Fastgøring af remmen

For at fastgøre en strop (uanset om den medfølgende strop eller en, der er købt separat):

Opladning af batteriet

Oplad det medfølgende EN-EL15b batteri i den medfølgende MH-25a batterioplader før brug. Indsæt batteriet og sæt opladeren i (afhængigt af land eller region leveres opladeren med enten en AC-vægadapter eller et strømkabel).

 • AC-vægadapter : Efter at have indsat AC-vægadapteren i opladerens AC-indgang ( q ), skub AC-vægadapterens lås som vist ( w ) og drej adapteren 90° for at fastgøre den på plads ( e ).

 • Strømkabel : Efter tilslutning af strømkablet med stikket i den viste retning, indsæt batteriet og sæt kablet i.

 • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka to timer og 35 minutter.

  Batteriopladning (blinker)

  Opladning fuldført (stabil)

Batteriet og opladeren

Læs og følg advarslerne og forsigtighedsreglerne i "For din sikkerhed" ( For din sikkerhed ) og "Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig" ( Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtighedsregler ).

Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt

Hvis CHARGE- lampen blinker hurtigt (8 gange i sekundet):

 • Der er opstået en batteriopladningsfejl: Tag opladeren ud af stikkontakten, og fjern og indsæt batteriet igen.

 • Den omgivende temperatur er for varm eller for kold : Brug batteriopladeren ved temperaturer inden for det angivne temperaturområde (0 – 40 °C).

Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble opladeren og afslutte opladningen. Bring batteriet og opladeren til en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Isætning af batteriet

 • Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner batteriet.

 • Brug batteriet til at holde den orange batterilås trykket til den ene side, og skub batteriet ind i batterikammeret, indtil låsen låser det på plads.

Fjernelse af batteriet

Sluk kameraet, og åbn batterikammerdækslet. Tryk batterilåsen i den viste retning for at frigøre batteriet, og fjern derefter batteriet med hånden.

Montering af en linse

 • Det objektiv, der generelt bruges i denne vejledning til illustrative formål, er en AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR.

 • Vær forsigtig med at forhindre, at der trænger støv ind i kameraet.

 • Bekræft, at kameraet er slukket, før du sætter objektivet på.

  • Fjern kamerahusets dæksel ( q , w ) og det bagerste objektivdæksel ( e , r ).

  • Juster monteringsmærkerne på kameraet ( t ) og objektivet ( y ).

  • Drej linsen som vist, indtil den klikker på plads ( u , i ).

 • Fjern objektivdækslet, før du tager billeder.

CPU-objektiver med blændering

Når du bruger et CPU-objektiv udstyret med en blændering ( Genkender CPU- og Type G-, E- og D-objektiver ), lås blænden ved minimumsindstillingen (højeste f-tal).

Aftagelige linser

 • Når du har slukket kameraet, skal du trykke på og holde objektivudløserknappen ( q ), mens du drejer objektivet i den viste retning ( w ).

 • Efter fjernelse af objektivet skal du sætte objektivdækslerne og kamerahusets dæksel på igen.

Indsættelse af hukommelseskort

 • Sluk kameraet, før du indsætter eller fjerner hukommelseskort.

 • Kameraet har to hukommelseskortpladser: Slot 1 ( q ) og Slot 2 ( w ). Hvis du kun bruger ét hukommelseskort, skal du indsætte det i slot 1.

 • Hold hukommelseskortet i den viste retning, og skub det lige ind i åbningen, indtil det klikker på plads.

Fjernelse af hukommelseskort

Når du har bekræftet, at hukommelseskortets adgangslampe er slukket, skal du slukke for kameraet og åbne dækslet til hukommelseskortåbningen. Tryk kortet ind for at skubbe det ud ( q ); kortet kan derefter fjernes med hånden ( w ).

Hukommelseskort
 • Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du fjerner hukommelseskort fra kameraet.

 • Udfør ikke følgende handlinger under formatering, eller mens data optages, slettes eller kopieres til en computer eller anden enhed. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i tab af data eller beskadigelse af kameraet eller kortet.

  • Fjern eller indsæt ikke hukommelseskort

  • Sluk ikke kameraet

  • Fjern ikke batteriet

  • Frakobl ikke AC-adaptere

 • Rør ikke ved kortterminalerne med fingrene eller metalgenstande.

 • Brug ikke overdreven kraft, når du håndterer hukommelseskort. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige kortet.

 • Undgå at bøje eller tabe hukommelseskort eller udsætte dem for stærke fysiske stød.

 • Udsæt ikke hukommelseskort for vand, varme eller direkte sollys.

 • Formater ikke hukommelseskort i en computer.

Intet hukommelseskort isat

Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort, vises eksponeringstællingen i kontrolpanelet, og søgeren vil vise S . Hvis kameraet er slukket med et batteri og intet hukommelseskort isat, S blive vist i kontrolpanelet.

Skrivebeskyttelseskontakten
 • SD-hukommelseskort er udstyret med en skrivebeskyttelseskontakt. Hvis kontakten skubbes til "lås"-positionen, beskyttes kortet skrivebeskyttet og beskytter de data, det indeholder.

 • Hvis du forsøger at udløse lukkeren, mens der er isat et skrivebeskyttet kort, vises en advarsel, og der vil ikke blive optaget noget billede. Lås hukommelseskortet op, før du forsøger at tage eller slette billeder.

Kameraopsætning

Vælg et sprog, og indstil kameraets ur. Billeder kan ikke tages eller indstillinger justeres, før uret er indstillet.

 1. Tænd kameraet.

  Når kameraet tændes for første gang efter købet, vises en sprogvalgsdialog. De tilgængelige sprog varierer med det land eller den region, hvor kameraet oprindeligt blev købt.

  Brug multivælgeren og J knappen til at navigere i menuerne.

  Tryk på 1 og 3 at fremhæve et sprog, og tryk på J at vælge. Sproget kan til enhver tid ændres ved at bruge punktet [ Language ] i opsætningsmenuen.

 2. Indstil kameraets ur.

  Brug multivælgeren og J knappen til at indstille kameraets ur.

  Vælg tidszone

  Vælg datoformat

  Vælg mulighed for sommertid

  Indstil tid og dato (bemærk, at kameraet bruger et 24-timers ur)

  Uret kan justeres til enhver tid ved at bruge punktet [ Tidszone og dato ] > [ Dato og tid ] i opsætningsmenuen.

B ikonet ("Ur ikke indstillet")

Blinkende B ikon i kontrolpanelet indikerer, at kameraets ur er blevet nulstillet. Datoen og klokkeslættet optaget med nye fotografier vil ikke være korrekte; brug punktet [ Tidszone og dato ] > [ Dato og klokkeslæt ] i opsætningsmenuen til at indstille uret til det korrekte klokkeslæt og dato. Kamerauret drives af et uafhængigt urbatteri. Urets batteri oplades, når hovedbatteriet er isat, eller kameraet får strøm fra et valgfrit strømstik og en AC-adapter. Det tager cirka 2 dage at oplade. Når den er opladet, vil den drive uret i cirka en måned.

SnapBridge

Brug SnapBridge-appen til at synkronisere kameraets ur med uret på en smartphone eller tablet (smart-enhed). Se SnapBridge online hjælp for detaljer.