Det valgfrie High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel eller et type C HDMI-kabel (tilgængelig separat fra tredjepartsleverandører) kan bruges til at forbinde kameraet til high-definition videoenheder. Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel.

1

HDMI stik til tilslutning til kamera

2

HDMI-stik * til tilslutning til ekstern enhed

  • Vælg et kabel med et stik, der matcher stikket på HDMI-enheden.

Tilslutning til HDMI-tv

  • Når du har tilsluttet kameraet til et HDMI-tv eller en anden skærm, skal du indstille enheden til HDMI-kanalen, derefter tænde for kameraet og trykke på K knappen. Under afspilning vil billederne blive vist på fjernsynsskærmen.

  • Lydstyrken kan justeres ved hjælp af fjernsynets knapper; kameraets kontroller kan ikke bruges.

  • Hvis kameraet er parret med en smartenhed, der kører SnapBridge-appen, kan enheden bruges til at fjernstyre afspilning, mens kameraet er tilsluttet et tv. Se onlinehjælpen til SnapBridge-appen for detaljer.

Tilslutning til HDMI-optagere

Kameraet kan optage video direkte til tilsluttede HDMI-optagere. Nogle optagere vil endda starte og stoppe med at optage som svar på kameraets kontroller. Brug punktet [ HDMI ] i opsætningsmenuen til at justere indstillingerne for HDMI-output.

Output opløsning

Vælg formatet for billeder, der sendes til HDMI-enheden. Hvis [ Auto ] er valgt, vælger kameraet automatisk det relevante format.

Fremskreden

Juster indstillinger for tilslutning til HDMI-enheden.

Mulighed

Beskrivelse

[ Outputområde ]

[ Auto ] anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet ikke er i stand til at bestemme det korrekte RGB-videosignaludgangsområde for HDMI-enheden, kan du vælge [ Begrænset område ] for enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 16 til 235 eller [ Fuldt område ] for enheder med en RGB-video signalindgangsområde fra 0 til 255. Vælg [ Begrænset område ] hvis du bemærker et tab af detaljer i skygger, [ Fuldt område ] hvis skyggerne er "udvaskede" eller for lyse.

[ Ekstern optagekontrol ]

Aktivering af ekstern optagelseskontrol gør det muligt at bruge kamerakontroller til at starte og stoppe optagelse, når kameraet er tilsluttet via HDMI til en tredjepartsoptager, der understøtter Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA eller SUMO-seriens monitoroptagere). Et ikon vil blive vist på kameraets monitor: A vises i film live view, mens B vises under filmoptagelse. Under optagelse skal du kontrollere optagerens og optagerens display for at sikre, at optagelserne gemmes på enheden (bemærk, at optagelserne til enheden kan blive afbrudt, mens ekstern optagelseskontrol er aktiv). Kameradisplayet slukker automatisk, når standby-timeren udløber, og afslutter HDMI-output; når du optager film til en ekstern enhed, skal du vælge Custom Setting c2 [ Standby-timer ] og vælge [ No limit ] eller en længere tid end den forventede optagetid. Se vejledningen, der fulgte med optageren, for at få flere oplysninger om enhedens funktioner og betjening.

[ Outputdatadybde ]

Vælg mellem [ 8 bit ] og [ 10 bit ].

[ N-Log/HDR-outputindstillinger ]

Bevar detaljer i højlys og skygger og undgå overmættede farver, når du optager film. [ N-Log ] er beregnet til optagelser, der vil blive farvegraderet under efterproduktion. [ HDR (HLG) ] bruges til at optage optagelser i HLG-format til sådanne applikationer som HDR-udsendelser.

  • Optagelserne optages direkte til den eksterne enhed. Det kan ikke gemmes på kameraets hukommelseskort.

  • Denne indstilling er kun tilgængelig, når [ 10 bit ] er valgt for [ Output datadybde ] i andre tilstande end EFCT .

  • Elementerne [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ] og [ ISO-følsomhed ( Mode M ) ] i filmoptagemenuen kan indstilles til henholdsvis værdier fra ISO 1600 til 51200 og fra ISO 800 til 51200.

[ Se hjælp ]

Vælg [ Til ] for at få en live forhåndsvisning af videooptagelser optaget med [ N-Log ] eller [ HDR (HLG) ] valgt for [ N-Log/HDR-outputindstillinger ]. Farverne i forhåndsvisningen er forenklet for forbedret kontrast, men dette har ingen effekt på de faktisk optagede optagelser.

HDMI udgang

HDMI-output er ikke tilgængelig, når film optages i billedstørrelser på 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p eller 1920 × 1080 slowmotion, eller når kameraet er tilsluttet en enhed, der kører Camera Control Pro 2.

[ 10 Bit ] Valgt for [ Output Data Depth ]

[ 10 bit ] kan kun bruges med kompatible optagere. Der kan ikke tages billeder; under filmoptagelse gælder følgende yderligere begrænsninger, når 3840 × 2160 er valgt som billedstørrelse:

  • Film optages ikke på hukommelseskort, der er sat i kameraet.

  • Ikoner og tegn på skærmen vises i lav opløsning.

  • Synsvinklen er omkring 90%.

HDR (HLG) udgang

Optimal farvegengivelse kan kun opnås, hvis dit udstyr, inklusive din lagerenhed, computer, skærm, operativsystem og software, understøtter HDR (HLG). Hvis der modtages et signal fra den tilsluttede enhed, der indikerer, at den understøtter HDR (HLG), vil kameraet reagere med en "gamma: HLG"-identifikation.