Drej udløserindstillingsvælgeren for at vælge den handling, der skal udføres, når lukkeren udløses.

Valg af udgivelsestilstand

Tryk på udløserknappens låseudløser øverst på kameraet, og drej udløserindstillingsvælgeren.

Mode

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerS

Enkelt stel

Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Cl

Kontinuerlig lav hastighed

Ved standardindstillinger tager kameraet billeder med op til 3 fps, mens udløserknappen er trykket ned.

  • Billedfremføringshastigheden kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d1 [ CL-tilstand optagehastighed ]. Vælg mellem værdier fra 1 til 6 fps. Bemærk dog, at uanset den valgte indstilling, er den maksimale fremrykningshastighed for billeder under live view 3 fps.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Ch

Kontinuerlig høj hastighed

Kameraet tager billeder med op til 7 fps, mens udløserknappen trykkes ned.

  • Når [ Til ] er valgt for [ Silent live view photography ] i fotooptagelsesmenuen under live view, varierer billedfremføringshastigheden med den valgte indstilling for [ NEF (RAW)-optagelse ] > [ NEF (RAW) bitdybde ] i fotooptagelsesmenu, der øges til et maksimum på ca. 8 fps, når [ 14-bit ] er valgt, eller ca. 12 fps, når [ 12-bit ] er valgt.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[2]Q

Stille udløser

Med hensyn til enkeltbillede, bortset fra at kamerastøj reduceres.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Qc

Støjsvag kontinuerlig udløser

Kameraet tager billeder med op til 3 fps, mens udløserknappen trykkes ned; kamerastøj reduceres.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/indexmarkerE

Selvudløser

Tag billeder med selvudløseren.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Mup

Spejl op

Spejlet hæves før optagelse for at minimere sløring forårsaget af kamerarystelser.