Aktiv D-Lighting

Aktiv D-Lighting, som er tilgængelig via punktet [ Active D-Lighting ] i foto- eller filmoptagelsesmenuen, bruges til at bevare detaljer i højlys og skygger og skabe billeder med naturlig kontrast. Bruges til scener med høj kontrast, for eksempel når du fotograferer stærkt oplyste udendørs landskaber gennem en dør eller et vindue eller tager billeder af skyggefulde motiver på en solskinsdag. Aktiv D-Lighting er mest effektiv, når [ Matrix måling ] er valgt til måling.

[ Fra ]

[ Auto ]

Aktive D-Lighting muligheder

Mulighed

Beskrivelse

Y

[ Auto ]

Kameraet justerer automatisk Active D-Lighting som reaktion på optageforholdene.

Z

[ Ekstra høj ]

Vælg mængden af aktiv D-Lighting, der udføres fra [ Ekstra høj ], [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].

P

[ Høj ]

Q

[ Normal ]

R

[ Lav ]

[ Fra ]

Aktiv D-Lighting slukket.

Aktiv D-Lighting og film

Hvis [ Samme som fotoindstillinger ] er valgt for [ Aktiv D-Lighting ] i filmoptagemenuen, og [ Auto ] er valgt i fotooptagelsesmenuen, optages film med en indstilling, der svarer til [ Normal ].

Aktiv D-Lighting
 • "Støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer kan forekomme på billeder taget med Active D-Lighting.

 • I tilstand M svarer [ Auto ] til [ Normal ].

 • Ujævn skygge kan være synlig med nogle motiver.

 • Aktiv D-Lighting gælder ikke ved høj ISO-følsomhed (Hi 0,3–Hi 2), inklusive høje følsomheder valgt via automatisk ISO-følsomhedskontrol.

High Dynamic Range (HDR)

Elementet [ HDR (high dynamic range) ] i fotooptagelsesmenuen kan bruges med højkontrastmotiver for at bevare detaljer i højlys og skygger ved at kombinere to billeder taget med forskellige eksponeringer. Brug sammen med scener med høj kontrast og andre motiver for at bevare en bred vifte af detaljer, fra højlys til skygger.

HDR-muligheder

Følgende muligheder er tilgængelige:

 • [ HDR-tilstand ]: Vælg mellem [ Til (serier) ] (tag en serie af HDR-billeder, der slutter, når [ Fra ] er valgt), [ Til (enkelt billede) ] (tag et HDR-billede) og [ Fra ] (afslut uden at tage yderligere HDR-billeder).

 • [ HDR-styrke ]: Vælg HDR-styrken. Hvis [ Auto ] er valgt, justerer kameraet automatisk HDR-styrken, så den passer til scenen.

 • [ Gem individuelle billeder (NEF) ]: Vælg [ Til ] for at gemme hvert af de individuelle billeder, der blev brugt til at oprette HDR-billedet; billederne gemmes i NEF (RAW)-format.

Tager HDR-billeder

Vi anbefaler, at du bruger lysmålingsindstillingen [ Matrix metering ], når du optager med HDR.

 1. Vælg [ HDR (højt dynamisk område) ].

  Fremhæv [ HDR (højt dynamisk område) ] i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .

 2. Vælg en tilstand.
  • Fremhæv [ HDR-tilstand ], og tryk på 2 .

  • Vælg en HDR-tilstand med 1 eller 3 og tryk på J .

 3. Vælg [ HDR-styrke ].
  • For at vælge forskellen i eksponering mellem de to billeder (HDR-styrke), skal du fremhæve [ HDR-styrke ] og trykke på 2 .

  • Fremhæv den ønskede indstilling, og tryk på J . Hvis [ Auto ] er valgt, justerer kameraet automatisk HDR-styrken, så den passer til scenen.

 4. Vælg, om du vil beholde individuelle eksponeringer.

  For at vælge, om de individuelle NEF (RAW)-billeder, der udgør HDR-billedet, skal gemmes, skal du markere [ Gem individuelle billeder (NEF) ] og trykke på 2 , derefter trykke på 1 eller 3 at vælge den ønskede indstilling og trykke på J at vælge.

 5. Indram et billede, fokuser og skyd.

  • Kameraet tager to eksponeringer, når udløserknappen trykkes helt ned. Blinkende " 1 " og " 2 "-indikatorer vises henholdsvis i kontrolpanelet og søgeren, mens billederne kombineres. Der kan ikke tages billeder, før optagelsen er færdig.

  • Hvis [ Til (serie) ] er valgt, slukkes HDR kun, når [ Fra ] er valgt for HDR-tilstand; hvis [ Til (enkelt billede) ] er valgt, slukker HDR automatisk, efter at billedet er taget.

NEF (RAW)

HDR-billeder taget, når en NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG-indstilling er valgt for billedkvalitet, vil blive optaget i JPEG-format.

HDR fotografering
 • Billedets kanter vil blive beskåret.

 • De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelse. Det anbefales at bruge et stativ.

 • Afhængigt af scenen kan du bemærke skygger omkring lyse genstande eller glorier omkring mørke genstande. I nogle tilfælde kan HDR have ringe effekt.

 • Ujævn skygge kan være synlig med nogle motiver.

 • Med objektiver uden CPU, og når [ Spot metering ] eller [ Center-weighted metering ] er valgt, svarer en [ HDR-styrke ] indstilling på [ Auto ] til [ Normal ].

 • Ekstra flashenheder udløses ikke.

 • Uanset den indstilling, der aktuelt er valgt for udløsertilstand, vil der kun blive taget ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

 • Lukkertider for Bulb (Bulb) og Time (Time) er ikke tilgængelige.

HDR-begrænsninger

HDR kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • Andre tilstande end P , S , A og M

 • Reduktion af flimmer

 • Bracketing

 • Multieksponering

 • Interval-timer fotografering

 • Time-lapse film

 • Fokusskift

 • Den negative digitizer

Valg af HDR-tilstand og styrke via BKT-knappen og kommandohjulene

Når [ HDR (højt dynamisk område) ] er valgt for brugerdefineret indstilling f3 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ BKT-knap ], [ HDR-tilstand ] (Trin 2) og [ HDR-styrke ] (trin 3) kan vælges ved hjælp af BKT- knappen og kommandohjul.

 • Hold BKT- knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge mellem følgende HDR-tilstande: a ([ Fra ]), 1 ([ Til (enkelt billede) ]) og b ([ Til (serie) ]).

 • Når 1 ([ Til (enkelt billede) ]) eller b ([ Til (serie) ]) er valgt, kan du justere HDR-styrken ved at holde BKT- knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.