For at vælge, hvilken rolle hukommelseskortet skal spille i slot 2, når to hukommelseskort er isat, skal du trykke på G knappen og vælge [ Rolle spillet af kortet i slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen.

Mulighed

Beskrivelse

P

[ Overløb ]

Kortet i Slot 2 bruges kun, når kortet i Slot 1 er fyldt.

Q

[ Sikkerhedskopiering ]

Hvert billede optages to gange, én gang på kortet i slot 1 og igen på kortet i slot 2.

R

[ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ]

  • NEF (RAW)-kopierne af billeder taget med indstillingerne NEF (RAW) + JPEG optages kun på kortet i slot 1, JPEG-kopierne kun til kortet i slot 2.

  • Billeder taget med andre billedkvalitetsindstillinger optages to gange med samme indstilling, én gang på kortet i stik 1 og igen på kortet i stik 2.

[RAW-plads 1 - JPEG-plads 2]
  • Hvis [ Til ] er valgt for [ Multieksponering ] > [ Gem individuelle billeder (NEF) ] i fotooptagelsesmenuen, eller hvis [ Til ] er valgt for [ HDR (højt dynamisk område) ] > [ Gem individuelle billeder (NEF) ] i fotooptagelsesmenuen vil ubehandlede kopier af de individuelle NEF (RAW)-billeder, der udgør hvert multieksponerings- eller HDR-billede, blive optaget på begge hukommelseskort sammen med JPEG-kompositen, uanset hvilken indstilling der er valgt for billedkvalitet.

  • Hvis [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d8 [ Gem original (EFFECTS) ], gemmes ubehandlede NEF (RAW) kopier af billeder taget i f , d , e , k , l og m på begge hukommelseskort sammen med det endelige JPEG-billede, uanset hvilken indstilling der er valgt for billedkvalitet.

[ Backup ] og [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ]
  • Kontrolpanelet og søgeren viser antallet af eksponeringer, der er tilbage på kortet med mindst mulig plads.

  • Udløseren deaktiveres, når et af kortene er fyldt.

Optagelse af film

Når der er indsat to hukommelseskort i kameraet, kan det stik, der bruges til at optage film, vælges ved hjælp af punktet [ Destination ] i filmoptagelsesmenuen.

Sletning af kopier

Når du sletter billeder, der er optaget med [ Backup ] eller [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ], har du valget mellem at slette enten begge kopier eller kun kopien på kortet i det aktuelle slot.

  • Hvis du trykker på O ( Q ), når billedet, der er oprettet med en af disse muligheder, er fremhævet under afspilning, vises en bekræftelsesmeddelelse.

  • For kun at slette kopien på kortet i det aktuelle slot, skal du fremhæve [ Selected image ] og trykke på O ( Q ) igen. Kopien på det resterende kort slettes ikke.

  • For at slette begge kopier skal du fremhæve [ Samme billeder på w og x ] og trykke på O ( Q ).