Brug punktet [ Fokusskift optagelse ] i fotooptagelsesmenuen til at variere fokus automatisk over en serie af billeder. Denne funktion kan bruges til at tage billeder, der senere kan kopieres til en computer og kombineres ved hjælp af tredjeparts fokusstablingssoftware.

Fokusskift-optagelsesmuligheder

Mulighed

Beskrivelse

[ Start ]

Begynd at skyde. Optagelse vil tage det valgte antal billeder, og fokusafstanden ændres med den valgte mængde for hvert billede.

[ Antal skud ]

Vælg antallet af billeder (maks. 300).

[ Fokus trinbredde ]

Vælg, hvor meget fokusafstanden ændres for hvert billede.

[ Interval indtil næste skud ]

Tiden mellem skud i sekunder. Vælg [ 00 ] for at tage billeder med op til ca. 3 fps. For at sikre den korrekte eksponering, når du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er langt nok til, at blitzen kan oplades.

[ Første billede eksponeringslås ]

Hvis [ Til ] er valgt, låser kameraet eksponeringen for alle billeder ved indstillingen for det første billede.

[ Stille fotografering ]

Vælg [ Til ] for at dæmpe lukkeren og eliminere de vibrationer, den producerer under optagelse.

 • Hvis du vælger [ Til ], bliver kameraet ikke helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger, der er mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.

[ Starter lagermappe ]

Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på 2 at vælge eller fravælge:

 • [ Ny mappe ]: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.

 • [ Nulstil filnummerering ]: Filnummerering nulstilles til 0001, hver gang der oprettes en ny mappe.

Før optagelse
 • Brug et AF‑S- eller AF‑P-objektiv.

 • Vælg en anden udløsertilstand end E .

 • For de bedste resultater anbefaler vi, at du vælger tilstand A eller M, så blænden ikke ændres under optagelsen. Fokusskift er ikke tilgængelig i b og EFCT- tilstande.

 • Vi anbefaler, at du stopper blænden to eller tre stop fra maksimum.

 • Vi anbefaler, at du tager alle billeder med samme ISO-følsomhed.

 • Tag et testbillede af de aktuelle indstillinger og se resultaterne.

 • Vi anbefaler at bruge et stativ og deaktivere linsens vibrationsreduktion (VR).

 • For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du bruge en valgfri AC-adapter og strømstik eller et fuldt opladet batteri.

 • Når du tager billeder med dit øje fra søgeren og [ Fra ] valgt for [ Styst fotografering ], skal du fjerne gummiøjekoppen og dække søgeren med den medfølgende okularhætte for at forhindre, at lys kommer ind via søgeren og forstyrrer billeder og eksponering ( dæk søgeren ) .

Fokus-Shift fotografering

 1. Drej fokusindstillingsvælgeren til AF.

  Fokusskift er ikke tilgængelig med objektiver med manuel fokus.

 2. Fokus.

  • Kameraet tager en række billeder, der starter fra en valgt fokusposition og fortsætter mod det uendelige. Startfokuspositionen skal være lidt foran det nærmeste punkt på motivet.

  • Flyt ikke kameraet efter fokusering.

 3. Fremhæv [ Fokusskift optagelse ] i fotooptagelsesmenuen , og tryk på 2 .
 4. Juster indstillingerne for fokusskift.

  Juster indstillingerne for fokusskift som beskrevet nedenfor.

  • Sådan vælger du antallet af billeder:

   Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 2 .

   Vælg antallet af billeder (maks. 300), og tryk på J .

   • Vi anbefaler at tage flere billeder, end du tror, du har brug for, og at vinde dem ned under fokusstabling. Mere end 100 billeder kan være nødvendige for fotografier af insekter eller andre små genstande, mens der kun er nogle få, der er nødvendige for at fotografere et landskab forfra og bagfra med et vidvinkelobjektiv.

  • For at vælge, hvor meget fokusafstanden ændres for hvert billede :

   Fremhæv [ Focus step width ] og tryk på 2 .

   Tryk på 4 at reducere fokustrinbredden, 2 at øge. Tryk på J at fortsætte.

   • En værdi på 5 eller mindre anbefales, da højere indstillinger øger risikoen for, at nogle områder er ude af fokus, når billederne stables. Prøv at eksperimentere med forskellige indstillinger, før du optager.

  • Sådan vælger du intervallet mellem billeder :

   Fremhæv [ Interval indtil næste billede ] og tryk på 2 .

   Vælg antallet af sekunder mellem billederne, og tryk på J .

   • Vælg 00 for at tage billeder med op til ca. 3 fps. En indstilling på 00 anbefales, når du optager uden blitz; for at sikre den korrekte eksponering, når du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er langt nok til, at blitzen kan oplades.

  • Sådan aktiverer eller deaktiverer du eksponeringslås for første billede :

   Fremhæv [ Første billede eksponeringslås ], og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • [ Fra ] anbefales, hvis belysning og andre forhold ikke ændres under optagelse, [ Til ] ved fotografering af landskaber og lignende under variabel belysning.

   • Valg af [ Til ] låser eksponeringen til værdien for det første billede, hvilket sikrer, at alle billeder har samme eksponering. Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan dog resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at vælge [ Fra ].

  • Sådan aktiverer eller deaktiverer du stille fotografering :

   Fremhæv [ Silent photography ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   • Hvis [ Til ] er valgt, er den eneste gang, lyden fra lukkeren eller spejlet høres, når spejlet hæves eller sænkes ved starten og slutningen af optagelsen.

  • Vælg muligheder for startmappe :

   Fremhæv [ Start lagermappe ], og tryk på 2 .

   Fremhæv indstillinger, og tryk på 2 at vælge eller fravælge. Tryk på J at fortsætte.

   • Vælg [ Ny mappe ] for at oprette en ny mappe for hver ny sekvens, [ Nulstil filnummerering ] for at nulstille filnummereringen til 0001, hver gang der oprettes en ny mappe.

 5. Begynd at skyde.

  Fremhæv [ Start ], og tryk på J Optagelsen starter efter ca. 3 sek. Kameraet tager billeder med det valgte interval, startende ved den fokusafstand, der blev valgt ved starten af optagelsen, og skrider frem mod det uendelige med den valgte fokustrinafstand for hvert billede. Optagelsen slutter, når det valgte antal billeder er taget, eller fokus når uendeligt. For at afslutte optagelsen, før alle billeder er taget, skal du vælge [ Fra ] for [ Optagelse med fokusskift ] i fotooptagelsesmenuen eller trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på J knappen mellem optagelserne.

Fokus-Shift fotografering
 • Lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet kan variere fra billede til billede. Som følge heraf kan intervallet mellem et skud, der optages, og starten af det næste skud variere.

 • Uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ], vil standby-timeren ikke udløbe, mens optagelsen er i gang.

 • Hvis du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er længere end den tid, det tager for blitzen at oplade. Hvis intervallet er for kort, kan flashen udløses med mindre end den kraft, der er nødvendig for fuld eksponering.

 • Hvis optagelsen ikke kan fortsætte med de aktuelle indstillinger, for eksempel fordi lukkerhastigheden er indstillet til A (bulb) eller % (tid), vises en advarsel.

 • Ændring af kameraindstillinger, mens fotografering med fokusskift er i gang, kan medføre, at optagelsen afsluttes.

Justering af indstillinger mellem optagelser

Optagelse og menuindstillinger justeret mellem optagelserne. Bemærk dog, at skærmen slukker ca. 2 sek. før næste billede tages.

Nærbilleder

Da fokusdybden reduceres ved korte fokusafstande, anbefaler vi at vælge mindre fokustrin og øge antallet af billeder, når du fotograferer motiver tæt på kameraet.

Under optagelse

Umiddelbart før hvert billede, der tages under fotografering med fokusskift, viser lukkerhastighedsdisplayet i kontrolpanelet antallet af resterende billeder.

Fokus-Shift-fotografering: Begrænsninger
 • Fokusskift-fotografering starter ikke, hvis:

  • Kamerauret er ikke indstillet

  • Et inkompatibelt objektiv er monteret (brug kun AF-S- eller AF-P-objektiver)

  • Der er ikke isat noget hukommelseskort

 • Focus-shift fotografering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

  • Live view

  • Filmoptagelse

  • Langtidseksponeringer (pære- eller tidsfotografering)

  • Selvudløseren

  • Bracketing

  • Multieksponering

  • HDR (højt dynamisk område)

  • Interval-timer fotografering

  • Time-lapse film

  • Den negative digitizer

Når [ Til ] er valgt for [ Stil fotografering ]

Hvis du vælger [ Til ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomheder på [ Hi 0.3 ] til [ Hi 2.0 ]

 • Flash fotografering

 • Eksponeringsforsinkelsestilstand

 • Lang eksponeringsstøjreduktion

 • Reduktion af flimmer