Valg af en udløsertilstand såsom enkeltbillede, kontinuerlig eller stille udløser

For at vælge en udløsertilstand skal du trykke på udløserknappens låseudløser og dreje udløserindstillingsvælgeren, så markøren flugter med den ønskede indstilling.

Mode

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerS

Enkelt stel

Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Cl

Kontinuerlig lav hastighed

Ved standardindstillinger tager kameraet billeder med op til 3 fps, mens udløserknappen er trykket ned.

 • Billedfremføringshastigheden kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d1 [ CL-tilstand optagehastighed ]. Vælg mellem værdier fra 1 til 6 fps. Bemærk dog, at uanset den valgte indstilling, er den maksimale fremrykningshastighed for billeder under live view 3 fps.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Ch

Kontinuerlig høj hastighed

Mens udløserknappen holdes nede, optager kameraet op til 7 billeder i sekundet. Bruges til aktive emner.

 • Når [ Til ] er valgt for [ Silent live view photography ] i fotooptagelsesmenuen under live view, varierer billedfremføringshastigheden med den valgte indstilling for [ NEF (RAW)-optagelse ] > [ NEF (RAW) bitdybde ] i fotooptagelsesmenu, der øges til et maksimum på ca. 8 fps, når [ 14-bit ] er valgt, eller ca. 12 fps, når [ 12-bit ] er valgt.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerQ

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[2]/p/indexmarkerStille udløser

Med hensyn til enkeltbilleder, bortset fra at spejlet ikke klikker tilbage på plads, mens udløserknappen er trykket helt ned, hvilket giver brugeren mulighed for at kontrollere timingen af spejlets klik, som også er mere støjsvag end i enkeltbillede-tilstand. Derudover lyder der ikke et bip, uanset den indstilling, der er valgt for [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i opsætningsmenuen.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker

Qc

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[5]/entry[2]/p/indexmarkerQc (stille kontinuerlig) udløser

Kameraet tager billeder med op til 3 fps, mens udløserknappen trykkes ned; kamerastøj reduceres.

TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/font/indexmarkerE

Selvudløser

Tag billeder med selvudløseren ( Selvudløsertilstand ( E ) ).

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarkerTODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/b/indexmarker

Mup

Spejl op

Vælg denne tilstand for at minimere kamerarystelser ved telefoto eller nærbilleder eller i andre situationer, hvor den mindste kamerabevægelse kan resultere i slørede billeder ( Spejl op-tilstand ( Mup ) ).

Burst fotografering
 • Afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortets ydeevne kan hukommelseskortets adgangslampe lyse i alt fra et par sekunder til et par minutter. Fjern ikke hukommelseskortet, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser. Ikke alene kan uoptagede billeder gå tabt, men kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.

 • Hvis kameraet er slukket, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes strømmen ikke, før alle billeder i bufferen er blevet optaget.

 • Hvis batteriet er opbrugt, mens der er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne overføres til hukommelseskortet.

Hukommelsesbufferen
 • Mens udløserknappen trykkes halvt ned, viser kameraet det antal billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen.

 • Når bufferen er fuld, viser displayet t 00 og billedhastigheden falder.

 • Det viste tal er omtrentligt. Det faktiske antal fotos, der kan gemmes i hukommelsesbufferen, varierer med kameraindstillinger og optageforhold.

 • Hukommelsesbufferkapaciteten kan falde kortvarigt umiddelbart efter, at kameraet er tændt.

 • Hukommelsesbufferkapacitet kan ses på skærmen under livevisning.

Frame Advance Rate

Tallene for billedfremføringshastighed gælder i tilstand S eller M ved lukkerhastigheder på 1 / 250 s eller hurtigere med AF-C valgt til autofokustilstand og andre indstillinger ved standardværdier. Framefremrykningshastigheder kan sænke:

 • ved langsomme lukkertider,

 • når [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen, og ISO-følsomheden ændres automatisk af kameraet,

 • når ISO-følsomheden er indstillet til en værdi fra Hi 0,3 til Hi 2,

 • hvis der registreres flimmer med [ Aktiver ] valgt for [ Flimrenreduktion ] > [ Indstilling for flimmerreduktion ] i fotooptagelsesmenuen,

 • ved ekstremt små blændeåbninger (høje f-tal),

 • når vibrationsreduktion (tilgængelig med VR-objektiver) er aktiveret,

 • når batteriet er lavt,

 • med visse linser, eller

 • hvis et ikke-CPU-objektiv er monteret med [ Blændering ] valgt for brugerdefineret indstilling f5 [ Tilpas kommandohjul ] > [ Blændeindstilling ].

Selvudløsertilstand ( E )

Selvudløseren kan bruges til at reducere kamerarystelser eller til selvportrætter.

 1. Vælg selvudløsertilstand.

  Tryk på udløserknappens låseknap, og drej udløserindstillingsvælgeren til E .

 2. Indram billedet og fokuser.

  Timeren starter ikke, hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere med AF‑S valgt til AF-tilstand eller i andre situationer, hvor lukkeren ikke kan udløses.

 3. Start timeren.

  • Tryk udløserknappen helt ned for at starte timeren; lukkeren udløses efter ca. 10 sekunder, hvorefter selvudløserlampen først vil blinke i ca. 8 sekunder og derefter lyse i ca. 2 sekunder.

  • For at slå selvudløseren fra, før et billede tages, skal du dreje udløserindstillingsvælgeren til en anden indstilling.

  • Timerens varighed, antallet af taget billeder og intervallet mellem billederne kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 [ Selvudløser ].

Spejl op-tilstand (
Mup
)

Vælg denne tilstand for at minimere sløring forårsaget af kamerabevægelser, når spejlet er hævet. For at bruge spejl-op-tilstand skal du trykke på udløserknappen til udløserindstillingsknappen og dreje udløserindstillingsvælgeren til Mup (spejl op). Når du har trykket udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og eksponering, skal du trykke udløserknappen helt ned for at hæve spejlet. Z vil blive vist i kontrolpanelet; tryk udløserknappen helt ned igen for at tage billedet.

Spejl op

Mens spejlet er hævet, kan fotos ikke indrammes i søgeren, og autofokus og måling udføres ikke.

Spejl-op-tilstand
 • Det anbefales at bruge et stativ.

 • For at forhindre sløring forårsaget af kamerabevægelser skal du trykke let på udløserknappen.

 • Spejlet sænkes, når optagelsen slutter.

 • Et billede tages automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. 30 sekunder efter, at spejlet er hævet.

 • I live view tages billedet første gang, udløserknappen trykkes helt ned.