b (auto)-tilstand kan også bruges til simpel "peg-og-skyd"-filmoptagelse.

"Film" versus "Optagelse"

I hele denne manual bruges udtrykkene "optagelse" og "optagelse" som følger: "optagelse" bruges, hvis live view-vælgeren drejes til 1 , mens "optagelse" refererer til handlingen med at optage optagelser ved hjælp af filmoptage-knappen .

 1. Tryk på funktionsvælgerens låseudløser øverst på kameraet, og drej funktionsvælgeren til b .
 2. Drej live view-vælgeren til 1 (film live view).
 3. Tryk på a knappen.
  • Spejlet hæves, og live view starter. Søgeren bliver mørk, og visningen gennem objektivet vil blive vist på skærmen.

  • Under live view kan eksponering for film og fotografier forhåndsvises på skærmen.

 4. Tryk på filmoptageknappen for at starte optagelsen.
  • En optagelsesindikator vil blive vist på skærmen. Skærmen viser også den resterende tid, eller med andre ord den omtrentlige mængde af nye optagelser, der kan optages på hukommelseskortet.

   1

   Optagelsesindikator

   2

   Resterende tid

  • Lyden optages via den indbyggede mikrofon. Tildæk ikke mikrofonen under optagelse.

  • Fokus kan justeres ved at trykke på dit motiv i skærmen.

 5. Tryk på filmoptageknappen igen for at afslutte optagelsen.
 6. Tryk på a knappen for at afslutte livevisning.
Optagelse af film
 • Når du optager film, vil du muligvis bemærke følgende på displayet. Disse fænomener vil også være synlige i alle optagelser optaget med kameraet.

  • Flimmer eller bånd i scener oplyst af kilder som fluorescerende, kviksølvdampe eller natriumlamper

  • Forvrængning forbundet med bevægelse (enkelte motiver, såsom tog eller biler, der bevæger sig med høj hastighed gennem billedet, kan være forvrænget, eller hele billedet kan forekomme forvrænget, når kameraet panoreres vandret)

  • Skarvede kanter, farvekanter, moiré og lyse pletter på skærmen

  • Lyse områder eller bånd i scener oplyst af blinkende tegn og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet kortvarigt oplyses af en strobe eller anden lys, øjeblikkelig lyskilde

  • Flimmer opstår, mens strømblænden er i brug

 • Bemærk, at der kan opstå støj (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) og uventede farver, hvis du bruger X ( T )-knappen til at zoome ind på visningen gennem objektivet under optagelse.

 • Filmoptagelse afsluttes automatisk, hvis:

  • Den maksimale længde er nået

  • Live view-vælgeren drejes til en anden indstilling

  • Linsen fjernes

 • Når du optager film, skal du undgå at pege kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i beskadigelse af kameraets interne kredsløb.

 • Lyde fra kameraet kan være hørbare i optagelser:

  • Under autofokus

  • Når der bruges strømblænde

  • Under blændejustering

  • Med vibrationsreduktion aktiveret på vibrationsreduktion (VR) linser

 • Hvis lydniveauet vises i rødt, er lydstyrken for høj. Juster mikrofonens følsomhed.

Nedtællingsdisplayet
 • En nedtællingstimer vil blive vist i øverste venstre hjørne af skærmen 30 s, før filmoptagelsen slutter automatisk.

 • Afhængigt af optageforholdene vises timeren muligvis med det samme, når filmoptagelsen begynder.

 • Bemærk, at uanset den tilgængelige tid (vist i øverste højre hjørne af skærmen), vil optagelsen automatisk slutte, når nedtællingstimeren udløber.

Justering af indstillinger under filmoptagelse
 • Hovedtelefonlydstyrken kan ikke justeres under optagelse.

 • Hvis en anden mulighed end I (mikrofon fra) er valgt i øjeblikket, kan mikrofonfølsomheden ændres, mens optagelsen er i gang. I kan ikke vælges.

Fokusering under filmoptagelse

Fokus kan også justeres ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Optagelse af billeder under optagelse

Billeder kan tages under optagelse ved at trykke udløserknappen helt ned. Det resulterende billede vil have et billedformat på 16:9.

 • Et C -ikon blinker på displayet, når der tages et billede.

 • Der kan tages billeder, mens optagelsen er i gang. At tage billeder afbryder ikke filmoptagelse.

Optagelse af billeder under optagelse
 • Der kan tages op til 40 billeder med hver film.

 • Bemærk, at billeder kan tages, selv når motivet ikke er i fokus.

 • Billeder optages med de dimensioner, der aktuelt er valgt til filmrammestørrelse.

 • Fotos optages i formatet [ JPEG fin m ], uanset hvilken indstilling der er valgt for billedkvalitet.

 • Billedfremføringshastigheden for kontinuerlig udgivelsestilstande varierer med den indstilling, der er valgt for [ Frame size/frame rate ]. Mens optagelsen er i gang, vil der kun blive taget ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

 • Billeder taget under optagelse vil ikke blive vist automatisk efter optagelse, selvom [ Til ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen.