For at aktivere den elektroniske lukker under live view-fotografering, dæmpe lukkeren og eliminere de vibrationer, den producerer, skal du vælge [ On ] for [ Silent live view photography ] i fotooptagelsesmenuen. Bruges til landskaber, stilleben og andre statiske motiver.

Silent Live View-fotografering
 • Hvis du vælger [ Til ] for [ Stille live view-fotografering ] dæmper kameraet ikke helt. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger, der er mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.

 • Under lydløs livevisning kan du bemærke følgende på displayet. Disse fænomener vil også være synlige på de endelige billeder.

  • Flimmer eller bånd i scener oplyst af kilder som fluorescerende lamper, kviksølvdampe eller natriumlamper

  • Forvrængning forbundet med bevægelse (individuelle motiver, såsom tog eller biler, der bevæger sig med høj hastighed gennem billedet, kan være forvrænget, eller hele billedet kan forekomme forvrænget, når kameraet panoreres vandret)

  • Skarvede kanter, farvekanter, moiré og lyse pletter på skærmen

  • Lyse områder eller bånd i scener oplyst af blinkende skilte og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet kortvarigt oplyses af en strobe eller anden lys, øjeblikkelig lyskilde

 • Hvis du vælger [ Til ] for [ Silent live view-fotografering ] dæmpes lukkeren, men dette fritager ikke fotografer for behovet for at respektere deres motivers privatliv og billedrettigheder.

Stille fotografering

Hvis du vælger [ Til ] for [ Silent live view photography ] deaktiverer nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomheder på Hi 0,3 til Hi 2

 • Flash fotografering

 • Lang eksponeringsstøjreduktion

 • Reduktion af flimmer

Silent Burst fotografering

Brugerindstilling d13 [ Live view i kontinuerlig tilstand ] kontrollerer, om skærmen forbliver tændt under burst-fotografering i lydløs tilstand.