Brug punktet [ Time-lapse-film ] i fotooptagelsesmenuen til at oprette lydløse time-lapse-film fra billeder, der er taget automatisk med et valgt interval.

Indstillinger for Time-Lapse-film

Mulighed

Beskrivelse

[ Start ]

Start time-lapse-optagelse. Optagelsen starter efter ca. 3 s og fortsætter med det valgte interval i den valgte optagelsestid.

[ Interval ]

Vælg intervallet mellem skud i minutter og sekunder.

[ Optagelsestid ]

Vælg, hvor længe kameraet vil fortsætte med at tage billeder (timer og minutter).

[ Eksponeringsudjævning ]

Valg af [ Til ] udjævner pludselige ændringer i eksponeringen i andre tilstande end M (bemærk, at eksponeringsudjævning kun træder i kraft i tilstand M, hvis automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret). Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tydelige variationer i eksponeringen, i hvilket tilfælde det kan være nødvendigt at forkorte intervallet mellem optagelserne.

[ Stille fotografering ]

Vælg [ Til ] for at dæmpe lukkeren og eliminere de vibrationer, den producerer under optagelse.

 • Hvis du vælger [ Til ], bliver kameraet ikke helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger, der er mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.

[ Billedområde ]

 • [ Vælg billedområde ]: Vælg billedområdet for time-lapse-film fra [ FX ] og [ DX ].

 • [ Auto DX-beskæring ]: Hvis [ Til ] er valgt, vil kameraet automatisk vælge [ DX ]-beskæringen, når et DX-objektiv er monteret.

[ Billedstørrelse/billedhastighed ]

Vælg billedstørrelse og -hastighed for den endelige film.

[ Intervalprioritet ]

 • [ Til ]: Vælg [ Til ] for at sikre, at billeder optaget i tilstandene P og A tages med det valgte interval.

  • Hvis AF-S er valgt til autofokustilstand, eller hvis AF-A er valgt, og der tages billeder med AF-S , skal du vælge [ Release ] for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ]. Hvis AF-C er valgt, eller hvis AF-A er valgt, og der tages billeder med AF-C , skal du vælge [ Release ] for brugerdefineret indstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ].

  • Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ], og den valgte tid for [ Min. lukkerhastighed ] er længere end intervallet, vil den valgte tid for intervallet have prioritet over den valgte lukkerhastighed.

 • [ Fra ]: Vælg [ Fra ] for at sikre, at fotos eksponeres korrekt.

[ Fokus før hvert skud ]

Hvis [ Til ] er valgt, vil kameraet fokusere før hvert billede efter det første.

[ Destination ]

Vælg det slot, der bruges til at optage time-lapse-film, når der er isat to hukommelseskort.

Optagelse af Time-Lapse-film

Før optagelse
 • Vælg en anden tilstand end EFCT .

 • Før du optager en time-lapse-film, skal du tage et testbillede med de aktuelle indstillinger og se resultaterne.

 • Time-lapse-film optages ved hjælp af filmbeskæring.

 • Vælg [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen, og sørg for, at kameraets ur er indstillet til den korrekte tid og dato.

 • Vi anbefaler at bruge et stativ og deaktivere linsens vibrationsreduktion (VR). Monter kameraet på et stativ, før optagelsen begynder.

 • For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du bruge en valgfri AC-adapter og strømstik eller et fuldt opladet batteri.

 • Når du tager billeder med dit øje fra søgeren og [ Fra ] valgt for [ Styst fotografering ], skal du fjerne gummiøjekoppen og dække søgeren med den medfølgende okularhætte for at forhindre, at lys kommer ind via søgeren og forstyrrer billeder og eksponering ( dæk søgeren ) .

 1. Fremhæv [ Time-lapse movie ] i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .
 2. Juster indstillinger for time-lapse-film.

  Juster indstillinger for time-lapse-film som beskrevet nedenfor.

  • For at vælge intervallet mellem billeder :

   Fremhæv [ Interval ], og tryk på 2 .

   Vælg et interval, der er længere end den langsomste forventede lukkerhastighed (minutter og sekunder), og tryk på J .

  • Sådan vælger du den samlede optagelsestid :

   Fremhæv [ Optagelsestid ], og tryk på 2 .

   Vælg optagelsestid (op til 7 timer 59 minutter), og tryk på J .

  • Sådan aktiverer eller deaktiverer du eksponeringsudjævning :

   Fremhæv [ Exposure smoothing ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • Vælg [ Til ] for at udjævne ændringer i eksponeringen for naturligt udseende optagelser.

  • Sådan aktiverer eller deaktiverer du stille fotografering :

   Fremhæv [ Silent photography ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • Hvis [ Til ] er valgt, er den eneste gang, lyden fra lukkeren eller spejlet høres, når spejlet hæves eller sænkes ved starten og slutningen af optagelsen.

  • Sådan vælger du billedområdet :

   Fremhæv [ Billedområde ], og tryk på 2 .

   Fremhæv [ Vælg billedområde ] eller [ Auto DX-beskæring ], og tryk på 2 .

   • Hvis du valgte [ Vælg billedområde ], skal du vælge [ FX ] eller [ DX ]; hvis du valgte [ Auto DX-beskæring ], skal du markere [ Til ] eller [ Fra ], og trykke på J

  • Sådan vælger du rammestørrelse og -pris :

   Fremhæv [ Frame size/frame rate ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Sådan vælger du en intervalprioritetsindstilling :

   Fremhæv [ Intervalprioritet ], og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg, om kameraet skal fokusere før hvert billede efter det første :

   Fremhæv [ Fokus før hvert billede ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • Hvis [ Til ] er valgt for [ Fokus før hvert billede ], vil kameraet fokusere før hvert billede i henhold til den indstilling, der aktuelt er valgt for autofokustilstand.

  • Vælg en destination :

   Fremhæv [ Destination ], og tryk på 2 .

   Fremhæv det slot, der skal bruges til at optage time-lapse-film, når der er isat to hukommelseskort, og tryk på J .

 3. Fremhæv [ Start ], og tryk på J
  • Optagelsen starter efter ca. 3 sek.

  • Kameraet tager billeder med [ Interval ] og i [ Shooting time ] valgt i trin 2.

Afslutning af skydning

For at afslutte optagelsen, før alle billederne er taget, skal du trykke på J eller vælge [ Time-lapse movie ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Off ] og trykke på J . Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort.

 • Der oprettes en film fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede, og normal fotografering genoptages.

Beregning af længden af den endelige film

Det samlede antal billeder i den endelige film kan beregnes ved at dividere optagetiden med intervallet, runde op og lægge 1 sammen. Længden af den endelige film kan derefter beregnes ved at dividere antallet af billeder med den valgte billedhastighed for [ Billedstørrelse/billedhastighed ]. En film med 48 billeder optaget ved 1920 × 1080; 24p vil for eksempel være omkring to sekunder lang. Den maksimale længde for time-lapse-film er 20 minutter.

1

Rammestørrelse/billedhastighed

2

Hukommelseskortindikator

3

Længde optaget/maksimal længde

Billedanmeldelse

K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens optagelsen er i gang, men det aktuelle billede vil blive vist i nogle få sekunder efter hvert billede, hvis [ Til ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen (rammen er muligvis ikke vises, hvis intervallet er meget kort). Andre afspilningshandlinger kan ikke udføres, mens rammen vises.

Time-lapse film
 • Lyd optages ikke med time-lapse-film.

 • Lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede. Som følge heraf kan intervallet mellem et skud, der optages, og starten af det næste skud variere.

 • Optagelsen begynder ikke, hvis en time-lapse-film ikke kan optages med de aktuelle indstillinger, for eksempel hvis:

  • Den valgte værdi for [ Interval ] er længere end den, der er valgt for [ Optagelsestid ]

  • [ 00:00'00" ] er valgt for [ Interval ] eller [ Shooting time ]

  • Hukommelseskortet er fuldt

 • K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens time-lapse-optagelse er i gang.

 • For at opnå ensartede farver skal du vælge en anden hvidbalanceindstilling end 4 ([ Auto ]) eller D ([ Naturligt lys auto ]), når du optager time-lapse-film.

 • Uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ], udløber standby-timeren ikke, mens optagelsen er i gang.

 • Optagelsen kan afsluttes, hvis kamerakontrollerne bruges, eller indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet er tilsluttet. Der oprettes en film fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede.

 • Følgende slutoptagelse uden et bip, eller der optages en film:

  • Afbrydelse af strømkilden

  • Udtagning af hukommelseskortet

Under optagelse
 • Under optagelsen vil hukommelseskortets adgangslampe lyse, og en time-lapse-optagelsesindikator vil blive vist på kontrolpanelet. Den resterende tid (i timer og minutter) vises på kontrolpanelets lukkerhastighed umiddelbart før hvert billede optages.

 • På andre tidspunkter kan den resterende tid ses ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Justering af indstillinger mellem optagelser

Optagelse og menuindstillinger kan justeres mellem optagelserne. Bemærk dog, at skærmen slukker ca. 2 sek. før næste billede tages.

Time-lapse-film: Begrænsninger

Time-lapse-filmoptagelse kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • EFCT- tilstand

 • Live view fotografering

 • Filmoptagelse

 • Langtidseksponeringer (pære- eller tidsfotografering)

 • Selvudløseren

 • Bracketing

 • Multieksponering

 • HDR (højt dynamisk område)

 • Interval-timer fotografering

 • Fokusskift

 • Den negative digitizer

Når [ Til ] er valgt for [ Stil fotografering ]

Hvis du vælger [ Til ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomheder på Hi 0,3 til Hi 2

 • Flash fotografering

 • Eksponeringsforsinkelsestilstand

 • Lang eksponeringsstøjreduktion

 • Reduktion af flimmer