Brug knappen R til at se optageoplysninger eller vælg de viste indikatorer.

Søgerfotografering

Under søgerfotografering kan du trykke på R knappen for at se en informationsvisning på skærmen. Displayet viser sådanne data som lukkerhastighed, blænde, antal resterende eksponeringer og AF-områdetilstand.

Live View fotografering

Brug R knappen til at bladre gennem følgende skærmbilleder:

Live View-vælger drejet til C

1

Indikatorer på

2

Forenklet visning

3

Histogram *

4

Virtuel horisont

  • Vises, når [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d9 [ Eksponeringseksponering (Lv) ] i tilstanden P , S , A eller M . Vises ikke, hvis [ Til ] er valgt for [ Multieksponering ] > [ Overlay-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.

Live View-vælger drejet til 1

1

Indikatorer på

2

Forenklet visning

3

Histogram

4

Virtuel horisont