Bracketing varierer automatisk eksponering, blitzniveau, Active D-Lighting (ADL) eller hvidbalance en smule med hvert billede, og "bracketing" af den aktuelle værdi. Vælg i situationer, hvor det er svært at få de rigtige indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere resultater og justere indstillinger for hvert billede, eller at eksperimentere med forskellige indstillinger for det samme motiv.

 • Bracketing er kun tilgængelig i tilstande P , S , A og M.

Bracketing

Bracketing justeres ved hjælp af punktet [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen, som indeholder følgende muligheder:

Mulighed

Beskrivelse

[ AE & flash bracketing ]

Kameraet varierer eksponering og blitzniveau over en række fotografier.

[ AE bracketing ]

Kameraet varierer eksponeringen over en række fotografier.

[ Flash bracketing ]

Kameraet varierer blitzniveauet over en række fotografier.

[ WB bracketing ]

Kameraet opretter flere kopier af hvert fotografi, hver med en forskellig hvidbalance ( Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance) ).

[ ADL bracketing ]

Kameraet varierer Active D-Lighting over en række fotografier ( Aktiv D-Lighting ).

Eksponering og flash-bracketing

Varier eksponering og/eller blitzniveau over en række fotografier. Sådan udfører du eksponering og/eller flash-bracketing:

Eksponering ændret af: 0 EV

Eksponering modificeret af: –1 EV

Eksponering modificeret af: +1 EV

 1. Vælg antallet af billeder og eksponeringsstigning.

  • Ved at trykke på BKT- knappen, drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  • Ved andre indstillinger end nul vises et M ikon og eksponerings- og blitzbracketing-indikator i kontrolpanelet, og BKT vises i søgeren.

  • Tryk på BKT- knappen og drej underkommandohjulet for at vælge eksponeringsstigningen.

  • Når [ 1/3 step ] er valgt for brugerdefineret indstilling b1 [ EV steps for exposure cntrl ], kan størrelsen af stigningen vælges fra 0,3 ( 1 / 3 ), 0,7 ( 2 / 3 ), 1,0, 2,0 og 3,0 EV. Bracketing-programmer med et trin på 2,0 eller 3,0 EV giver maksimalt 5 billeder. Hvis en værdi på 7 eller 9 blev valgt i trin 1, indstilles antallet af billeder automatisk til 5.

  • Bracketing-programmerne med et trin på 0,3 ( 1 / 3 ) EV er angivet nedenfor.

   Kontrolpanel display

   Eksponerings- og blitzbracketing-indikator

   Antal skud

   Bracketing rækkefølge (EV'er)

   0

   0

   3

   0/+0,3/+0,7

   3

   0/–0,7/–0,3

   2

   0/+0,3

   2

   0/–0,3

   3

   0/–0,3/+0,3

   5

   0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7

   7

   0/–1,0/–0,7/–0,3/ +0,3/+0,7/+1,0

   9

   0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

 2. Indram et billede, fokuser og skyd.
  • Kameraet vil variere eksponering og/eller flashniveau skud for skud i henhold til det valgte bracketingprogram. Ændringer af eksponering føjes til dem, der er foretaget med eksponeringskompensation ( Eksponeringskompensation ).

  • De ændrede værdier for lukkertid og blænde vises på displayet.

  • Mens bracketing er aktiveret, vises en bracketing-statusindikator på kontrolpanelet. Et segment forsvinder fra indikatoren efter hvert skud.

   Antal skud: 3;
   stigning: 0,7

   Visning efter første skud

Eksponering og flash-bracketing
 • [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] kan også vælges via punktet [Auto bracketing ] i fotooptagelsesmenuen.

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause, efter at det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.

 • Hvis hukommelseskortet fyldes, før alle billeder i sekvensen er taget, kan optagelsen genoptages fra det næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet udskiftet, eller billederne er blevet slettet for at gøre plads på hukommelseskortet. Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det næste billede i sekvensen, når kameraet tændes.

Indstillinger for bracketing

Når [ AE & flash bracketing ] er valgt, varierer kameraet både eksponering og flashniveau. Vælg [ AE bracketing ] for kun at variere eksponeringen, [ Flash bracketing ] for kun at variere flashniveauet. Bemærk, at flash-bracketing kun er tilgængelig i i-TTL og, hvor understøttet, automatisk blænde ( q A) flashstyringstilstande ( i-TTL Flash Control , funktioner tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder ).

Eksponeringsbracketing

Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkerhastighed og blænde (tilstand P ), blænde (tilstand S ) eller lukkerhastighed (tilstand A og M ). Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i tilstandene P , S og A , vil kameraet automatisk variere ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for kameraets eksponeringssystem overskrides; i tilstand M vil kameraet først bruge automatisk ISO-følsomhedskontrol for at bringe eksponeringen så tæt som muligt på det optimale og derefter bracketing denne eksponering ved at variere lukkerhastigheden.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på BKT- knappen og dreje hovedkommandohjulet, indtil antallet af billeder i bracketingsekvensen er nul ( r ), og M ikke længere vises. Det sidst aktive program gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at udføre en nulstilling med to knapper ( Nulstilling med to knapper: Gendannelse af standardindstillinger ), selvom bracketing-programmet i dette tilfælde ikke vil blive gendannet, næste gang bracketing aktiveres.

Hvidbalance bracketing

Kameraet laver flere kopier af hvert fotografi, hver med en forskellig hvidbalance. Sådan bruger du hvidbalancebracketing:

 • I kontinuerlig udløsertilstande optager kameraet kun det antal billeder, der er valgt i hvidbalancebracketing-programmet.

 1. Vælg antallet af billeder og eksponeringsstigning.

  • Ved at trykke på BKT- knappen, drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  • Ved andre indstillinger end nul vises et M ikon og WB-bracketing-indikator i kontrolpanelet, og BKT vil blive vist i søgeren.

  • Tryk på BKT- knappen og drej underkommandohjulet for at vælge hvidbalancejusteringen.

  • Størrelsen på stigningen kan vælges fra 1 (1 trin), 2 (2 trin) eller 3 (3 trin).

  • Hvert trin svarer til 5 mired. Højere A- værdier svarer til øgede mængder af rav. Højere B- værdier svarer til øgede mængder af blå ( Finjustering af hvidbalance ).

  • Bracketing-programmerne med et trin på 1 er angivet nedenfor.

   Kontrolpanel display

   WB bracketing indikator

   Antal skud

   Hvidbalancestigning

   Bracketing rækkefølge

   0

   1

   0

   3

   1B

   0/B1/B2

   3

   1A

   0/A2/A1

   2

   1B

   0/B1

   2

   1A

   0/A1

   3

   1A, 1B

   0/A1/B1

   5

   1A, 1B

   0/A2/A1/B1/B2

   7

   1A, 1B

   0/A3/A2/A1/B1/B2/B3

   9

   1A, 1B

   0/A4/A3/A2/A1/B1/B2/B3/B4

 2. Indram et billede, fokuser og skyd.
  • Hvert billede vil blive behandlet for at skabe det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet, og hver kopi vil have en forskellig hvidbalance. Ændringer af hvidbalance føjes til hvidbalancejusteringen foretaget med finjustering af hvidbalance.

  • Hvis antallet af billeder i bracketing-programmet er større end antallet af resterende eksponeringer, vil n og ikonet for det berørte kort blinke i kontrolpanelet, et blinkende j ikon vises i søgeren, og udløseren vil blive deaktiveret . Optagelsen kan begynde, når der indsættes et nyt hukommelseskort.

Hvidbalance-bracketing-begrænsninger

Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig ved billedkvalitetsindstillinger for NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.

Hvidbalance bracketing
 • [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] kan også vælges via punktet [Auto bracketing ] i fotooptagelsesmenuen.

 • Hvidbalancebracketing påvirker kun farvetemperaturen (den rav-blå akse i hvidbalance-finjusteringsdisplayet, Fine-Tuning White Balance ). Der foretages ingen justeringer på den grønne-magenta-akse.

 • Hvis kameraet er slukket, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes kameraet først, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på BKT- knappen og dreje hovedkommandohjulet, indtil antallet af billeder i bracketingsekvensen er nul ( r ), og M ikke længere vises. Det sidst aktive program gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at udføre en nulstilling med to knapper ( Nulstilling med to knapper: Gendannelse af standardindstillinger ), selvom bracketing-programmet i dette tilfælde ikke vil blive gendannet, næste gang bracketing aktiveres.

ADL bracketing

Kameraet varierer Active D-Lighting over en række eksponeringer. Sådan bruger du ADL-bracketing:

 1. Vælg antallet af skud.

  • Ved at trykke på BKT- knappen, drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  • Ved andre indstillinger end nul vises et M ikon og en ADL-bracketing-indikator i kontrolpanelet, og BKT vil blive vist i søgeren.

  • Vælg to billeder for at tage et billede med aktiv D-Lighting slukket og et andet med en valgt værdi. Vælg tre til fem billeder for at tage en serie billeder med Active D-Lighting indstillet til [ Fra ], [ Lav ] og [ Normal ] (tre billeder), [ Fra ], [ Lav ], [ Normal ] og [ Høj ] (fire billeder), eller [ Fra ], [ Lav ], [ Normal ], [ Høj ] og [ Ekstra høj ] (fem billeder). Hvis du vælger mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 3.

 2. Hvis antallet af billeder i bracketing-sekvensen er 2, skal du vælge den aktive D-Lighting-mængde.

  • Hold BKT- knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge indstillingen Aktiv D-Lighting for det andet billede.

  • Aktiv D-Lighting vises i kontrolpanelet.

   ADL

   Kontrolpanel display

   Y [ Auto ]

   Z [ Ekstra høj ]

   P [ Høj ]

   Q [ Normal ]

   R [ Lav ]

 3. Indram et billede, fokuser og skyd.

  Kameraet vil variere Active D-Lighting skud for skud i henhold til det valgte bracketingprogram. Mens bracketing er aktiveret, vises en bracketing-statusindikator på kontrolpanelet. Et segment forsvinder fra indikatoren efter hvert skud.

  Antal skud: 3

  Visning efter første skud

ADL bracketing
 • [ Antal billeder ] og [ Mængde ] kan også vælges via punktet [Auto bracketing ] i fotooptagelsesmenuen.

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause efter det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.

 • Hvis hukommelseskortet fyldes, før alle billeder i sekvensen er taget, kan optagelsen genoptages fra det næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet udskiftet, eller billederne er blevet slettet for at gøre plads på hukommelseskortet. Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det næste billede i sekvensen, når kameraet tændes.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du trykke på BKT- knappen og dreje hovedkommandohjulet, indtil antallet af billeder i bracketingsekvensen er nul ( r ), og M ikke længere vises. Det sidst aktive program gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved at udføre en nulstilling med to knapper ( Nulstilling med to knapper: Gendannelse af standardindstillinger ), selvom bracketing-programmet i dette tilfælde ikke vil blive gendannet, næste gang bracketing aktiveres.