Brug knappen W ( Y ) til at vælge, hvordan kameraet måler lyset, når du indstiller eksponeringen.

W ( Y ) knappen

W ( Y )-knappen kan være deaktiveret i nogle optagetilstande, eller når visse forhold gør sig gældende.

Valg af en måleindstilling

Hold knappen W ( Y ) nede, og drej hovedkommandohjulet.

Mulighed

Beskrivelse

L

[ Matrixmåling ]

Matrixmåling er tilpasset en lang række emner. Det giver naturlige resultater.

M

[ Centervægtet måling ]

Kameraet tildeler den største vægt til midten af billedet. Det kan f.eks. bruges til emner, der dominerer kompositionen.

N

[ Spotmåling ]

Kameraet måler en cirkel på 4 mm (0,16 tommer) i diameter (ca. 1,5 % af billedet). Brug for eksempel til at måle et bestemt område af rammen, når dit motiv er baggrundsbelyst eller har skarpt kontrasterende områder.

t

[ Fremhævsvægtet måling ]

Kameraet tildeler højlys den største vægt. Brug denne mulighed for at reducere tab af detaljer i højlys, for eksempel når du fotograferer spotlits optrædende på scenen.