Vælg b (auto)-tilstand for enkel "peg-og-skyd"-fotografering. Fotografier kan indrammes i søgeren (søgerfotografering) eller i monitoren (live view fotografering).

Indramning af fotografier i søgeren (søgerfotografering)

 1. Tryk på funktionsvælgerens låseudløser øverst på kameraet, og drej funktionsvælgeren til b .
 2. Klargør kameraet.

  Hold håndgrebet i din højre hånd og vugg kamerahuset eller objektivet med din venstre, før dine albuer ind mod siderne af dit bryst.

 3. Indram billedet.
  • Indram et billede i søgeren.

  • Placer hovedmotivet i AF-områdeparenteserne.

 4. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Fokusindikatoren ( I ) vises i søgeren, når fokusoperationen er fuldført.

   Søger display

   Beskrivelse

   (stabil)

   Motivet er i fokus.

   (stabil)

   Fokuspunktet er foran motivet.

   (stabil)

   Fokuspunktet er bag motivet.

   (blinker)

   Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus.

  • Det aktive fokuspunkt vises i søgeren.

 5. Tryk let udløserknappen resten af vejen ned for at tage billedet.

  Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens billedet optages. Skub ikke hukommelseskortet ud eller fjern eller afbryd strømkilden, før lampen er slukket, og optagelsen er fuldført .

Standby-timeren (søgerfotografering)

Kameraet bruger en standby-timer til at reducere batteriforbruget. Timeren starter, når udløserknappen trykkes halvt ned, og udløber, hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. 6 sekunder. Søgerdisplayet og nogle indikatorer i kontrolpanelet slukkes, når timeren udløber. For at genstarte timeren og gendanne visningerne skal du trykke udløserknappen halvt ned en anden gang. Længden af tid, før standby-timeren udløber, kan justeres ved hjælp af brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ].

Standby-timeren er slået til

Standby timer fra

Indramning af fotografier i skærmen (Live View)

 1. Ved at trykke på udløseren af funktionsvælgeren oven på kameraet, drej funktionsvælgeren til b .
 2. Drej live view-vælgeren til C (live view-fotografering).
 3. Tryk på a knappen.

  Spejlet hæves, og live view starter. Søgeren bliver mørk, og visningen gennem objektivet vil blive vist på skærmen.

 4. Klargør kameraet.

  Hold håndtaget sikkert i din højre hånd, og vugg kamerahuset eller objektivet med venstre.

 5. Indram billedet.
  • Placer motivet nær midten af billedet.

  • Ved standardindstillinger registrerer kameraet automatisk portrætmotiver og placerer fokuspunktet over deres ansigter eller øjne.

 6. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

  Hvis kameraet er i stand til at fokusere, vil fokuspunktet blive vist med grønt. Hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, for eksempel fordi motivet er for tæt på kameraet, blinker fokusområdet rødt.

 7. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

  Skærmen slukker under optagelse.

 8. Tryk på a knappen for at afslutte livevisning.
Optagelse i Live View
 • Selvom disse effekter ikke er synlige på de endelige billeder, kan du under live view bemærke, at:

  • Bevægelige objekter på displayet virker forvrænget (individuelle motiver, såsom tog eller biler, der bevæger sig med høj hastighed gennem rammen, kan være forvrænget, eller hele rammen kan forekomme forvrænget, når kameraet panoreres vandret)

  • Skarvede kanter, farvekanter, moiré og lyse pletter er til stede på skærmen

  • Lyse områder eller bånd kan forekomme i scener oplyst af blinkende skilte og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet kortvarigt oplyses af en strobe eller anden lys, øjeblikkelig lyskilde

 • Flimmer og striber, der er synlige på skærmen under lysstofrør, kviksølvdampe eller natriumlamper, kan reduceres ved hjælp af punktet [ Flimmerreduktion ] i filmoptagelsesmenuen, selvom de stadig kan ses på billeder taget ved nogle lukkertider.

 • For at forhindre, at lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer fotografier eller eksponering, anbefaler vi, at du dækker søgeren med den medfølgende okularhætte ( Dæk søgeren ).

 • Når du optager i live view, skal du undgå at pege kameraet mod solen eller andre skarpe lyskilder. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i beskadigelse af kameraets interne kredsløb.

 • Uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ], udløber standby-timeren ikke under livevisning.

Nedtællingsdisplayet

En nedtælling vises i øverste venstre hjørne af displayet cirka 30 sek. før livevisningen slutter automatisk.

 • Hvis timeren er blevet udløst af brugerdefineret indstilling c4 [ Monitor off delay ], vil nedtællingen blive vist i sort, der starter 30 s før timeren udløber, og skifter til rød, når der kun er 5 s tilbage. Hvis [ No limit ] er valgt for [ Monitor off delay ] > [ Live view ], kan kameraet alligevel afslutte live view efter behov for at beskytte dets interne kredsløb mod høje temperaturer og lignende.

 • En nedtælling vil blive vist i rødt, startende 30 s, før kameraet lukker ned for at beskytte dets interne kredsløb. Afhængigt af optageforholdene vises timeren muligvis med det samme, når livevisning er valgt.

Forhåndsvisning af eksponering (Lv)

Når [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d9 [ Eksponeringseksponering (Lv) ], kan eksponeringen forhåndsvises på skærmen under live view-fotografering. Du kan finde dette nyttigt, når du bruger eksponeringskompensation eller optager i tilstand M .

Tryk på kontrolelementer

Berøringsknapper kan bruges i stedet for udløserknappen til at fokusere og tage billeder under live view-fotografering ( Tryk på kontrolknapper ).