Når en flashenhed, der understøtter unified flash control (en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) er monteret på kameraet, kan flashkontroltilstand, flashniveau og andre blitzindstillinger justeres vha. punktet [ Flash control ] > [ Flash control mode ] i fotooptagelsesmenuen (i tilfælde af SB-5000 kan disse indstillinger også justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden). De tilgængelige indstillinger varierer med den anvendte blitz, mens de indstillinger, der vises under [ Blitzkontroltilstand ] varierer med den valgte tilstand. Indstillinger for andre flashenheder kan kun justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller.

  • [ TTL ]: i-TTL-tilstand. I tilfælde af SB-500, SB-400 og SB-300 kan flashkompensation justeres ved at holde c ( Y )-knappen nede og dreje på underkommandohjulet.

  • [ Auto ekstern blitz ]: I denne tilstand justeres output automatisk i henhold til mængden af lys, der reflekteres af motivet; flashkompensation er også tilgængelig. Automatisk ekstern flash understøtter tilstandene "automatisk blænde" ( q A ) og "ikke-TTL auto" ( A ). Se flashenhedens manual for detaljer.

  • [ Manuel afstandsprioritet ]: Vælg afstanden til motivet; blitzeffekten justeres automatisk. Flashkompensation er også tilgængelig.

  • [ Manuel ]: Vælg flashniveauet manuelt.

  • [ Gentagende flash ]: Blitzen udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer. Vælg flashniveauet ([ Output ]), det maksimale antal gange, enheden udløses ([ Times ]), og antallet af gange, flashen udløses pr. sekund ([ Frequency ], målt i Hertz). De tilgængelige indstillinger for [ Timer ] varierer afhængigt af de valgte indstillinger for [ Output ] og [ Frekvens ]; se dokumentationen, der fulgte med flashenheden, for detaljer.

Unified Flash Control

Unified flash control gør det muligt for kameraet og flashenheden at dele indstillinger. Hvis en flashenhed, der understøtter unified flash control, er monteret på kameraet, afspejles ændringer i blitzindstillinger, der er foretaget med enten kameraet eller flashenheden, på begge enheder, og det samme gælder ændringer, der er foretaget med valgfri Camera Control Pro 2 -software.