Justering af billedområdeindstillinger

Indstillinger for billedområde kan vises ved at vælge [ Billedområde ] i fotooptagelsesmenuen.

Vælg billedområde

Vælg billedområdet. Følgende muligheder er tilgængelige:

Mulighed

Beskrivelse

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]c

[ FX (36×24) ]

Billeder optages i FX-format med en synsvinkel svarende til et NIKKOR-objektiv på et 35 mm-format kamera.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]a

[ DX (24×16) ]

Billeder optages i DX-format. For at beregne objektivets omtrentlige brændvidde i 35 mm-format skal du gange med 1,5.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerm

[ 1:1 (24×24) ]

Billeder optages med et billedformat på 1:1.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerZ

[ 16:9 (36×20) ]

Billeder optages med et billedformat på 16:9.

1

FX (36×24)

2

DX (24×16)

3

1 : 1 (24×24)

4

16: 9 (36×20)

5

DX-format (24×16) billedcirkel

6

FX-format (36×24) billedcirkel

DX objektiver

DX-objektiver er designet til brug med DX-formatkameraer og har en mindre synsvinkel end objektiver til 35 mm-formatkameraer. Hvis [ Auto DX-beskæring ] er slået fra, og en anden indstilling end [ DX (24 × 16) ] (DX-format) er valgt for [ Vælg billedområde ], når et DX-objektiv er monteret, kan kanterne af billedet blive formørket. Dette er muligvis ikke tydeligt i søgeren, men når billederne afspilles, kan du bemærke et fald i opløsningen, eller at billedets kanter er mørkelagt.

Valg af billedområde via knapper og kommandohjul

Hvis [ Vælg billedområde ] er blevet tildelt til en knap ved hjælp af brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller ], kan billedområdet vælges ved at trykke på knappen og dreje et kommandohjul.

 • Den valgte beskæring vises i søgeren ( Vælg billedområde ).

 • Den aktuelt valgte indstilling for billedområde kan vises i kontrolpanelet og søgeren ved at trykke på knappen, som [ Vælg billedområde ] er tildelt.

Billedområde

Skærm

[ FX (36×24) ]

[ DX (24×16) ]

[ 1 : 1 (24×24) ]

[ 16 : 9 (36×20) ]

 • Kamerakontroller kan ikke bruges til at vælge billedområde, når et DX-objektiv er monteret, og [ Auto DX-beskæring ] er aktiveret.

Billedestørrelse

Billedstørrelsen varierer med den valgte indstilling for billedområde.

[ Auto DX Crop ]

Vælg, om kameraet automatisk vælger billedområdet [ DX (24×16) ] (DX-format), når et DX-objektiv er monteret.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Kameraet vælger automatisk billedområdet [ DX (24×16) ] (DX-format), når et DX-objektiv er monteret.

[ Fra ]

Automatisk valg af billedområde deaktiveret.

Søgermaskeskærmen

Hvis [ Til ] er valgt, vil området uden for beskæring ([ FX (36×24) ] undtagen) blive vist i gråt i søgeren.

Justering af billedkvalitet

Vælg den billedkvalitetsindstilling, der bruges, når fotografier optages.

Mulighed

Beskrivelse

[ NEF (RAW) + JPEG fin m ]

Optag to kopier af hvert foto: et NEF (RAW)-billede og en JPEG-kopi.

 • For JPEG-kopien kan du vælge mellem muligheder, der prioriterer billedkvalitet eller filstørrelse. Indstillinger med en stjerne (“ m ”) prioriterer billedkvalitet, dem uden en stjerne (“ m ”) filstørrelse.

 • Kun JPEG-kopien vises under afspilning. NEF (RAW)-billedet kan kun ses på en computer.

 • Sletning af JPEG-kopien fra kameraet sletter også NEF (RAW)-billedet.

[ NEF (RAW) + JPEG fint ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal m ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic m ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic ]

[ NEF (RAW) ]

Optag billeder i NEF (RAW)-format.

[ JPEG fint m ]

Optag billeder i JPEG-format. ”Fin” giver billeder i højere kvalitet end ”normal” og ”normal” billeder i højere kvalitet end ”basis”.

 • Vælg muligheder med m at maksimere kvaliteten, muligheder uden m at sikre, at alle billeder har mere eller mindre samme filstørrelse.

[ JPEG fint ]

[ JPEG normal m ]

[ JPEG normal ]

[ JPEG basic m ]

[ JPEG basic ]

NEF (RAW)
 • NEF (RAW) filer har filtypenavnet "*.nef".

 • Processen med at konvertere NEF (RAW)-billeder til andre meget bærbare formater, såsom JPEG, omtales som "NEF (RAW)-behandling". Under denne proces kan Picture Controls og indstillinger, såsom eksponeringskompensation og hvidbalance, frit justeres.

 • Selve RAW-dataene påvirkes ikke af NEF-behandling (RAW), og deres kvalitet forbliver intakt, selvom billederne behandles flere gange med forskellige indstillinger.

 • NEF (RAW)-behandling kan udføres i kameraet ved hjælp af punktet [ NEF (RAW)-behandling ] i retoucheringsmenuen eller på en computer ved hjælp af Nikons NX Studio-software. NX Studio er tilgængeligt gratis fra Nikon Download Center.

Valg af billedkvalitetsindstilling

Under søgerfotografering kan du vælge en billedkvalitetsindstilling ved at holde X ( T )-knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

Fotooptagelsesmenuen [ Billedkvalitet ] Valgmulighed

Billedkvaliteten kan også justeres ved at bruge punktet [ Billedkvalitet ] i fotooptagelsesmenuen. Brug punktet [ Billedkvalitet ] i fotooptagelsesmenuen til at justere billedkvaliteten under live view.

Optagelse af billeder til to hukommelseskort

Hvis [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ], når billeder tages med billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) + JPEG, gemmes NEF (RAW) kopien på kortet i Slot 1 og JPEG-kopien til kortet i Slot 2.

Valg af billedstørrelse

Vælg en størrelse til nye JPEG-billeder. Størrelsen for JPEG-billeder kan vælges fra [ Large ], [ Medium ] og [ Small ]. Antallet af pixels i billedet varierer med den valgte indstilling for billedområde ( Justering af billedområdeindstillinger ).

Billedområde

Mulighed

Størrelse (pixels)

Udskriftsstørrelse (cm/in.) *

[ FX (36×24) ] (FX-format)

Stor

6048 × 4024

51,2 × 34,1/20,2 × 13,4

Medium

4528 × 3016

38,3 × 25,5/15,1 × 10,1

Lille

3024 × 2016

25,6 × 17,1/10,1 × 6,7

[ DX (24×16) ] (DX-format)

Stor

3936 × 2624

33,3 × 22,2/13,1 × 8,7

Medium

2944 × 1968

24,9 × 16,7/9,8 × 6,6

Lille

1968 × 1312

16,7 × 11,1/6,6 × 4,4

[ 1 : 1 (24×24) ]

Stor

4016 × 4016

34,0 × 34,0/13,4 × 13,4

Medium

3008 × 3008

25,5 × 25,5/10,0 × 10,0

Lille

2000 × 2000

16,9 × 16,9/6,7 × 6,7

[ 16 : 9 (36×20) ]

Stor

6048 × 3400

51,2 × 28,8/20,2 × 11,3

Medium

4528 × 2544

38,3 × 21,5/15,1 × 8,5

Lille

3024 × 1696

25,6 × 14,4/10,1 × 5,7

 • Omtrentlig størrelse ved udskrivning ved 300 dpi. Udskriftsstørrelse i tommer svarer til billedstørrelse i pixels divideret med printeropløsning i punkter pr. tomme (dpi; 1 tomme = ca. 2,54 cm).

Valg af billedstørrelse

Under søgerfotografering kan du vælge billedstørrelsen ved at holde X ( T )-knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.

Fotooptagelsesmenuen [ Billedstørrelse ] Valgmulighed

Billedstørrelsen for JPEG-billeder kan også justeres ved hjælp af punktet [Billedstørrelse ] i fotooptagelsesmenuen. Brug punktet [ Billedstørrelse ] i fotooptagelsesmenuen til at justere billedstørrelsen under livevisning.