Brug BKT- knappen til at vælge bracketing-inkrementet og antallet af billeder i bracketing-programmet. Bracketing bruges til at variere eksponering, blitzniveau, hvidbalance eller Active D-Lighting (ADL) over en serie af billeder.

  • Den rolle, der udføres af BKT- knappen, kan vælges ved hjælp af Custom Setting f3 [ Custom controls ].

BKT- knappen

BKT- knappen kan være deaktiveret i nogle optagetilstande, eller når visse forhold gør sig gældende.