For at se opsætningsmenuen skal du vælge fanen B i kameramenuerne.

Opsætningsmenuen indeholder følgende punkter:

Vare

0

[ Formater hukommelseskort ]

Formater hukommelseskort

[ Gem brugerindstillinger ]

Gem brugerindstillinger

[ Nulstil brugerindstillinger ]

Nulstil brugerindstillinger

[ Sprog ]

Sprog

[ Tidszone og dato ]

Tidszone og dato

[ Skærmens lysstyrke ]

Overvåg lysstyrke

[ Overvåg farvebalance ]

Overvåg farvebalance

[ Virtuel horisont ]

Virtuel horisont

[ Informationsdisplay ]

Informationsdisplay

[ AF finjusteringsmuligheder ]

AF-finjusteringsmuligheder

[ Non-CPU linse data ]

Ikke-CPU-objektivdata

[ Rens billedsensor ]

Ren billedsensor

[ Lås spejlet op til rengøring ] *

Lås spejlet op til rengøring

[ Image Dust Off ref foto ]

Image Dust Off Ref Foto

[ Pixel mapping ]

Pixel Mapping

[ Billedkommentar ]

Billedkommentar

[ Ophavsret information ]

Oplysninger om ophavsret

[ Bip-indstillinger ]

Bip-indstillinger

[ Berøringsknapper ]

Tryk på kontrolelementer

[ HDMI ]

HDMI

[ Placeringsdata ]

Lokationsdata

[ Trådløs fjernbetjening (WR) muligheder ]

Muligheder for trådløs fjernbetjening (WR).

[ Tildel fjernbetjening (WR) Fn-knap ]

Tildel Fn-knap til fjernbetjening (WR).

[ Flytilstand ]

Flytilstand

[ Opret forbindelse til smartenhed ]

Opret forbindelse til smartenhed

[ Tilslut til pc ]

Tilslut til pc

[ Trådløs sender (WT-7) ]

Trådløs sender (WT-7)

[ Overensstemmelsesmærkning ]

Overensstemmelsesmærkning

[ Batterioplysninger ]

Batteri info

[ Sprække tom udløserlås ]

Slot Tom Udløser Lås

[ Gem/indlæs menuindstillinger ]

Gem/indlæs menuindstillinger

[ Nulstil alle indstillinger ]

Nulstil alle indstillinger

[ Firmwareversion ]

Firmware version

  • Ikke tilgængelig ved batteriniveauer på J eller derunder.