For at uploade billeder til en computer skal du tilslutte kameraet via et trådløst netværk eller ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Tilslutning via USB

Hvis det medfølgende USB-kabel bruges til at forbinde kameraet med en computer, der kører ViewNX‑i, kan du kopiere billeder til computeren, hvor de kan ses, redigeres og organiseres.

Installation af ViewNX-i

Download ViewNX‑i-installationsprogrammet fra følgende websted, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen (eksisterende brugere skal sørge for at downloade den nyeste version, da tidligere versioner muligvis ikke understøtter kameraet).
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • En internetforbindelse er påkrævet.

 • For systemkrav og andre oplysninger, se Nikons websted for dit område.

Capture NX-D

Brug Nikons Capture NX‑D-software til at finjustere billeder eller til at ændre indstillinger for NEF (RAW)-billeder og gemme dem i andre formater. Capture NX-D er tilgængelig til download fra:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kopiering af billeder til computeren

For detaljerede instruktioner, se onlinehjælpen til ViewNX‑i.

 1. Tilslut USB-kablet.

  Når du har slukket kameraet og sikret, at et hukommelseskort er isat, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel som vist.

 2. Tænd kameraet.

  Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX‑i starter (hvis der vises en meddelelse, der beder dig om at vælge et program, skal du vælge Nikon Transfer 2). Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du starte ViewNX‑i og klikke på ikonet "Importer".

 3. Klik på [ Start overførsel ].

  Billeder på hukommelseskortet vil blive kopieret til computeren.

 4. Sluk kameraet.

  Sluk kameraet, og tag USB-kablet ud, når overførslen er fuldført.

Windows 10 og Windows 8.1

Windows 10 og Windows 8.1 viser muligvis en AutoPlay-prompt, når kameraet er tilsluttet.

 • Klik på dialogboksen, og klik derefter på [ Nikon Transfer 2 ] for at vælge Nikon Transfer 2.

macOS

Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du bekræfte, at kameraet er tilsluttet, og derefter starte Image Capture (et program, der følger med macOS) og vælge Nikon Transfer 2 som det program, der åbner, når kameraet registreres.

Overførsel af film

Forsøg ikke at overføre film fra hukommelseskortet, mens det er sat i et andet kamera. Hvis du gør det, kan det resultere i, at filmene bliver slettet uden at blive overført.

Tilslutning til computere
 • Sluk ikke kameraet, og tag ikke USB-kablet ud, mens overførslen er i gang.

 • Brug ikke magt eller forsøg på at indsætte stikkene i en vinkel. Sørg også for at holde stikkene lige, når du frakobler kablet.

 • Sluk kameraet, før du tilslutter eller frakobler interfacekabler.

 • For at sikre, at dataoverførslen ikke afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet.

USB Hubs

Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en USB-hub eller et tastatur.

Trådløse netværk (Wi-Fi)

Følgende metoder kan bruges til at oprette forbindelse til en computer via Wi-Fi. For mere information, se "Netværksforbindelser" (Netværksforbindelser ).

Indbygget Wi-Fi

Brug punktet [ Connect to PC ] i kameraets opsætningsmenu til at oprette forbindelse til computere enten direkte eller via en trådløs router.

Tilslutning via en trådløs router

Direkte trådløs forbindelse

WT-7 trådløs sender

Tilslutning af en WT-7 trådløs sender aktiverer punktet [ Trådløs sender (WT-7) ] i opsætningsmenuen. Med Camera Control Pro 2 (fås separat) kan kameraet styres og billeder gemmes på computeren, efterhånden som de tages.

 • WT-7 kan bruges til at uploade billeder til computere eller ftp-servere.

 • Du kan også oprette forbindelse via Ethernet.

 • Brug WT-7 til forbindelser, der er mere pålidelige end dem, der tilbydes af kameraets indbyggede Wi-Fi.