Nikon Creative Lighting System (CLS)

Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) understøtter en række funktioner takket være forbedret kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder.

Funktioner tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder

Understøttede funktioner

Flash enhed

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Enkelt blitz

i-TTL

i-TTL balanceret udfyldningsflash til digital spejlreflekskamera 1

4

4

4

4

4

4

4

Standard i-TTL udfyldningsflash til digital spejlreflekskamera

42

42

4

42

4

4

4

qEN

Automatisk blænde

4

43

EN

Ikke-TTL auto

43

GN

Manual for afstandsprioritet

4

4

4

M

brugervejledning

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Gentagende flash

4

4

Optisk avanceret trådløs belysning

Mestre

Fjernbetjening af blitz

4

4

4

44

4

i-TTL

i-TTL

4

4

4

44

[ A:B ]

Hurtig trådløs flashkontrol

4

4

45

qEN

Automatisk blænde

4

4

EN

Ikke-TTL auto

M

brugervejledning

4

4

4

44

RPT

Gentagende flash

4

4

Fjern

i-TTL

i-TTL

4

4

4

4

4

4

[ A:B ]

Hurtig trådløs flashkontrol

4

4

4

4

4

4

qA/A

Automatisk blænde/ikke-TTL auto

46

46

M

brugervejledning

4

4

4

4

4

4

RPT

Gentagende flash

4

4

4

4

4

Radiostyret avanceret trådløs belysning

47

Farveinformationskommunikation (flash)

4

4

4

4

4

4

4

Farveinformationskommunikation (LED-lys)

4

Auto FP højhastighedssynkronisering 8

4

4

4

4

4

4

4

FV-lås 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Reduktion af røde øjne

4

4

4

4

4

4

Kameramodelleringsbelysning

4

4

4

4

4

4

4

Samlet flashkontrol

4

4

4

4

Firmwareopdatering til kameraflashenhed

4

410

4

4

4

 1. Ikke tilgængelig med spotmåling.

 2. Kan også vælges via flashenheden.

 3. q Valg af A/A-tilstand udføres på flashenheden ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger.

 4. Kan vælges ved hjælp af punktet [ Flash control ] i kameramenuerne.

 5. Kun tilgængelig under nærbilleder.

 6. Valg af q A og A afhænger af den indstilling, der er valgt med masterblitzen.

 7. Understøtter de samme funktioner som fjernbetjente flashenheder med optisk AWL.

 8. Kun tilgængelig i i-TTL, q A, A, GN og M flashkontroltilstande.

 9. Kun tilgængelig i i-TTL-flashkontroltilstand, eller når blitzen er konfigureret til at udsende monitorforflash i q A- eller A-flashstyringstilstand.

 10. Firmwareopdateringer til SB‑910 og SB‑900 kan udføres fra kameraet.

SU‑800 trådløs Speedlight Commander

Når den er monteret på et CLS-kompatibelt kamera, kan SU-800 bruges som kommandostyring til SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-SB500 eller SB-500 -R200 flashenheder. Gruppeblitzstyring understøttes for op til tre grupper. Selve SU-800 er ikke udstyret med en blitz.

Andre flash-enheder

Følgende flashenheder kan bruges i ikke-TTL auto ( A ) og manuel tilstand. De tilgængelige muligheder varierer ikke med det anvendte objektiv.

Understøttede funktioner

Flash enhed

SB-80DX
SB-28DX

SB-50DX

SB-28
SB-26
SB-25
SB-24

SB-30
SB-27 1
SB-22S
SB-22
SB-20
SB-16B
SB-15

SB-23
SB-29
SB-21B
SB-29S

EN

Ikke-TTL auto

4

4

4

M

brugervejledning

4

4

4

4

4

G

Gentagende flash

4

4

BAG2

Synkronisering af baggardin

4

4

4

4

4

 1. Montering af en SB-27 på kameraet indstiller automatisk blitztilstanden til TTL , men indstilling af blitztilstanden til TTL deaktiverer udløseren. Indstil SB-27 til A .

 2. Tilgængelig, når kameraet bruges til at vælge blitztilstand.

Måleområder til FV-lås

Områderne, der måles, når FV-lås bruges med ekstra flashenheder, er som følger:

Billede taget med

Flashkontroltilstand

Målt areal

Stand-alone flashenhed

i-TTL

6 mm cirkel i midten af rammen

Automatisk blænde ( q A)

Område målt af flasheksponeringsmåler

Fjernbetjente flashenheder styret via Advanced Wireless Lighting

i-TTL

Hele rammen

Automatisk blænde ( q A)

Område målt af flasheksponeringsmåler

Ikke-TTL automatisk (A)

Bemærkninger om valgfri flash-enheder
 • Se flashenhedens manual for detaljerede instruktioner.

 • Hvis enheden understøtter CLS, se afsnittet om CLS-kompatible digitale spejlreflekskameraer. Dette kamera er ikke inkluderet i kategorien "digital SLR" i SB-80DX-, SB-28DX- og SB-50DX-manualerne.

 • Hvis flash-klar-indikatoren ( c ) blinker i ca. tre sekunder, efter at et billede er taget i i-TTL eller ikke-TTL auto-tilstand, er flashen udløst med fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible flashenheder ).

 • i-TTL-flashstyring kan bruges ved ISO-følsomheder mellem 100 og 12800.

 • Ved ISO-følsomheder over 12800 opnås de ønskede resultater muligvis ikke ved nogle områder eller blændeindstillinger.

 • I tilstand P er den maksimale blænde (minimum f-tal) begrænset i henhold til ISO-følsomhed, som vist nedenfor:

  Maksimal blænde (f-tal) ved ISO svarende til:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Hvis objektivets maksimale blænde er mindre end angivet ovenfor, vil den maksimale værdi for blænde være objektivets maksimale blænde.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 giver reduktion af røde øjne ved reduktion af røde øjne og langsom synkronisering med rød-øje. blitztilstande for øjenreduktion.

 • "Støj" i form af streger kan forekomme på flashbilleder taget med et SD-9 eller SD-8A højtydende batteri, der er tilsluttet direkte til kameraet. Reducer ISO-følsomheden eller øg afstanden mellem kameraet og batteripakken.

 • Under søgerfotografering giver SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 AF-hjælpelys efter behov.

 • SB-5000 understøtter AF-hjælpelys med 24-135 mm AF-objektiver. Under søgerfotografering er AF-hjælp tilgængelig med fokuspunkterne fremhævet i illustrationen.

  Fokuspunkter, for hvilke AF-hjælpelys er tilgængelig

  Brændvidde 24–30 mm

  Brændvidde 31–48 mm

  Brændvidde 49–135 mm

 • SB-910 og SB-900 understøtter AF-hjælpelys med 17-135 mm AF-objektiver. Under søgerfotografering er AF-hjælpelys tilgængelig med fokuspunkterne fremhævet i illustrationen.

  Fokuspunkter, for hvilke AF-hjælpelys er tilgængelig

 • SB-800, SB-600 og SU-800 understøtter AF-hjælpelys med 24-105 mm AF-objektiver. Under søgerfotografering er AF-hjælpelys tilgængelig med fokuspunkterne fremhævet i illustrationen.

  Fokuspunkter, for hvilke AF-hjælpelys er tilgængelig

  Brændvidde 24–31 mm

  Brændvidde 32–105 mm

 • SB-700 understøtter AF-hjælpelys med 24-135 mm AF-objektiver. Under søgerfotografering er AF-hjælpelys tilgængelig med fokuspunkterne fremhævet i illustrationen.

  Fokuspunkter, for hvilke AF-hjælpelys er tilgængelig

 • Afhængigt af det anvendte objektiv og den optagne scene, kan fokusindikatoren ( I ) blive vist, når motivet ikke er i fokus, eller kameraet kan muligvis ikke fokusere, og udløseren vil blive deaktiveret.

 • Når et SC-serie 17, 28 eller 29 synkroniseringskabel bruges til flashfotografering uden for kameraet, opnås den korrekte eksponering muligvis ikke i i-TTL-tilstand. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTL-udfyldningsflash. Tag et testbillede og se resultaterne på skærmen.

 • I i-TTL må du ikke bruge nogen form for flashpanel (diffusionspanel) udover flashenhedens indbyggede flashpanel eller hoppeadaptere, der følger med flashenheden. Brug af andre paneler kan give forkert eksponering.

Flashkompensation for valgfri flashenheder

I i-TTL og autoblænde ( q A) flashstyringstilstande føjes den flashkompensation, der er valgt med den valgfri flashenhed eller punktet [ Flash control ] i fotooptagelsesmenuen til den flashkompensation, der er valgt med knappen c ( Y ) .

Modellering af belysning
 • Valgfri CLS-kompatible flashenheder udsender en modelleringsblitz, når kameraets Pv- knap trykkes ned.

 • Denne funktion kan bruges med avanceret trådløs belysning for at få vist den samlede lyseffekt, der opnås med flere flashenheder.

 • Modelleringsbelysning kan slukkes ved at vælge [ Fra ] for brugerdefineret indstilling e5 [ Modellering flash ].