Bemærk følgende punkter, når du optager film:

 • Afhængigt af hukommelseskortets skrivehastighed kan optagelsen afsluttes før den maksimale længde ( Billedstørrelse/billedhastighed og filmkvalitet ) er nået.

 • Bemærk, at antallet af motiver, der kan detekteres i ansigtsgenkendelses-AF, falder under filmoptagelse.

 • Et 0 ikon angiver, at film ikke kan optages.

 • [ Spotmåling ] er ikke tilgængelig under filmoptagelse.

 • Flashbelysning kan ikke bruges.

Filmoptagelse: Optagetilstand
 • Hvis motivet er over- eller undereksponeret i tilstanden P eller S , skal du afslutte live view og starte live view igen eller vælge tilstand A og justere blænden.

 • Følgende eksponeringsindstillinger kan justeres under optagelse:

  Mode

  Blænde

  Lukketid

  ISO-følsomhed 2

  P , S 1

  3

  EN

  4

  — 3

  M

  4

  4

  4 4

  Andre optagetilstande

  1. Eksponering for tilstand S svarer til tilstand P .

  2. Uanset hvilken indstilling der er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ] eller for [ ISO-følsomhed (tilstand M) ], er den øvre grænse, når [ Til ] er valgt for [ Elektronisk VR ] i filmoptagemenuen, ISO 51200.

  3. Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af punktet [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ] i filmoptagelsesmenuen.

  4. Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-kontrol (tilstand M) ] i filmoptagelsesmenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed vælges ved hjælp af [ Maksimal følsomhed ].

Justering af hvidbalance under filmoptagelse

Hvidbalancen kan justeres under filmoptagelse ved at trykke på Q / g ( U )-knappen og dreje hovedkommandohjulet. Muligheder for den valgte indstilling, hvis nogen, kan vælges ved at holde knappen Q / g ( U ) nede og dreje på underkommandohjulet ( Opnå naturlige farver med forskellige lyskilder (hvidbalance) ).

Optagelse af film i tilstand M

I tilstand M kan lukkerhastigheden indstilles til værdier mellem 1 / 25 s og 1 / 8000 s (den langsomste tilgængelige lukkerhastighed varierer med billedhastigheden; Billedstørrelse/billedhastighed og filmkvalitet ).

Trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger

Hvis [ Optag film ] er valgt for brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Udløserknap ], kan udløserknapperne på valgfri trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger trykkes halvt ned for at starte livevisning eller trykkes helt ned for at starte og afslutte filmoptagelse.

Brug af en ekstern mikrofon

Den valgfrie ME-1 stereomikrofon eller den trådløse ME-W1 mikrofon kan bruges til at optage lyd til film.