Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

  • Fejlfindingsoplysninger for SnapBridge-appen kan findes i appens onlinehjælp, som kan ses på:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/da/index.html

  • For information om den trådløse WT-7 sender, se manualen, der fulgte med WT-7.

  • For information om Wireless Transmitter Utility eller Camera Control Pro 2, se onlinehjælpen til det pågældende program.

Problem

Opløsning

Kameraet viser en TCP/IP-fejl.

Tjek indstillingerne for værtscomputeren eller den trådløse router, og juster kameraindstillingerne korrekt ( Netværksindstillinger ).

Kameraet viser fejlen "intet hukommelseskort".

Bekræft, at hukommelseskortet er korrekt isat ( Indsættelse af hukommelseskort ).

Upload afbrydes og genoptages ikke.

Upload genoptages, hvis kameraet slukkes og derefter tændes igen ( Uploading af billeder ).

Forbindelsen er upålidelig.

Hvis [ Auto ] er valgt for [ Channel ], skal du vælge [ Manual] og vælge kanalen manuelt ( Wi-Fi Connection Settings ).

Hvis kameraet er tilsluttet en computer i infrastrukturtilstand, skal du kontrollere, at routeren er indstillet til en kanal mellem 1 og 8 ( Netværksindstillinger ).

[ Connect to smart device ] og [ Connect to PC ] er nedtonede og kan ikke vælges.

Disse muligheder er ikke tilgængelige, når WT-7 er tilsluttet. Sluk for WT-7 ( Trådløs sender (WT-7) ).