Når en enhed, der understøtter unified flash control (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) er monteret på kameraets tilbehørssko, kan flashinformation ses på kameraets display. For at se flashinfo under søgerfotografering skal du trykke på R knappen for at aktivere informationsdisplayet ( Informationsdisplayet ) og derefter trykke på R knappen igen.

Blitzkontroltilstand vises

TTL

1

Flash-klar indikator ( Brug af en blitz på kameraet )

2

Bounce-ikon (vises, hvis blitzhovedet vippes op, til venstre eller højre)

3

Advarsel om zoomhovedposition (vises, hvis zoomhovedet ikke er i korrekt position)

4

Flash kontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

FP-indikator ( e1: Flash-synkroniseringshastighed )

5

Flashkompensation (TTL; Flashkompensation )

6

Flash-tilstand ( Flash-tilstande )

7

FV lås indikator ( FV-lås )

8

Flashkompensation ( Flash-kompensation )

Automatisk ekstern flash

1

Flash kontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

FP-indikator ( e1: Flash-synkroniseringshastighed )

2

Automatisk ekstern blitzkompensation ( Flash-kompensation )

Afstandsprioriteret manual

1

Flash kontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

FP-indikator ( e1: Flash-synkroniseringshastighed )

2

Flashkompensation (manual med afstandsprioritet; Flash-kompensation )

3

Afstand ( Flashkontroltilstand )

brugervejledning

1

Flash kontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

FP-indikator ( e1: Flash-synkroniseringshastighed )

2

Flash niveau ( Flashkompensation )

Gentagende flash

1

Flash kontroltilstand ( Flashkontroltilstand )

2

Flash-niveau (output; Flashkontroltilstand )

3

Antal udsendte (gange; Flashkontroltilstand )

Frekvens ( Flashkontroltilstand )

Flashinfo og kameraindstillinger

Flashinformationsdisplayet viser udvalgte kameraindstillinger, herunder optagetilstand, lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed.

Ændring af Flash-indstillinger

Blitzindstillinger kan ændres ved at trykke på i knappen i flashinfo-displayet. De tilgængelige muligheder varierer med flashenheden og de valgte indstillinger. Du kan også teste flashen.