslys under overskyet himmel.

M [ Skygge ]

Brug i dagslys med motiver i skygge.

J [ Glødelampe ]

Bruges under glødelamper.

I [ Fluorescerende ]

Brug under fluorescerende belysning; vælg pæretype i henhold til lyskilden.

[ Natriumdamplamper ]

[ Varm-hvid fluorescerende ]

[ Hvidt fluorescerende ]

[ Køligt-hvidt fluorescerende ]

[ Dag hvidt fluorescerende ]

[ Dagslys fluorescerende ]

[ Høj temp. kviksølvdamp ]

5 [ Flash ]

Bruges med studieblitzbelysning og andre store flashenheder.

K [ Vælg farvetemperatur ]

Vælg farvetemperaturen direkte.

L [ Forudindstillet manual ]

Mål hvidbalancen for motivet eller lyskilden, eller kopier hvidbalancen fra et eksisterende fotografi.

Beskyttelse af billeder mod sletning

Under afspilning kan Q / g ( U )-knappen bruges til at beskytte billeder. Beskyttelse af billeder hjælper med at forhindre utilsigtet sletning.

Se Hjælp

Hvor det er tilgængeligt, kan en beskrivelse af det aktuelt valgte element ses ved at trykke på Q / g ( U ) knappen ( d (Hjælp)-ikonet ).